RPT P.ISLAM

Wednesday, January 23, 2013

MINGGU 3


ISNIN – 14 JANUARI 2013
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 14/01/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Berwuduk
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menunjuk cara berwuduk dengan betul
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz doa selepas wuduk
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 14/01/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran
TAJUK: Mencegah Kemungkaran Tanggungjawab Bersama
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca teks hadis dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan  maksud hadis kefahaman secara ringkas
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan cara mengubah kemungkaran dengan lidah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
14/01/2013( 04.35-05.10ptg )
Kelas
1I
Tajuk
Bab 1- Sejarah dan Kita
Objektif
1.      Pelajar dapat mendefinisikan istilah sejarah
2.      Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri sejarah
Kaedah/Aktiviti
1.      Penerangan
2.      Sumbang saran
Nilai/Unsur Patriotisme
Berbangga dengan warisan negara
Konsep/Istilah
-          Syajarah
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar.
SELASA – 15 JANUARI 2013
TINGKATAN: 3H/1
TARIKH: 15/01/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Puasa
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan perkara-perkara yang membatalkan puasa
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan hikmah berpuasa
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 15/01/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab
TAJUK: Mencegah Kemungkaran Tanggungjawab Bersama
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan cara mengubah kemungkaran dengan tangan dan hati
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan hikmah tanggungjawab setiap mukmin mencegah
                kemungkaran
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan kesan tidak mengikut prinsip dakwah yang betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 015/01/2013
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Hadis
AKTIVIT : Penerangan, hafazan
TAJUK: Mencegah Kemungkaran Tanggungjawab Bersama
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca teks hadis dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan  maksud hadis kefahaman secara ringkas
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan cara mengubah kemungkaran dengan lidah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
RABU – 16 JANUARI 2013
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
16/01/2013( 12.50-02.00ptg )
Kelas
1G
Tajuk
Bab 1- Sejarah dan Kita
Objektif
1.      Pelajar dapat mendefinisikan istilah sejarah
2.      Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri sejarah
Kaedah/Aktiviti
1.      Penerangan
2.      Sumbang saran
Nilai/Unsur Patriotisme
Berbangga dengan warisan negara
Konsep/Istilah
-          Syajarah
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar.
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
16/01/2013( 12.50-02.00ptg )
Kelas
1I
Tajuk
Bab 1- Sejarah dan Kita
Objektif
1.      Pelajar dapat mentakrifkan sumber sejarah
2.      Pelajar dapat memberi contoh sumber sejarah
Kaedah/Aktiviti
1.      Penerangan
2.      Sumbang saran
3.      Membuat peta minda
Nilai/Unsur Patriotisme
Berbangga dengan warisan negara
Konsep/Istilah
-          Primier
-          Sekunder
-          Fosil
-          Artifak
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar.
KHAMIS – 17 JANUARI 2013
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 17/01/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Berwuduk
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menunjuk cara berwuduk dengan betul
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz doa selepas wuduk
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 3H/I
TARIKH: 17/01/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Beriman kepada Rasul
Unit 1: Ketaatan kepada Rasul
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Nabi dan Rasul
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan  tugas-tugas Rasul
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan Rasul sebagai pemimpin dalam rumah tangga,masyarakat
                Dan negara
REFLEKSI KENDIRI:
- Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik dan objektif tercapai.
JUMAAT – 18 JANUARI 2013
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 18/01/2013
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab
TAJUK: Mencegah Kemungkaran Tanggungjawab Bersama
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan cara mengubah kemungkaran dengan tangan dan hati
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan hikmah tanggungjawab setiap mukmin mencegah
                kemungkaran
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan kesan tidak mengikut prinsip dakwah yang betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik

Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
18/01/2013( 03.10-03.45ptg )
Kelas
1G
Tajuk
Bab 1- Sejarah dan Kita
Objektif
1.      Pelajar dapat mentakrifkan sumber sejarah
2.      Pelajar dapat memberi contoh sumber sejarah
Kaedah/Aktiviti
1.      Penerangan
2.      Sumbang saran
3.      Membuat peta minda
Nilai/Unsur Patriotisme
Berbangga dengan warisan negara
Konsep/Istilah
-          Primier
-          Sekunder
-          Fosil
-          Artifak
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 3H/I
TARIKH: 18/01/2013
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Beriman kepada Rasul
Unit 2: Rasul-Rasul yang Wajib Diketahui
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan 25 orang rasul yang wajib diketahui
ARAS 2: Pelajar dapat menceritakan secara ringkas sejarah hidup Nabi-nabi pilihan
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
No comments:

Post a Comment