RPT P.ISLAM

Wednesday, January 23, 2013

MINGGU 2


ISNIN – 7 JANUARI 2013
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 07/01/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Berwuduk
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan Rukun  wuduk satu persatu
ARAS 2: Pelajar dapat menunjuk cara berwuduk dengan betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 07/01/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Hidayah Sumber Kebahagiaan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca Surah Ali-Imran ayat 8 dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan  maksud ayat kefahaman secara ringkas
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan pengertian Hidayah dan Rahmat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
07/01/2013( 04.35-05.10ptg )
Kelas
1I
Kaedah/Aktiviti
1.      Guru menerangkan  tajuk-tajuk dalam  matapelajaran Sejarah Tingkatan 1
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar.
SELASA – 8 JANUARI 2013
TINGKATAN: 3H/1
TARIKH: 08/01/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Puasa
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat puasa
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan puasa
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 07/01/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Hidayah Sumber Kebahagiaan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan perkara-perkara yang menghalang Hidayah Allah
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan cara memperoleh dan mengekalkan Hidayah Allah
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan akibat tidak mendapat Hidayah Allah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat memahami tajuk dengan baik.
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 07/01/2013
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Hidayah Sumber Kebahagiaan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan perkara-perkara yang menghalang Hidayah Allah
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan cara memperoleh dan mengekalkan Hidayah Allah
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan akibat tidak mendapat Hidayah Allah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk dengan baik.
RABU – 9 JANUARI 2013
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
09/01/2013( 12.50-02.00ptg )
Kelas
1G
P&P tidak dapat dijalankan kerana pelajar terlibat dengan pengagihan buku teks sekolah.
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
09/01/2013( 02.00-03.10ptg )
Kelas
1I
P&P tidak dapat dijalankan kerana pelajar terlibat dengan pengagihan buku teks sekolah.

KHAMIS – 10 JANUARI 2013
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 10/01/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Berwuduk
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menunjuk cara berwuduk dengan betul
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz doa selepas wuduk
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 3H/I
TARIKH: 10/01/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Hadis
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Amalan Mukmin Cemerlang
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca teks hadis dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan  maksud hadis secara ringkas
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan akhlak mulia terhadap Allah dan manusia
REFLEKSI KENDIRI:
- Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik dan objektif tercapai.
JUMAAT – 11 JANUARI 2013
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 11/01/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Hidayah Sumber Kebahagiaan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca Surah Ali-Imran ayat 8 dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan  maksud ayat kefahaman secara ringkas
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan pengertian Hidayah dan Rahmat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
11/01/2013( 03.10-03.45ptg )
Kelas
1G
Kaedah/Aktiviti
1.      Guru menerangkan  tajuk-tajuk dalam  matapelajaran Sejarah Tingkatan 1
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 3H/I
TARIKH: 11/01/2013
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN:Hadis
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Amalan Mukmin Cemerlang
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan amalan yang mendapat pembelaan Al-Quran
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan  amalan yang menyebabkan pendakwaan Al-Quran
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan kelebihan amalan mukmin cemerlang
REFLEKSI KENDIRI:
- 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.


No comments:

Post a Comment