RPT P.ISLAM

Wednesday, January 23, 2013

MINGGU 1


RABU – 2 JANUARI 2013
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
02/01/2013 ( 12.50-02.00 ptg )
Kelas
1G
P&P tidak dapat dijalankan kerana pelajar terlibat dengan orentasi tingkatan 1.

Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
02/01/2013 ( 02.00-03.10 ptg )
Kelas
1I
P&P tidak dapat dijalankan kerana pelajar terlibat dengan orentasi tingkatan 1.
KHAMIS – 3 JANUARI 2013
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 03/01/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Berwuduk
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan Rukun  wuduk satu persatu
ARAS 2: Pelajar dapat menunjuk cara berwuduk dengan betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 3H/I
TARIKH: 03/01/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Tilawah Al-Quran
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Memohon Keampunan dan Rahmat Allah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
-          Kehidupan berkualiti
ARAS 1: Pelajar dapat membaca Surah Al-A’raf ayat 23 dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan  maksud ayat kefahaman secara ringkas
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis zalim
REFLEKSI KENDIRI:
- Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik dan objektif tercapai.
JUMAAT – 4 JANUARI 2013
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 04/01/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
AKTIVIT : Penerangan, hafazan
TAJUK: Hidayah Sumber Kebahagiaan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca Surah Ali-Imran ayat 8 dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan  maksud ayat kefahaman secara ringkas
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan pengertian Hidayah dan Rahmat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
Mata pelajaran
Sejarah

Tarikh
04/01/2013 ( 03.10-03.45 ptg )

Kelas
1G

P&P tidak dapat dijalankan kerana pelajar terlibat dengan orentasi tingkatan 1.

TINGKATAN: 3H/I
TARIKH: 04/01/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Tilawah Al-Quran
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Memohon Keampunan dan Rahmat Allah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
-          Kehidupan berkualiti
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kesan berbuat zalim terhadap diri,masyarakat & alam
                sekitar
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan langkah-langkah memohon keampunan Allah
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan cara mendapat Rahmat Allah
REFLEKSI KENDIRI:
- 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

No comments:

Post a Comment