RPT P.ISLAM

Wednesday, January 23, 2013

MINGGU 4


ISNIN – 21 JANUARI 2013
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 21/01/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Tayammum
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan rukun Tayammum
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat Tayammum
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 21/01/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran
TAJUK: Beriman kepada Asma’ Ul-Husna
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Asma’ Ul-Husna
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan  kesan beriman dengan Asma’ Ul-Husna
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan sebab perlu beriman dengan Asma’ Ul-Husna
REFLEKSI KENDIRI:
- 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
21/01/2013( 04.35-05.10ptg )
Kelas
1I
Tajuk
Bab 1- Sejarah dan Kita
Objektif
1.      Pelajar menyenaraikan kaedah pengkajian sejarah
2.      Pelajar dapat mengelaskan kaedah pengkajian sejarah
Kaedah/Aktiviti
1.      Penerangan
2.      Sumbang saran
Nilai/Unsur Patriotisme
Berbangga dengan warisan negara
Konsep/Istilah
-          Arkeologi
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar.
SELASA – 22 JANUARI 2013
TINGKATAN: 3H/1
TARIKH: 22/01/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Adab Terhadap Ibu Bapa
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan jasa dan pengorbanan ibu bapa
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan perasaan mulia anak terhadap ibu bapa
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 22/01/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab
TAJUK: Unit 2: Al-Wahid-Allah Maha Esa
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Al-Wahid
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri amalan yang berlawanan dengan sifat Al-Wahid
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan kesan beriman dengan Al-Wahid kepada Ibadah,Akidah
                Dan Akhlak
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 22/01/2013
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Beriman kepada Asma’ Ul-Husna
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Asma’ Ul-Husna
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan  kesan beriman dengan Asma’ Ul-Husna
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan sebab perlu beriman dengan Asma’ Ul-Husna
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
RABU – 23 JANUARI 2013
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
23/01/2013( 12.50-02.00ptg )
Kelas
1G
Tajuk
Bab 1- Sejarah dan Kita
Objektif
1.Pelajar menyenaraikan kaedah pengkajian sejarah
2.Pelajar dapat mengelaskan kaedah pengkajian sejarah
Kaedah/Aktiviti
1.Penerangan
2.Sumbang saran
Nilai/Unsur Patriotisme
Berbangga dengan warisan negara
Konsep/Istilah
-Arkeologi
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar.
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
23/01/2013( 02.00-03.10ptg )
Kelas
1I
Tajuk
Bab 1- Sejarah dan Kita
Objektif
1.Pelajar dapat menyatakan tujuan mempelajari sejarah
2.Pelajar dapat menjelaskan faedah mempelajari sejarah
3.Pelajar dapat memberi contoh peristiwa sejarah negara
Kaedah/Aktiviti
1.Penerangan
2.Sumbang saran
3.Perbincangan warisan negara
Nilai/Unsur Patriotisme
Berbangga dengan sejarah negara
Konsep/Istilah
-Iktibar
-Cinta akan tanah air
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar. 70% pelajar memahami tajuk ini dengan baik.
KHAMIS – 24 JANUARI 2013
CUTI MAULIDUR RASUL
JUMAAT – 25 JANUARI 2013
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 25/01/2013
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab
TAJUK: Al-Wahid-Allah Maha Esa
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Al-Wahid
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri amalan yang berlawanan dengan sifat Al-Wahid
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan kesan beriman dengan Al-Wahid kepada Ibadah,Akidah
                Dan Akhlak
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
25/01/2013( 03.10-03.45ptg )
Kelas
1G
Tajuk
Bab 1- Sejarah dan Kita
Objektif
1.Pelajar dapat menyatakan tujuan mempelajari sejarah
2.Pelajar dapat menjelaskan faedah mempelajari sejarah
3.Pelajar dapat memberi contoh peristiwa sejarah negara
Kaedah/Aktiviti
1.Penerangan
2.Sumbang saran
3.Perbincangan warisan negara
Nilai/Unsur Patriotisme
Berbangga dengan sejarah negara
Konsep/Istilah
-Iktibar
-Cinta akan tanah air
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar. 75% pelajar memahami tajuk ini dengan baik.


TINGKATAN: 3H/I
TARIKH: 25/01/2013
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Beriman kepada Rasul
Unit 2: Rasul-Rasul yang Wajib Diketahui
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Ulul Azmi
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri rasul Ulul Azmi
ARAS 3: Pelajar dapat menceritakan secara ringkas sejarah hidup rasul ulul azmi
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

No comments:

Post a Comment