RPT P.ISLAM

Monday, June 25, 2012

MINGGU 25


ISNIN – 18 JUN 2012
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 18/06/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Mandi Wajib (mengangkat hadas besar)
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan sebab-sebab yang mewajibkan mandi
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat mandi wajib
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 18/06/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 4:Wuduk
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud wuduk
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan rukun wuduk
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan perkara-perkara sunat ketika berwuduk
REFLEKSI KENDIRI:
- 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 18/06/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 6:Al-Alim-Allah Maha Mengetahui
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Al-Alim
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan bukti-bukti Allah Maha Mengetahui
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 19 JUN 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 19/06/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab, Amali Iqamat
TAJUK: Azan,Iqamat,Jawapannya,Doa selepas Azan dan Iqamat
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat memperdengarkan Iqamat dengan betul dan sempurna
ARAS 2: Pelajar dapat jawab Iqamat dengan betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 19/06/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Ibadah(sambungan)
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 4:Wuduk
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan perkara-perkara makruh ketika berwuduk
ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan perkara-perkara yang membatalkan wuduk
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan hikmah berwuduk
REFLEKSI KENDIRI:
- 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 19/06/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 4:Wuduk
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud wuduk
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan rukun wuduk
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan perkara-perkara sunat ketika berwuduk
REFLEKSI KENDIRI:
- 70% sahaja pelajar yang dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 20 JUN 2012
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 20/06/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
TAJUK: Azan,Iqamat,Jawapannya,Doa selepas Azan dan Iqamat
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat memperdengarkan Iqamat dengan betul dan sempurna
ARAS 2: Pelajar dapat jawab Iqamat dengan betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 20/06/2012
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 6:Al-Alim-Allah Maha Mengetahui
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Al-Alim
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan bukti-bukti Allah Maha Mengetahui
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
KHAMIS – 21 JUN 2012
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 21/06/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Mandi Wajib (mengangkat hadas besar)
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan sebab-sebab yang mewajibkan mandi
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat mandi wajib
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 21/06/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Akidah(sambungan)
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 6:Al-Alim-Allah Maha Mengetahui
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menerangkan kesan beriman dengan Al-Alim
ARAS 2: Pelajar dapat membanding beza antara ilmu Allah dengan ilmu manusia
REFLEKSI KENDIRI:
- kelas berjalan dengan lancar.
JUMAAT – 22 JUN 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 22/06/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Akidah(sambungan)
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 6:Al-Alim-Allah Maha Mengetahui
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menerangkan kesan beriman dengan Al-Alim
ARAS 2: Pelajar dapat membanding beza antara ilmu Allah dengan ilmu manusia
REFLEKSI KENDIRI:
- kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 22/06/2012
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN:Ibadah(sambungan)
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 4:Wuduk
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan perkara-perkara makruh ketika berwuduk
ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan perkara-perkara yang membatalkan wuduk
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan hikmah berwuduk
REFLEKSI KENDIRI:
- 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

No comments:

Post a Comment