RPT P.ISLAM

Sunday, July 1, 2012

MINGGU 26


ISNIN – 25 JUN 2012
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 25/06/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Mandi Wajib (mengangkat hadas besar)
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan sebab-sebab yang mewajibkan mandi
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat mandi wajib
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 25/06/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Tilawah al-quran
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Makanan Yang Halal Dan Haram Menurut Islam
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 168 Surah al-Baqarah dengan baik
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan maksud ayat secara ringkas
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan pengertian makanan yang halal dan haram
REFLEKSI KENDIRI:
- 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 25/06/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Tilawah al-quran
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Menghargai Sunnatullah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 27 Surah Ali Imran dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan maksud ayat secara ringkas
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 26 JUN 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 26/06/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab, Amali Iqamat
TAJUK: Azan,Iqamat,Jawapannya,Doa selepas Azan dan Iqamat
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat memperdengarkan Iqamat dengan betul dan sempurna
ARAS 2: Pelajar dapat jawab Iqamat dengan betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 26/06/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Tilawah al-quran (sambungan)
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Makanan Yang Halal Dan Haram Menurut Islam
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan ciri-ciri makanan yang halal
ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri makanan yang haram
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan kebaikan makan makanan yang halal
ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan akibat makan makanan yang haram
REFLEKSI KENDIRI:
- 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 26/06/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Tilawah al-quran
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Makanan Yang Halal Dan Haram Menurut Islam
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 168 Surah al-Baqarah dengan baik
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan maksud ayat secara ringkas
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan pengertian makanan yang halal dan haram
REFLEKSI KENDIRI:
- 70% sahaja pelajar yang dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 27 JUN 2012
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 27/06/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab, Amali Iqamat
TAJUK: Azan,Iqamat,Jawapannya,Doa selepas Azan dan Iqamat
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat memperdengarkan Iqamat dengan betul dan sempurna
ARAS 2: Pelajar dapat jawab Iqamat dengan betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 27/06/2012
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN:Tilawah al-quran
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Menghargai Sunnatullah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 27 Surah Ali Imran dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan maksud ayat secara ringkas
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
KHAMIS – 28 JUN 2012
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 28/06/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Mandi Wajib (mengangkat hadas besar)
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan sebab-sebab yang mewajibkan mandi
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat mandi wajib
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 28/06/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Tilawah al-quran (sambungan)
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Menghargai Sunnatullah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Sunnatullah
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan proses kejadian siang dan malam
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan proses kejadian manusia
ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan akibat menyalahi Sunnatullah
REFLEKSI KENDIRI:
- kelas berjalan dengan lancar.
JUMAAT – 29 JUN 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 29/06/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Tilawah al-quran (sambungan)
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Menghargai Sunnatullah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Sunnatullah
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan proses kejadian siang dan malam
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan proses kejadian manusia
ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan akibat menyalahi Sunnatullah
REFLEKSI KENDIRI:
- kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 29/06/2012
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN:Tilawah al-quran(sambungan)
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Makanan Yang Halal Dan Haram Menurut Islam
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan ciri-ciri makanan yang halal
ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri makanan yang haram
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan kebaikan makan makanan yang halal
ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan akibat makan makanan yang haram
REFLEKSI KENDIRI:
- 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.


No comments:

Post a Comment