RPT P.ISLAM

Monday, June 18, 2012

MINGGU 24


ISNIN – 11 JUN 2012
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 11/06/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Bertayamum
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat Tayamum dengan betul
ARAS 2: Pelajar dapat menunjuk cara bertayamum dengan betul dan sempurna
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 11/06/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Konsep Muslim dan Mukmin
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Islam, Iman dan Ihsan
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan keistimewaan Agama Islam
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan amalan yang dapat meningkatkan keimanan
REFLEKSI KENDIRI:
- 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 11/06/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Ibadah(sambungan)
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Menghayati Bulan Ramadhan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kelebihan solat Tarawih
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan kelebihan Tadarus al-Quran
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan kelebihan bersedekah
ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan amalan-amalan sunat yang digalakkan pada bulan
               Ramadan
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 12 JUN 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 12/06/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab, Amali azan
TAJUK: Azan,Iqamat,Jawapannya,Doa selepas Azan dan Iqamat
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat melaungkan Azan dengan betul dan sempurna
ARAS 2: Pelajar dapat jawab Azan dengan betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 12/06/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Konsep Muslim dan Mukmin
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Muslim dan Mukmin
ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan sifat-sifat Muslim dan Mukmin
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan langkah untuk menjadi Mukmin yang sejati
ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan amalan Ihsan dalam kehidupan
REFLEKSI KENDIRI:
- 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 12/06/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Konsep Muslim dan Mukmin
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Islam, Iman dan Ihsan
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan keistimewaan Agama Islam
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan amalan yang dapat meningkatkan keimanan
REFLEKSI KENDIRI:
- 65% sahaja pelajar yang dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 13 JUN 2012
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 13/06/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab, Amali azan
TAJUK: Azan,Iqamat,Jawapannya,Doa selepas Azan dan Iqamat
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat melaungkan Azan dengan betul dan sempurna
ARAS 2: Pelajar dapat jawab Azan dengan betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 13/06/2012
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN:Ibadah(sambungan)
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Menghayati Bulan Ramadhan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kelebihan solat Tarawih
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan kelebihan Tadarus al-Quran
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan kelebihan bersedekah
ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan amalan-amalan sunat yang digalakkan pada bulan
               Ramadan
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
KHAMIS – 14 JUN 2012
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 14/06/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Bertayamum
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat Tayamum dengan betul
ARAS 2: Pelajar dapat menunjuk cara bertayamum dengan betul dan sempurna
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 14/06/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Ayat Hafazan
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Surah Ali Imran ayat 18
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 18 Surah Ali Imran dengan baik dan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz ayat 18 Surah Ali Imran dengan baik
REFLEKSI KENDIRI:
- Terdapat beberapa orang pelajar yang masih tidak lancar  membaca al-Quran.
JUMAAT – 15 JUN 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 15/06/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Ayat Hafazan
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Surah Ali Imran ayat 18
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 18 Surah Ali Imran dengan baik dan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz ayat 18 Surah Ali Imran dengan baik
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 15/06/2012
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Konsep Muslim dan Mukmin
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Muslim dan Mukmin
ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan sifat-sifat Muslim dan Mukmin
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan langkah untuk menjadi Mukmin yang sejati
ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan amalan Ihsan dalam kehidupan
REFLEKSI KENDIRI:
- 65% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
No comments:

Post a Comment