RPT P.ISLAM

Monday, April 16, 2012

MINGGU 15


ISNIN – 9 APRIL 2012
CUTI PERISTIWA
SELASA – 10 APRIL 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 10/04/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVIT : Penerangan, soal jawab
TAJUK: Cara Mandi Wajib
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan sebab-sebab yang mewajibkan mandi
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan cara mandi wajib yang betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 10/04/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK:Unit 2:Bersuci daripada Najis
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud najis
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan jenis-jenis najis
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan cara menyucikan najis
REFLEKSI KENDIRI:
- 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 10/04/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK:Unit 2:Bersuci daripada Najis
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud najis
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan jenis-jenis najis
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan cara menyucikan najis
REFLEKSI KENDIRI:
- 70% sahaja pelajar yang dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 11 APRIL 2012
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 11/04/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVIT : Penerangan, soal jawab
TAJUK: Cara Mandi Wajib
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan sebab-sebab yang mewajibkan mandi
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan cara mandi wajib yang betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 11/04/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 1:Puasa Menjana Keperibadian Muslim
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian puasa
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan rukun puasa
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan perkara yang membatalkan puasa
ARAS 4: Pelajar dapat menjelaskan syarat wajib puasa
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
KHAMIS – 12 APRIL 2012
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 12/04/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVIT : Penerangan, hafazan
TAJUK: Membersihkan anggota badan,pakaian,tempat daripada najis
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan jenis-jenis najis
ARAS 2: Pelajar dapat menyatakan contoh setiap najis
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan cara menyucikan najis
               Mukhaffafah,Mutawassitah,Mughallazah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 12/04/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 1:Puasa Menjana Keperibadian Muslim
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian puasa
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan rukun puasa
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan perkara yang membatalkan puasa
ARAS 4: Pelajar dapat menjelaskan syarat wajib puasa
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
JUMAAT – 13 APRIL 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 13/04/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 1:Puasa Menjana Keperibadian Muslim
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan syarat-syarat sah puasa
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan perkara sunat dan makruh puasa
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis puasa
ARAS 4: Pelajar dapat menghuraikan hikmah berpuasa
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 13/04/2012
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN:Adab
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Adab Berkawan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud kawan
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri kawan yang baik
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan cara beradab dengan kawan
ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan kebaikan berkawan dengan orang yang baik
REFLEKSI KENDIRI:
- 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.No comments:

Post a Comment