RPT P.ISLAM

Tuesday, April 24, 2012

MINGGU 16


ISNIN – 16 APRIL 2012
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 16/04/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVIT : Penerangan, hafazan
TAJUK: Membersihkan anggota badan,pakaian,tempat daripada najis
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan jenis-jenis najis
ARAS 2: Pelajar dapat menyatakan contoh setiap najis
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan cara menyucikan najis
               Mukhaffafah,Mutawassitah,Mughallazah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 16/04/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Riwayat Hidup Rasulullah saw
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menerangkan biodata peribadi rasulullah secara ringkas
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan kehidupan rasulullah ketika bersama Abdul Mutalib
ARAS 3:Pelajar dapat menceritakan kehidupan rasulullah ketika bersama Abu Talib
REFLEKSI KENDIRI:
- 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 16/04/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Saidina Usman bin Affan Korporat yang Dermawan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menerangkan biodata peribadi Saidina Usman
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan pengorbanan beliau kepada perkembangan Islam
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan sumbangan beliau kepada Islam
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 17 APRIL 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 17/04/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVIT : Penerangan, soal jawab
TAJUK: Cara Mandi Wajib
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan sebab-sebab yang mewajibkan mandi
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan cara mandi wajib yang betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 17/04/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Sirah (sambungan)
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Riwayat Hidup Rasulullah saw
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menerangkan sifat-sifat mulia Rasulullah
ARAS 2:Pelajar dapat menceritakan peristiwa sebelumbaginda dilantik menjadi Rasul
REFLEKSI KENDIRI:
- 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 17/04/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Riwayat Hidup Rasulullah saw
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menerangkan biodata peribadi rasulullah secara ringkas
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan kehidupan rasulullah ketika bersama Abdul Mutalib
ARAS 3:Pelajar dapat menceritakan kehidupan rasulullah ketika bersama Abu Talib
REFLEKSI KENDIRI:
- 65% sahaja pelajar yang dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 18 APRIL 2012
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 18/04/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVIT : Penerangan, soal jawab
TAJUK: Cara Mandi Wajib
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan sebab-sebab yang mewajibkan mandi
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan cara mandi wajib yang betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 18/04/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Saidina Usman bin Affan Korporat yang Dermawan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menerangkan biodata peribadi Saidina Usman
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan pengorbanan beliau kepada perkembangan Islam
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan sumbangan beliau kepada Islam
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
KHAMIS – 19 APRIL 2012
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 19/04/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVIT : Penerangan, hafazan
TAJUK: Membersihkan anggota badan,pakaian,tempat daripada najis
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan jenis-jenis najis
ARAS 2: Pelajar dapat menyatakan contoh setiap najis
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan cara menyucikan najis
               Mukhaffafah,Mutawassitah,Mughallazah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 19/04/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Tilawa Al-quran
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Menginsafi Kekuasaan Allah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 26 surah ali-imran dengan baik
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan bukti-bukti kekuasaan Allah
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan cara menggunakan nikmat Allah
ARAS 4: Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab kehinaan Allah
REFLEKSI KENDIRI:
- Masih ramai pelajar yang tidak dapat membaca al-quran dengan lancar. 65% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
JUMAAT – 20 APRIL 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 20/04/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Tilawah al-quran
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Menginsafi Kekuasaan Allah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 26 surah ali-imran dengan baik
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan bukti-bukti kekuasaan Allah
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan cara menggunakan nikmat Allah
ARAS 4: Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab kehinaan Allah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 20/04/2012
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN:Sirah(sambungan)
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Riwayat Hidup Rasulullah saw
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menerangkan sifat-sifat mulia Rasulullah
ARAS 2:Pelajar dapat menceritakan peristiwa sebelumbaginda dilantik menjadi Rasul
REFLEKSI KENDIRI:
- 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
No comments:

Post a Comment