RPT P.ISLAM

Saturday, April 7, 2012

MINGGU 14


ISNIN – 2 APRIL 2012
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 02/04/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVIT : Penerangan, hafazan
TAJUK: Istinjak
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian istinjak
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan alat-alat untuk beristinjak
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan cara beristinjak menggunakan batu dan benda kesat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 02/04/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Asas Akidah Islam
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan 2 sumber utama akidah Islam
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan maksud Al-Quran dan al-hadis
ARAS 3:Pelajar dapat menyenaraikan aspek akidah
REFLEKSI KENDIRI:
- 65% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 02/04/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Hadis
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Sedekah Pemangkin Kesejahteraan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian sedekah
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan jenis-jenis sedekah berdasarkan hadis
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan adab-adab bersedekah
ARAS 4: Pelajar dapat menghuraikan implikasi amalam bersedekah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 3 APRIL 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 03/04/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVIT : Penerangan, tunjuk cara 
TAJUK: Bertayamum
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat memperdengarkan bacaan yang telah ditentukan
ARAS 2: Pelajar dapat menunjuk cara bertayamum
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 03/04/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Asas Akidah Islam(sambungan)
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menjelaskan perkara-perkara yang boleh merosakkan iman serta  
               memberi contoh
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan perkara yang mendorong salah laku akidah
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan perkara-perkara yang memantapkan akidah
REFLEKSI KENDIRI:
- 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 03/04/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Asas Akidah Islam
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan 2 sumber utama akidah Islam
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan maksud Al-Quran dan al-hadis
ARAS 3:Pelajar dapat menyenaraikan aspek akidah
REFLEKSI KENDIRI:
- Pelajar agak sukar untuk memahami tajuk ini. 50% sahaja pelajar yang dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 4 APRIL 2012
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 04/04/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVIT : Penerangan, tunjuk cara 
TAJUK: Bertayamum
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat memperdengarkan bacaan yang telah ditentukan
ARAS 2: Pelajar dapat menunjuk cara bertayamum
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 04/04/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Hadis
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Sedekah Pemangkin Kesejahteraan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian sedekah
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan jenis-jenis sedekah berdasarkan hadis
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan adab-adab bersedekah
ARAS 4: Pelajar dapat menghuraikan implikasi amalam bersedekah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
KHAMIS – 5 APRIL 2012
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 05/04/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVIT : Penerangan, hafazan
TAJUK: Istinjak
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian istinjak
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan alat-alat untuk beristinjak
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan cara beristinjak menggunakan batu dan benda kesat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 05/04/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Ar-Rahim Allah Maha Penyayang
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Ar-Rahim
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan bukti-bukti Allah bersifat Ar-Rahim
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan kesan beriman dengan Ar-Rahim
ARAS 4: Pelajar dapat membanding beza antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
JUMAAT – 6 APRIL 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 06/04/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Ar-Rahim Allah Maha Penyayang
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Ar-Rahim
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan bukti-bukti Allah bersifat Ar-Rahim
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan kesan beriman dengan Ar-Rahim
ARAS 4: Pelajar dapat membanding beza antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 06/04/2012
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Asas Akidah Islam
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menjelaskan perkara-perkara yang boleh merosakkan iman serta  
               memberi contoh
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan perkara yang mendorong salah laku akidah
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan perkara-perkara yang memantapkan akidah
REFLEKSI KENDIRI:
- 65% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

No comments:

Post a Comment