RPT P.ISLAM

Sunday, October 16, 2011

MINGGU 41

ISNIN-SELASA ( 10/10/2011 – 11/10/2011 )

TIADA P&P BAGI PELAJAR TINGKATAN 5 KERANA MEREKA DIBERI CUTI

SEMPENA PMR

RABU-12 OKTOBER 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

12/10/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Dasar luar Malaysia

Objektif

 1. Menyatakan matlamat dan faktor-faktor penggubalan Dasar luar Malaysia
 2. Membahagikan bentuk hubungan luar kepada 2 bahagian

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

 1. membandingbeza
 2. menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

Kerjasama

Konsep/istilah

 1. Multilateral
 2. Bilatera

Refleksi

Objektif P&P tercapai

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

12/10/11( 10.55-11.30pg )

Kelas

5S3

Tajuk

· Kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin

Objektif

1. Menyatakan perbezaan antara Blok Komunis dan Blok Kapitalis

Kaedah/Aktiviti

Kuliah dan nota

Kbkk

membandingbeza

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama untuk keamanan sejagat

Konsep/Istilah

 1. Blok dunia
 2. Perang dingin
 3. Blok kapitalis
 4. Blok komunis

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan perbezaan antara Blok Komunis dan Blok Kapitalis

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 12/10/2011

MASA: 11.30-12.40t/hr

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Undang-undang keluarga islam

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud undang-undang keluarga islam

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan bidang kuasa Mahkamah Syariah

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan peranan mahkamah syariah

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

KHAMIS-13 OKTOBER 2011

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 13/10/2011

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN: ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Undang-undang keluarga islam

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud undang-undang keluarga islam

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan bidang kuasa Mahkamah Syariah

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan peranan mahkamah syariah

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

13/10/11( 09.45-10.55pg )

Kelas

5K3

Tajuk

· Kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin

Objektif

1. Menyatakan perbezaan antara Blok Komunis dan Blok Kapitalis

Kaedah/Aktiviti

Kuliah dan nota

Kbkk

membandingbeza

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama untuk keamanan sejagat

Konsep/Istilah

 1. Blok dunia
 2. Perang dingin
 3. Blok kapitalis
 4. Blok komunis

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan perbezaan antara Blok Komunis dan Blok Kapitalis

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

13/10/11( 10.55-12.05pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Dasar luar Malaysia

Objektif

 1. Menyatakan matlamat dan faktor-faktor penggubalan Dasar luar Malaysia
 2. Membahagikan bentuk hubungan luar kepada 2 bahagian

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

 1. membandingbeza
 2. menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

Kerjasama

Konsep/istilah

 1. Multilateral
 2. Bilatera

Refleksi

Objektif P&P tercapai

JUMAAT-14 OKTOBER 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 14/10/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: adab dan akhlak islamiah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab, sumbang saran

TAJUK: adab memberi dan menerima hadiah serta sedekah

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud hadiah dan sedekah

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan jenis-jenis sedekah

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan adab bersedekah dan memberi hadiah

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

14/10/11( 10.40-11.40pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Dasar luar Malaysia

Objektif

 1. Menyatakan matlamat dan faktor-faktor penggubalan Dasar luar Malaysia
 2. Membahagikan bentuk hubungan luar kepada 2 bahagian

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

 1. membandingbeza
 2. menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

Kerjasama

Konsep/istilah

 1. Multilateral
 2. Bilatera

Refleksi

Objektif P&P tercapai

No comments:

Post a Comment