RPT P.ISLAM

Tuesday, October 25, 2011

MINGGU 42

ISNIN-17 OKTOBER 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

17/10/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Perkembangan dasar luar Malaysia

Objektif

 1. Membahagikan tahap-tahap perkembangan dasar luar Malaysia.
 2. Menyenaraikan isu-isu berkaitan bagi setiap tahap

Kaedah/Aktiviti

 1. kuliah
 2. sumbang saran

Kbkk

 1. membandingbeza
 2. menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

 1. kerjasama
 2. berfikiran terbuka
 3. menghargai sumbangan tokoh

Konsep/Istilah

 1. Pro-Barat
 2. Anti-komunis
 3. Zon aman, bebas dan berkecuali

Refleksi

Objektif p&p tercapai

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 17/10/2011

MASA: 09.45-10.20pg

BAHAGIAN: adab dan akhlak islamiah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: adab member dan menerima hadiah serta sedekah

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud hadiah dan sedekah

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan jenis-jenis sedekah

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan adab bersedekah dan memberi hadiah

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

17/10/11( 12.05-12.40pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Perkembangan dasar luar Malaysia

Objektif

 1. Membahagikan tahap-tahap perkembangan dasar luar Malaysia.
 2. Menyenaraikan isu-isu berkaitan bagi setiap tahap

Kaedah/Aktiviti

 1. kuliah
 2. sumbang saran

Kbkk

 1. membandingbeza
 2. menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

 1. kerjasama
 2. berfikiran terbuka
 3. menghargai sumbangan tokoh

Konsep/Istilah

 1. Pro-Barat
 2. Anti-komunis
 3. Zon aman, bebas dan berkecuali

Refleksi

Objektif p&p tercapai

SELASA-18 OKTOBER 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

18/10/11( 09.45-10.20pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa

 1. Pertubuhan Negara-negara Komanwel
 2. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)

Objektif

Menghuraikan peranan, matlamat dan prinsip perjuangan Malaysia dalam pertubuhan berkenaan.

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menjelaskan

Nilai/Unsur patriotisme

Kepentingan semangat kerjasama

Konsep/Istilah

 1. Komanwel
 2. Deklarasi Langkawi
 3. Dasar Apartheid

Refleksi

Objektif P&P tercapai.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

18/10/11( 10.55-12.05pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Perkembangan dasar luar Malaysia

Objektif

 1. Membahagikan tahap-tahap perkembangan dasar luar Malaysia.
 2. Menyenaraikan isu-isu berkaitan bagi setiap tahap

Kaedah/Aktiviti

 1. kuliah
 2. sumbang saran

Kbkk

 1. membandingbeza
 2. menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

 1. kerjasama
 2. berfikiran terbuka
 3. menghargai sumbangan tokoh

Konsep/Istilah

 1. Pro-Barat
 2. Anti-komunis
 3. Zon aman, bebas dan berkecuali

Refleksi

Objektif p&p tercapai

RABU-19 OKTOBER 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

19/10/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa

 1. Pertubuhan Negara-negara Komanwel
 2. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)

Objektif

Menghuraikan peranan, matlamat dan prinsip perjuangan Malaysia dalam pertubuhan berkenaan.

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menjelaskan

Nilai/Unsur patriotisme

Kepentingan semangat kerjasama

Konsep/Istilah

 1. Komanwel
 2. Deklarasi Langkawi
 3. Dasar Apartheid

Refleksi

Objektif P&P tercapai.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

19/10/11( 10.55-11.30pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa

 1. Pertubuhan Negara-negara Komanwel
 2. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)

Objektif

Menghuraikan peranan, matlamat dan prinsip perjuangan Malaysia dalam pertubuhan berkenaan.

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menjelaskan

Nilai/Unsur patriotisme

Kepentingan semangat kerjasama

Konsep/Istilah

 1. Komanwel
 2. Deklarasi Langkawi
 3. Dasar Apartheid

Refleksi

Objektif P&P tercapai.

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 19/10/2011

MASA: 11.30-12.40t/hr

BAHAGIAN: Tokoh islam

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran,pembentangan

TAJUK: tokoh islam

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan riwayat hidup tokoh secara ringkas

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan pendidikan yang diterima oleh tokoh

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan sumbangan-sumbangan tokoh

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

KHAMIS-20 OKTOBER 2011

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 20/10/2011

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN: Tokoh islam

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran, pembentangan

TAJUK: Tokoh islam

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan riwayat hidup tokoh secara ringkas

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan pendidikan yang diterima oleh tokoh

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan sumbangan-sumbangan tokoh

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

20/10/11( 09.45-10.55pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa

 1. Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)
 2. Negara-negara Selatan
 3. Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

Objektif

Menghuraikan peranan, matlamat dan prinsip perjuangan Malaysia dalam pertubuhan berkenaan.

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menjelaskan

Nilai/Unsur patriotisme

Kepentingan semangat kerjasama

Konsep/Istilah

Negara Dunia ke-tiga

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

20/10/11( 10.55-12.05pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa

 1. Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)
 2. Negara-negara Selatan
 3. Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

Objektif

Menghuraikan peranan, matlamat dan prinsip perjuangan Malaysia dalam pertubuhan berkenaan.

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menjelaskan

Nilai/Unsur patriotisme

Kepentingan semangat kerjasama

Konsep/Istilah

Negara Dunia ke-tiga

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar.

JUMAAT-21 OKTOBER 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 21/10/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: tokoh islam

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab, sumbang saran, pembentangan

TAJUK: tokoh islam ( sambungan )

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan riwayat hidup tokoh secara ringkas

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan pendidikan yang diterima oleh tokoh

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan sumbangan-sumbangan tokoh

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

21/10/11( 10.40-11.40pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa

 1. Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)
 2. Negara-negara Selatan
 3. Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

Objektif

Menghuraikan peranan, matlamat dan prinsip perjuangan Malaysia dalam pertubuhan berkenaan.

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menjelaskan

Nilai/Unsur patriotisme

Kepentingan semangat kerjasama

Konsep/Istilah

Negara Dunia ke-tiga

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar.

No comments:

Post a Comment