RPT P.ISLAM

Sunday, October 9, 2011

MINGGU 40

ISNIN-3 OKTOBER 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/10/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Malaysia dalam kerjasama antarabangsa

· Perang Dunia Kedua

Objektif

1. Menerangkan peristiwa perang dunia kedua

2. Menjelaskan kesan peperangan

Kaedah/Aktiviti

Kuliah dan nota

Kbkk

mengkategori

Nilai/Unsur patriotisme

keberanian

Konsep/Istilah

 1. Kuasa Paksi
 2. Pakatan Bersekutu

Refleksi

Objektif p&p tercapai

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 03/10/2011

MASA: 09.45-10.20pg

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: kemuliaan al-quran

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca surah al-Hasyr ayat 21-24 dengan fasih dan lancar

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan secara ringkas maksud ayat pemahaman

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan kelebihan al-Quran

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 65% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/10/11( 12.05-12.40pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Malaysia dalam kerjasama antarabangsa

· Perang Dunia Kedua

Objektif

1. Menerangkan peristiwa perang dunia kedua

2. Menjelaskan kesan peperangan

Kaedah/Aktiviti

Kuliah dan nota

Kbkk

mengkategori

Nilai/Unsur patriotisme

keberanian

Konsep/Istilah

 1. Kuasa Paksi
 2. Pakatan Bersekutu

Refleksi

Objektif p&p tercapai

SELASA – RABU ( 04/10/2011 – 05/10/2011 )

TIADA P&P BAGI PELAJAR TINGKATAN 5 KERANA MEREKA DIBERI CUTI

SEMPENA PMR

KHAMIS-6 OKTOBER 2011

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 06/10/2011

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: kemuliaan al-quran

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan kelebihan al-Quran

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan cara-cara menghayati al-Quran

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

06/10/11( 09.45-10.55pg )

Kelas

5K3

Tajuk

· Kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin

Objektif

1. Menyatakan perbezaan antara Blok Komunis dan Blok Kapitalis

Kaedah/Aktiviti

Kuliah dan nota

Kbkk

membandingbeza

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama untuk keamanan sejagat

Konsep/Istilah

 1. Blok dunia
 2. Perang dingin
 3. Blok kapitalis
 4. Blok komunis

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan perbezaan antara Blok Komunis dan Blok Kapitalis

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

06/10/11( 10.55-12.05pg )

Kelas

5K4

Tajuk

· Kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin

Objektif

1. Menyatakan perbezaan antara Blok Komunis dan Blok Kapitalis

Kaedah/Aktiviti

Kuliah dan nota

Kbkk

membandingbeza

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama untuk keamanan sejagat

Konsep/Istilah

 1. Blok dunia
 2. Perang dingin
 3. Blok kapitalis
 4. Blok komunis

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan perbezaan antara Blok Komunis dan Blok Kapitalis

JUMAAT-7 OKTOBER 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 07/10/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab, sumbang saran

TAJUK: kemuliaan al-quran

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan kelebihan al-Quran

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan cara-cara menghayati al-Quran

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

07/10/11( 10.40-11.40pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Malaysia dalam kerjasama antarabangsa

· Perang Dunia Kedua

Objektif

1. Menerangkan peristiwa perang dunia kedua

2. Menjelaskan kesan peperangan

Kaedah/Aktiviti

Kuliah dan nota

Kbkk

mengkategori

Nilai/Unsur patriotisme

keberanian

Konsep/Istilah

 1. Kuasa Paksi
 2. Pakatan Bersekutu

Refleksi

Objektif p&p tercapai

No comments:

Post a Comment