RPT P.ISLAM

Monday, August 8, 2011

MINGGU 31

ISNIN-1 OGOS 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

01/08/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K4

Tajuk

 1. Rancangan Pembangunan Lima Tahun Fasa 2

Objektif

 1. Menyatakan matlamat, program/aktiviti pembangunan, agensi yang terlibat dan kesan

Kaedah/Aktiviti

1. Aktiviti berkumpulan iaitu melengkapkan jadual di depan kelas seperti yang dilakukan dalam tajuk Rancangan Pembangunan Lima Tahun Fasa 1.

2. Setiap wakil kumpulan akan membuat pembentangan ringkas di depan kelas pada hari berikutnya.

Kbkk

 1. mengkategori

Nilai/Unsur patriotisme

berbangga sebagai rakyat Malaysia

Konsep/Istilah

· Dasar Ekonomi Baru

Refleksi

Objektif p&p tercapai

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 01/08/2011

MASA: 09.45-10.20pg

BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Adab Berjihad

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud jihad

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan peringkat-peringkat jihad

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan adab-adab berjihad

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

01/08/11( 12.05-12.40t/hr )

Kelas

5K3

Tajuk

 1. Rancangan Pembangunan Lima Tahun Fasa 2

Objektif

 1. Menyatakan matlamat, program/aktiviti pembangunan, agensi yang terlibat dan kesan

Kaedah/Aktiviti

1. Aktiviti berkumpulan iaitu melengkapkan jadual di depan kelas seperti yang dilakukan dalam tajuk Rancangan Pembangunan Lima Tahun Fasa 1.

2. Setiap wakil kumpulan akan membuat pembentangan ringkas di depan kelas pada hari berikutnya.

Kbkk

· mengkategori

Nilai/Unsur patriotisme

berbangga sebagai rakyat Malaysia

Konsep/Istilah

· Dasar Ekonomi Baru

Refleksi

Objektif p&p tercapai

SELASA-2 OGOS 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

02/08/11( 09.45-10.20pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Dasar pembangunan ekonomi negara

Objektif

 1. Mengenalpasti dasar-dasar yang diperkenalkan, tarikh dilancarkan, matlamat dan strategi pelaksanaan.

Kaedah/Aktiviti

 1. kuliah dan perbincangan.

Kbkk

- Mengkategori

- Menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

Berbangga sebagai rakyat Malaysia

Konsep/Istilah

- Dasar penswastaan

- Pembangunan in-situ

Refleksi

Objektif P&P tercapai.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

02/08/11( 10.55-12.05t/hr )

Kelas

5S3

Tajuk

 1. Rancangan Pembangunan Lima Tahun Fasa 2

Objektif

 1. Menyatakan matlamat, program/aktiviti pembangunan, agensi yang terlibat dan kesan

Kaedah/Aktiviti

1. Aktiviti berkumpulan iaitu melengkapkan jadual di depan kelas seperti yang dilakukan dalam tajuk Rancangan Pembangunan Lima Tahun Fasa 1.

2. Setiap wakil kumpulan akan membuat pembentangan ringkas di depan kelas pada hari berikutnya.

Kbkk

· mengkategori

Nilai/Unsur patriotisme

berbangga sebagai rakyat Malaysia

Konsep/Istilah

· Dasar Ekonomi Baru

Refleksi

Objektif p&p tercapai

RABU-3 OGOS 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/08/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Dasar pembangunan ekonomi negara

Objektif

 1. Mengenalpasti dasar-dasar yang diperkenalkan, tarikh dilancarkan, matlamat dan strategi pelaksanaan.

Kaedah/Aktiviti

 1. kuliah dan perbincangan.

Kbkk

- Mengkategori

- Menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

Berbangga sebagai rakyat Malaysia

Konsep/Istilah

- Dasar penswastaan

- Pembangunan in-situ

Refleksi

Objektif P&P tercapai.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/08/11( 10.55-11.30pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Dasar pembangunan ekonomi negara

Objektif

 1. Mengenalpasti dasar-dasar yang diperkenalkan, tarikh dilancarkan, matlamat dan strategi pelaksanaan.

Kaedah/Aktiviti

 1. kuliah dan perbincangan.

Kbkk

- Mengkategori

- Menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

Berbangga sebagai rakyat Malaysia

Konsep/Istilah

- Dasar penswastaan

- Pembangunan in-situ

Refleksi

Objektif P&P tercapai.

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 03/08/2011

MASA: 11.30-12.40t/hr

BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Adab Berjihad

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud jihad

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan peringkat-peringkat jihad

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan adab-adab berjihad

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

KHAMIS-4 OGOS 2011

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 04/08/2011

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Poligami

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud poligami

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan syarat-syarat poligami

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan hikmah berpoligami

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

04/08/11( 09.45-10.55pg )

Kelas

5K3

Tajuk

- Rukun Negara

- Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Objektif

1. Menyatakan matlamat, cadangan dan kesan pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

2. Menjelaskan matlamat dan prinsip-prinsip Rukun Negara

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan perbincangan

Kbkk

- Mengkategori

- Menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

Perpaduan

Konsep/Istilah

- Sekolah umum dan jenis umum

- Keluhuran perlembagaan

Refleksi

Perbincanngan berjalan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

04/08/11( 10.55-12.05t/hr )

Kelas

5K4

Tajuk

- Rukun Negara

- Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Objektif

1. Menyatakan matlamat, cadangan dan kesan pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

2. Menjelaskan matlamat dan prinsip-prinsip Rukun Negara

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan perbincangan

Kbkk

- Mengkategori

- Menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

Perpaduan

Konsep/Istilah

- Sekolah umum dan jenis umum

- Keluhuran perlembagaan

Refleksi

Perbincanngan berjalan lancar.

JUMAAT-5 OGOS 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 05/08/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab, sumbang saran

TAJUK: poligami

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud poligami

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan syarat-syarat poligami

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan hikmah berpoligami

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

05/08/11( 10.40-11.40pg )

Kelas

5S3

Tajuk

- Rukun Negara

- Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Objektif

1. Menyatakan matlamat, cadangan dan kesan pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

2. Menjelaskan matlamat dan prinsip-prinsip Rukun Negara

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan perbincangan

Kbkk

- Mengkategori

- Menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

Perpaduan

Konsep/Istilah

- Sekolah umum dan jenis umum

- Keluhuran perlembagaan

Refleksi

Perbincanngan berjalan lancar.

No comments:

Post a Comment