RPT P.ISLAM

Monday, August 1, 2011

MINGGU 30

ISNIN-25 JULAI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

25/07/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K4

Tajuk

 1. Parti-parti politik sehingga 1963
 2. Negara Persekutuan

Objektif

 1. menyenaraikan parti-parti politik di Malaysia, tujuan dan sejarah penubuhannya
 2. membandingkan bidang kuasa kerajaan persekutuan dan negeri.

Kaedah/Aktiviti

 1. Merujuk buku teks
 2. Penerangan
 3. Soal jawab

Kbkk

 1. mencirikan
 2. membandingbeza

Nilai/Unsur patriotisme

berbangga sebagai rakyat Malaysia

Konsep/Istilah

 1. penamaan calon
 2. senarai persekutuan, negeri dan bersama.

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan perbezaan antara bidang kuasa kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri .

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 25/07/2011

MASA: 09.45-10.20pg

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Peribadi Mukmin

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca ayat 15-16 Surah as-Sajadah dengan lancar

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan makna ayat kefahaman secara ringkas

ARAS 3:Pelajar dapat menyenaraikan contoh-contoh huruf Muqatta’ah

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan cara bacaan huruf-huruf Muqatta’ah

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

25/07/11( 12.05-12.40t/hr )

Kelas

5K3

Tajuk

 1. Parti-parti politik sehingga 1963
 2. Negara Persekutuan

Objektif

 1. menyenaraikan parti-parti politik di Malaysia, tujuan dan sejarah penubuhannya
 2. membandingkan bidang kuasa kerajaan persekutuan dan negeri.

Kaedah/Aktiviti

 1. Merujuk buku teks
 2. Penerangan
 3. Soal jawab

Kbkk

 1. mencirikan
 2. membandingbeza

Nilai/Unsur patriotisme

berbangga sebagai rakyat Malaysia

Konsep/Istilah

 1. penamaan calon
 2. senarai persekutuan, negeri dan bersama.

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan perbezaan antara bidang kuasa kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri .

SELASA-26 JULAI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

26/07/11( 09.45-10.20pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Lambang-lambang negara

Objektif

 1. Menjelaskan sejarah kewujudan Jata Negara, lagu dan bendera kebangsaan

Kaedah/Aktiviti

 1. Meminta pelajar menyanyikan lagu Jalur Gemilang dan Negaraku
 2. Merujuk gambar dan penerangan yang terdapat dalam buku teks ( m/s 188-191)
 3. kuliah dan sumbang saran

Kbkk

menghubungkait

Nilai/Unsur patriotisme

 1. Berbangga sebagai rakyat Malaysia
 2. Hormat dan setia kepada negara

Konsep/Istilah

 1. Simbol-simbol pada Jata Negara
 2. Warna-warna pada bendera
 3. Senikata pada lagu Jalur Gemilang

Refleksi

Pelajar bersemangat menyanyikan lagu Jalur Gemilang dan Negaraku.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

26/07/11( 10.55-12.05t/hr )

Kelas

5S3

Tajuk

 1. Parti-parti politik sehingga 1963
 2. Negara Persekutuan

Objektif

 1. menyenaraikan parti-parti politik di Malaysia, tujuan dan sejarah penubuhannya
 2. membandingkan bidang kuasa kerajaan persekutuan dan negeri.

Kaedah/Aktiviti

 1. Merujuk buku teks
 2. Penerangan
 3. Soal jawab

Kbkk

 1. mencirikan
 2. membandingbeza

Nilai/Unsur patriotisme

berbangga sebagai rakyat Malaysia

Konsep/Istilah

 1. penamaan calon
 2. senarai persekutuan, negeri dan bersama.

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan perbezaan antara bidang kuasa kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri .

RABU-27 JULAI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

27/07/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Lambang-lambang negara

Objektif

 1. Menjelaskan sejarah kewujudan Jata Negara, lagu dan bendera kebangsaan

Kaedah/Aktiviti

 1. Meminta pelajar menyanyikan lagu Jalur Gemilang dan Negaraku
 2. Merujuk gambar dan penerangan yang terdapat dalam buku teks ( m/s 188-191)
 3. kuliah dan sumbang saran

Kbkk

menghubungkait

Nilai/Unsur patriotisme

 1. Berbangga sebagai rakyat Malaysia
 2. Hormat dan setia kepada negara

Konsep/Istilah

 1. Simbol-simbol pada Jata Negara
 2. Warna-warna pada bendera
 3. Senikata pada lagu Jalur Gemilang

Refleksi

Pelajar bersemangat menyanyikan lagu Jalur Gemilang dan Negaraku.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

27/07/11( 10.55-11.30pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Lambang-lambang negara

Objektif

 1. Menjelaskan sejarah kewujudan Jata Negara, lagu dan bendera kebangsaan

Kaedah/Aktiviti

 1. Meminta pelajar menyanyikan lagu Jalur Gemilang dan Negaraku
 2. Merujuk gambar dan penerangan yang terdapat dalam buku teks ( m/s 188-191)
 3. kuliah dan sumbang saran

Kbkk

menghubungkait

Nilai/Unsur patriotisme

 1. Berbangga sebagai rakyat Malaysia
 2. Hormat dan setia kepada negara

Konsep/Istilah

 1. Simbol-simbol pada Jata Negara
 2. Warna-warna pada bendera
 3. Senikata pada lagu Jalur Gemilang

Refleksi

Pelajar bersemangat menyanyikan lagu Jalur Gemilang dan Negaraku.

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 27/07/2011

MASA: 11.30-12.40t/hr

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Peribadi Mukmin

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca ayat 15-16 Surah as-Sajadah dengan lancar

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan makna ayat kefahaman secara ringkas

ARAS 3:Pelajar dapat menyenaraikan contoh-contoh huruf Muqatta’ah

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan cara bacaan huruf-huruf Muqatta’ah

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

KHAMIS-28 JULAI 2011

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 28/07/2011

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Peribadi Mukmin(sambungan)

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan ciri-ciri orang beriman

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan langkah-langkah untuk mencapai ciri-ciri orang beriman

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan jenis-jenis sujud

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

28/07/11( 09.45-10.55pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Bab 8: Pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan.

 • Rancangan Pembangunan Lima Tahun Fasa 1(1956-1970).

Objektif

 1. Menyatakan matlamat, program/aktiviti pembangunan, agensi yang terlibat dan kesan

Kaedah/Aktiviti

 1. Perbincangan kumpulan
 2. Dengan merujuk buku teks m/s 197-201, setiap kumpulan diminta mencari maklumat seperti Rancangan, Matlamat, Program , Agensi, dan Kesan serta melengkapkan jadual berkenaan di papan tulis.
 3. Setiap kumpulan diagihkan tugas berbeza.
 4. Pembentangan akan diadakan pada hari berikutnya

Kbkk

mengkategori

Nilai/Unsur patriotisme

 1. Kerjasama
 2. Keprihatinan pemimpin negara.

Konsep/Istilah

 1. Rancangan Malaya
 2. Rancangan Malaysia

Refleksi

Perbincanngan berjalan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

28/07/11( 10.55-12.05t/hr )

Kelas

5K4

Tajuk

Bab 8: Pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan.

 • Rancangan Pembangunan Lima Tahun Fasa 1(1956-1970).

Objektif

 1. Menyatakan matlamat, program/aktiviti pembangunan, agensi yang terlibat dan kesan

Kaedah/Aktiviti

 1. Perbincangan kumpulan
 2. Dengan merujuk buku teks m/s 197-201, setiap kumpulan diminta mencari maklumat seperti Rancangan, Matlamat, Program , Agensi, dan Kesan serta melengkapkan jadual berkenaan di papan tulis.
 3. Setiap kumpulan diagihkan tugas berbeza.
 4. Pembentangan akan diadakan pada hari berikutnya

Kbkk

mengkategori

Nilai/Unsur patriotisme

 1. Kerjasama
 2. Keprihatinan pemimpin negara.

Konsep/Istilah

 1. Rancangan Malaya
 2. Rancangan Malaysia

Refleksi

Perbincanngan berjalan lancar.

JUMAAT-29 JULAI 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 29/07/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Peribadi Mukmin (sambungan)

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan ciri-ciri orang beriman

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan langkah-langkah untuk mencapai ciri-ciri orang beriman

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan jenis-jenis sujud

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

29/07/11( 10.40-11.40pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Bab 8: Pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan.

 • Rancangan Pembangunan Lima Tahun Fasa 1(1956-1970).

Objektif

 1. Menyatakan matlamat, program/aktiviti pembangunan, agensi yang terlibat dan kesan

Kaedah/Aktiviti

 1. Perbincangan kumpulan
 2. Dengan merujuk buku teks m/s 197-201, setiap kumpulan diminta mencari maklumat seperti Rancangan, Matlamat, Program , Agensi, dan Kesan serta melengkapkan jadual berkenaan di papan tulis.
 3. Setiap kumpulan diagihkan tugas berbeza.
 4. Pembentangan akan diadakan pada hari berikutnya

Kbkk

mengkategori

Nilai/Unsur patriotisme

 1. Kerjasama
 2. Keprihatinan pemimpin negara.

Konsep/Istilah

 1. Rancangan Malaya
 2. Rancangan Malaysia

Refleksi

Perbincanngan berjalan lancar.

1 comment:

 1. RPH masih pada Minggu 30. Sila teruskan ke RPH Minggu 31. RPH yang disediakan lengkap dan baik.

  ReplyDelete