RPT P.ISLAM

Monday, August 15, 2011

MINGGU 32

ISNIN-8 OGOS 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

08/08/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K4

Tajuk

 1. Akta Bahasa Kebangsaan
 2. Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Objektif

 1. Menyenaraikan langkah-langkah memajukan Bahasa Melayu
 2. Menjelaskan objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

menjelaskan

Nilai/Unsur patriotisme

 1. kepentingan ilmu dalam kehidupan
 2. Berbangga sebagai rakyat Malaysia

Konsep/Istilah

 1. Jasmani
 2. Emosi
 3. Rohani
 4. Intelek
 5. Kebudayaan asal rakyat rantau ini

Refleksi

Objektif p&p tercapai

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 08/08/2011

MASA: 09.45-10.20pg

BAHAGIAN: Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Ajaran Sesat

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan definisi ajaran sesat

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan cirri-ciri ajaran sesat

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan kesan buruk mengamalkan ajaran sesat

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan contoh ajaran sesat beserta pengasasnya

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

08/08/11( 12.05-12.40t/hr )

Kelas

5K3

Tajuk

 1. Akta Bahasa Kebangsaan
 2. Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Objektif

 1. Menyenaraikan langkah-langkah memajukan Bahasa Melayu
 2. Menjelaskan objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

menjelaskan

Nilai/Unsur patriotisme

 1. kepentingan ilmu dalam kehidupan
 2. Berbangga sebagai rakyat Malaysia

Konsep/Istilah

 1. Jasmani
 2. Emosi
 3. Rohani
 4. Intelek
 5. Kebudayaan asal rakyat rantau ini

Refleksi

Objektif p&p tercapai

SELASA-9 OGOS 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

09/08/11( 09.45-10.20pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Malaysia ke arah negara maju

Objektif

1. Menyatakan matlamat Wawasan 2020 dan 9 cabaran yang terkandung di dalamnya.

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

Kepentingan budaya penyayang, hormat-menghormati, nilai moral, etika dan perpaduan untuk kemajuan negara

Konsep/Istilah

Wawasan 2020 dan 9 cabaran berkaitan

Refleksi

Objektif P&P tercapai.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

09/08/11( 10.55-12.05t/hr )

Kelas

5S3

Tajuk

 1. Akta Bahasa Kebangsaan
 2. Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Objektif

 1. Menyenaraikan langkah-langkah memajukan Bahasa Melayu
 2. Menjelaskan objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

menjelaskan

Nilai/Unsur patriotisme

 1. kepentingan ilmu dalam kehidupan
 2. Berbangga sebagai rakyat Malaysia

Konsep/Istilah

 1. Jasmani
 2. Emosi
 3. Rohani
 4. Intelek
 5. Kebudayaan asal rakyat rantau ini

Refleksi

Objektif p&p tercapai

RABU-10 OGOS 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

10/08/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Malaysia ke arah negara maju

Objektif

1. Menyatakan matlamat Wawasan 2020 dan 9 cabaran yang terkandung di dalamnya.

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

Kepentingan budaya penyayang, hormat-menghormati, nilai moral, etika dan perpaduan untuk kemajuan negara

Konsep/Istilah

Wawasan 2020 dan 9 cabaran berkaitan

Refleksi

Objektif P&P tercapai.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

10/08/11( 10.55-11.30pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Malaysia ke arah negara maju

Objektif

1. Menyatakan matlamat Wawasan 2020 dan 9 cabaran yang terkandung di dalamnya.

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

Kepentingan budaya penyayang, hormat-menghormati, nilai moral, etika dan perpaduan untuk kemajuan negara

Konsep/Istilah

Wawasan 2020 dan 9 cabaran berkaitan

Refleksi

Objektif P&P tercapai.

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 10/08/2011

MASA: 11.30-12.40t/hr

BAHAGIAN: Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Ajaran Sesat

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan definisi ajaran sesat

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan cirri-ciri ajaran sesat

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan kesan buruk mengamalkan ajaran sesat

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan contoh ajaran sesat beserta pengasasnya

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

KHAMIS-11 OGOS 2011

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 11/08/2011

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN: Hadis

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: orang beriman kekasih Allah

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud hadis secara ringkas

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan cirri-ciri golongan soleh

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan kelebihan orang yang melakukan ibadat Nawafil

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

11/08/11( 09.45-10.55pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Latihan Bab 8 ( Esei )

Soalan

1. Apakah matlamat wawasan 2020?

2. Terangkan cabaran ke-3 dan ke-5 dalam Wawasan 2020.

3. Sebagai pengerusi Kelab Persatuan Bahasa Melayu, apakah program yang akan anda rancangkan untuk mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang dalam kalangan warga sekolah anda?

Refleksi

Semua pelajar dapat menyelesaikan latihan yang diberikan dengan baik.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

11/08/11( 10.55-12.05t/hr )

Kelas

5K4

Tajuk

Latihan Bab 8 ( Esei )

Soalan

1. Apakah matlamat wawasan 2020?

2. Terangkan cabaran ke-3 dan ke-5 dalam Wawasan 2020.

3. Sebagai pengerusi Kelab Persatuan Bahasa Melayu, apakah program yang akan anda rancangkan untuk mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang dalam kalangan warga sekolah anda?

Refleksi

Semua pelajar dapat menyelesaikan latihan yang diberikan dengan baik.

JUMAAT-12 OGOS 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 12/08/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Hadis

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab, sumbang saran

TAJUK: orang beriman kekasih Allah

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud hadis secara ringkas

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan cirri-ciri golongan soleh

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan kelebihan orang yang melakukan ibadat Nawafil

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. .

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

21/08/11( 10.40-11.40pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Latihan Bab 8 ( Esei )

Soalan

1. Apakah matlamat wawasan 2020?

2. Terangkan cabaran ke-3 dan ke-5 dalam Wawasan 2020.

3. Sebagai pengerusi Kelab Persatuan Bahasa Melayu, apakah program yang akan anda rancangkan untuk mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang dalam kalangan warga sekolah anda?

Refleksi

Semua pelajar dapat menyelesaikan latihan yang diberikan dengan baik.

No comments:

Post a Comment