RPT P.ISLAM

Friday, July 8, 2011

MINGGU 27

ISNIN-4 JULAI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

04/07/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K4

Tajuk

LATIHAN BAB 6 ( OBJEKTIF )

Kaedah/Aktiviti

 1. Menjawab 40 soalan objektif
 2. perbincangan

Refleksi

Pelajar dapat menyiapkan latihan yang diberikan dengan baik

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 04/07/2011

MASA: 09.45-10.20pg

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Khulu’ dan Nusyuz

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian Khulu’ dan Nusyuz

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan rukun Khulu’

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan syarat-syarat khulu’

ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan perbuatan yang dikira sebagai nusyuz

ARAS 5:Pelajar dapat menghuraikan tindakan suami terhadap isteri yang nusyuz

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 65% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

04/07/11( 12.05-12.40t/hr )

Kelas

5K3

Tajuk

Syarat-syarat Perjanjian Malaysia 1963

Objektif

 1. menjelaskan syarat-syarat yang terkandung dalam Perjanjian Malaysia 1963 khasnya mengenai tuntutan 20 perkara oleh Sabah dan Sarawak.

Kaedah/Aktiviti

 1. kuliah
 2. nota

Kbkk

mencirikan

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama untuk kemajuan bersama

Konsep/Istilah

 1. tuntutan 20 perkara oleh Sabah dan Sarawak.
 2. Kerajaan persekutuan

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan syarat-syarat Perjanjian Malaysia 1963

SELASA-5 JULAI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

05/07/11( 09.45-10.20pg )

Kelas

5K4

Tajuk

LATIHAN BAB 6 ( ESEI )

Kaedah/Aktiviti

 1. Menjawab 3 soalan esei
 2. perbincangan

Refleksi

Pelajar dapat menyiapkan latihan yang diberikan dengan baik

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

05/06/11( 10.55-12.05t/hr )

Kelas

5S3

Tajuk

LATIHAN BAB 6 ( OBJEKTIF )

Kaedah/Aktiviti

 1. Menjawab 40 soalan objektif
 2. perbincangan

Refleksi

Pelajar dapat menyiapkan latihan yang diberikan dengan baik

RABU-6 JULAI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

06/07/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K3

Tajuk

LATIHAN BAB 6 ( OBJEKTIF )

Kaedah/Aktiviti

 1. Menjawab 40 soalan objektif
 2. perbincangan

Refleksi

Pelajar dapat menyiapkan latihan yang diberikan dengan baik

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

06/07/11( 10.55-11.30pg )

Kelas

5S3

Tajuk

LATIHAN BAB 6 ( ESEI )

Kaedah/Aktiviti

 1. Menjawab 3 soalan esei
 2. perbincangan

Refleksi

Pelajar dapat menyiapkan latihan yang diberikan dengan baik

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 06/07/2011

MASA: 11.30-12.40t/hr

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Khulu’ dan Nusyuz

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian Khulu’ dan Nusyuz

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan rukun Khulu’

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan syarat-syarat khulu’

ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan perbuatan yang dikira sebagai nusyuz

ARAS 5:Pelajar dapat menghuraikan tindakan suami terhadap isteri yang nusyuz

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

KHAMIS-7 JULAI 2011

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 07/07/2011

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Zihar dan Li’an

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan pengertian Zihar dan Li’an

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan kesan zihar dan li’an

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan kafarah zihar

ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan hikmah disyariatkan Li’an

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 65% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

07/07/11( 09.45-10.55pg )

Kelas

5K3

Tajuk

LATIHAN BAB 6 ( ESEI )

Kaedah/Aktiviti

 1. Menjawab 3 soalan esei
 2. perbincangan

Refleksi

Pelajar dapat menyiapkan latihan yang diberikan dengan baik

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

07/07/11( 10.55-12.05t/hr )

Kelas

5K4

Tajuk

Bab 7 : Sistem pemerintahan dan pentadbiran Negara Malaysia

 • Ciri-ciri demokrasi berparlimen

Objektif

 1. Menyatakan ciri-ciri sistem demokrasi berparlimen

Kaedah/Aktiviti

penerangan dan nota

Kbkk

menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kebebasan di sisi undang-undang

Konsep/Istilah

Demokrasi

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan ciri-ciri umum sistem demokrasi berparlimen.

JUMAAT-8 JULAI 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 08/07/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Zihar dan Li’an

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan pengertian Zihar dan Li’an

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan kesan zihar dan li’an

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan kafarah zihar

ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan hikmah disyariatkan Li’an

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

08/07/11( 10.40-11.40pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Bab 7 : Sistem pemerintahan dan pentadbiran Negara Malaysia

 • Ciri-ciri demokrasi berparlimen

Objektif

Menyatakan ciri-ciri sistem demokrasi berparlimen

Kaedah/Aktiviti

penerangan dan nota

Kbkk

menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kebebasan di sisi undang-undang

Konsep/Istilah

Demokrasi

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan ciri-ciri umum sistem demokrasi berparlimen.

No comments:

Post a Comment