RPT P.ISLAM

Friday, July 15, 2011

MINGGU 28

ISNIN-11 JULAI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

11/07/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Bab 7 : Sistem pemerintahan dan pentadbiran Negara Malaysia

 • Perlembagaan

Objektif

Menjelaskan maksud, konsep, keluhuran, kepentingan dan cara-cara pindaan perlembagaan.

Kaedah/Aktiviti

penerangan dan nota

Kbkk

menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kebebasan di sisi undang-undang

Konsep/Istilah

1. Demokrasi

2. Perlembagaan

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan maksud, konsep, kepentingan dan cara-cara pindaan perlembagaan.

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 11/07/2011

MASA: 09.45-10.20pg

BAHAGIAN: Tajwid

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Hukum Ra’

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan bahagian Ra’

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan pengertian Ra’ Tafkhim

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan lima keadaan Ra’ Tafkhim

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 60% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

11/07/11( 12.05-12.40t/hr )

Kelas

5K3

Tajuk

Bab 7 : Sistem pemerintahan dan pentadbiran Negara Malaysia

 • Ciri-ciri demokrasi berparlimen

Objektif

Menyatakan ciri-ciri sistem demokrasi berparlimen

Kaedah/Aktiviti

penerangan dan nota

Kbkk

menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kebebasan di sisi undang-undang

Konsep/Istilah

Demokrasi

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan ciri-ciri umum sistem demokrasi berparlimen.

SELASA-12 JULAI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

12/07/11( 09.45-10.20pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Kuasa Pemerintahan

 • Badan Perundangan
 • Badan Pelaksana
 • Badan Kehakiman

Objektif

 1. menghuraikan peranan dan pentadbiran oleh ketiga-tiga badan berkenaan
 2. menyenaraikan bidang kuasa mahkamah /Badan Kehakiman
 3. menjelaskan peranan Dewan Negara dan Dewan Rakyat.

Kaedah/Aktiviti

 1. rajah minda
 2. penerangan

Kbkk

menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama

Konsep/Istilah

 1. Akta
 2. Enakmen
 3. Ordinan
 4. kes sivil dan jenayah
 5. Menteri Tak Berportfolio
 6. Badan berkanun

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan perbezaan setiap konsep.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

12/07/11( 10.55-12.05t/hr )

Kelas

5S3

Tajuk

Bab 7 : Sistem pemerintahan dan pentadbiran Negara Malaysia

 • Perlembagaan

Objektif

Menjelaskan maksud, konsep, keluhuran, kepentingan dan cara-cara pindaan perlembagaan.

Kaedah/Aktiviti

penerangan dan nota

Kbkk

menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kebebasan di sisi undang-undang

Konsep/Istilah

1. Demokrasi

2. Perlembagaan

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan maksud, konsep, kepentingan dan cara-cara pindaan perlembagaan.

RABU-13 JLAI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

13/07/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Bab 7 : Sistem pemerintahan dan pentadbiran Negara Malaysia

 • Perlembagaan

Objektif

Menjelaskan maksud, konsep, keluhuran, kepentingan dan cara-cara pindaan perlembagaan.

Kaedah/Aktiviti

penerangan dan nota

Kbkk

menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kebebasan di sisi undang-undang

Konsep/Istilah

1. Demokrasi

2. Perlembagaan

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan maksud, konsep, kepentingan dan cara-cara pindaan perlembagaan.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

13/07/11( 10.55-11.30pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Kuasa Pemerintahan

 • Badan Perundangan
 • Badan Pelaksana
 • Badan Kehakiman

Objektif

 1. menghuraikan peranan dan pentadbiran oleh ketiga-tiga badan berkenaan
 2. menyenaraikan bidang kuasa mahkamah /Badan Kehakiman
 3. menjelaskan peranan Dewan Negara dan Dewan Rakyat.

Kaedah/Aktiviti

 1. rajah minda
 2. penerangan

Kbkk

menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama

Konsep/Istilah

 1. Akta
 2. Enakmen
 3. Ordinan
 4. kes sivil dan jenayah
 5. Menteri Tak Berportfolio
 6. Badan berkanun

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan perbezaan setiap konsep.

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 13/07/2011

MASA: 11.30-12.40t/hr

BAHAGIAN: Tajwid

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Hukum Ra’

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan bahagian Ra’

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan pengertian Ra’ Tafkhim

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan lima keadaan Ra’ Tafkhim

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 65% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

KHAMIS-14 JULAI 2011

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 14/07/2011

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN: Tajwid

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Hukum Ra’ (LATIHAN)

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat mengemukakan contoh-contoh Hukum Ra’ Tafkhim berdasarkan buku teks

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

14/07/11( 09.45-10.55pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Kuasa Pemerintahan

 • Badan Perundangan
 • Badan Pelaksana
 • Badan Kehakiman

Objektif

 1. menghuraikan peranan dan pentadbiran oleh ketiga-tiga badan berkenaan
 2. menyenaraikan bidang kuasa mahkamah /Badan Kehakiman
 3. menjelaskan peranan Dewan Negara dan Dewan Rakyat.

Kaedah/Aktiviti

 1. rajah minda
 2. penerangan

Kbkk

menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama

Konsep/Istilah

 1. Akta
 2. Enakmen
 3. Ordinan
 4. kes sivil dan jenayah
 5. Menteri Tak Berportfolio
 6. Badan berkanun

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan perbezaan setiap konsep.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

14/07/11( 10.55-12.05t/hr )

Kelas

5K4

Tajuk

Kuasa Pemerintahan ( SAMBUNGAN )

 • Badan Perundangan
 • Badan Pelaksana
 • Badan Kehakiman

Objektif

 1. menghuraikan peranan dan pentadbiran oleh ketiga-tiga badan berkenaan
 2. menyenaraikan bidang kuasa mahkamah /Badan Kehakiman
 3. menjelaskan peranan Dewan Negara dan Dewan Rakyat.

Kaedah/Aktiviti

 1. rajah minda
 2. penerangan

Kbkk

menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama

Konsep/Istilah

 1. Akta
 2. Enakmen
 3. Ordinan
 4. kes sivil dan jenayah
 5. Menteri Tak Berportfolio
 6. Badan berkanun

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan perbezaan setiap konsep.

JUMAAT-15 JULAI 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 15/07/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Tajwid

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Hukum Ra’ ( LATIHAN )

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat mengemukakan contoh-contoh Hukum Ra’ Tafkhim berdasarkan buku teks

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

15/07/11( 10.40-11.40pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Kuasa Pemerintahan ( SAMBUNGAN )

 • Badan Perundangan
 • Badan Pelaksana
 • Badan Kehakiman

Objektif

 1. menghuraikan peranan dan pentadbiran oleh ketiga-tiga badan berkenaan
 2. menyenaraikan bidang kuasa mahkamah /Badan Kehakiman
 3. menjelaskan peranan Dewan Negara dan Dewan Rakyat.

Kaedah/Aktiviti

 1. rajah minda
 2. penerangan

Kbkk

menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama

Konsep/Istilah

 1. Akta
 2. Enakmen
 3. Ordinan
 4. kes sivil dan jenayah
 5. Menteri Tak Berportfolio
 6. Badan berkanun

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan perbezaan setiap konsep.

No comments:

Post a Comment