RPT P.ISLAM

Friday, July 8, 2011

MINGGU 26

ISNIN-27 JUN 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

27/06/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Langkah- langkah pembentukan Malaysia dan Perjanjian Malaysia 1963.

( sambungan )

Objektif

 1. menghuraikan langkah- langkah ke arah pembentukan Malaysia

Kaedah/Aktiviti

1. penerangan

2. sumbang saran

Kbkk

 1. menyusun mengikut kronologi

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama untuk kemajuan bersama

Konsep/Istilah

 1. JAK
 2. JPPK
 3. PBB

Refleksi

Pelajar dapat menyusun langkah- langkah pembentukan Malaysia.

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 27/06/2011

MASA: 09.45-10.20pg

BAHAGIAN: PAFA

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK:Kod Ting 4 & 5

BBM: buku PAFA, Borang penilaian PAFA

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan setiap topik yang dihafaz dengan baik

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

27/06/11( 12.05-12.40t/hr )

Kelas

5K3

Tajuk

Langkah- langkah pembentukan Malaysia dan Perjanjian Malaysia 1963.

( sambungan )

Objektif

 1. menghuraikan langkah- langkah ke arah pembentukan Malaysia

Kaedah/Aktiviti

1. penerangan

2. sumbang saran

Kbkk

 1. menyusun mengikut kronologi

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama untuk kemajuan bersama

Konsep/Istilah

 1. JAK
 2. JPPK
 3. PBB

Refleksi

Pelajar dapat menyusun langkah- langkah pembentukan Malaysia.

SELASA-28 JUN 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

28/06/11( 09.45-10.20pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Syarat-syarat Perjanjian Malaysia 1963

Objektif

1. menjelaskan syarat-syarat yang terkandung dalam Perjanjian Malaysia 1963 khasnya mengenai tuntutan 20 perkara oleh Sabah dan Sarawak.

Kaedah/Aktiviti

 1. kuliah
 2. nota

Kbkk

mencirikan

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama untuk kemajuan bersama

Konsep/Istilah

 1. tuntutan 20 perkara oleh Sabah dan Sarawak.
 2. Kerajaan persekutuan

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan syarat-syarat Perjanjian Malaysia 1963

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

28/06/11( 10.55-12.05t/hr )

Kelas

5S3

Tajuk

Langkah- langkah pembentukan Malaysia dan Perjanjian Malaysia 1963.

( sambungan )

Objektif

 1. menghuraikan langkah- langkah ke arah pembentukan Malaysia

Kaedah/Aktiviti

1. penerangan

2. sumbang saran

Kbkk

 1. menyusun mengikut kronologi

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama untuk kemajuan bersama

Konsep/Istilah

 1. JAK
 2. JPPK
 3. PBB

Refleksi

Pelajar dapat menyusun langkah- langkah pembentukan Malaysia.

RABU-29 JUN 2011

P&P tidak dapat dijalankan kerana guru menghadiri kursus induksi

KHAMIS-30 JUN 2011

P&P tidak dapat dijalankan kerana guru menghadiri kursus induksi

JUMAAT-31 JUN 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 31/06/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: PAFA

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab, sumbang saran

TAJUK:Kod Ting 4 & 5

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan setiap topik yang dihafaz dengan baik

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

31/06/11( 10.40-11.40pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Syarat-syarat Perjanjian Malaysia 1963

Objektif

 1. menjelaskan syarat-syarat yang terkandung dalam Perjanjian Malaysia 1963 khasnya mengenai tuntutan 20 perkara oleh Sabah dan Sarawak.

Kaedah/Aktiviti

 1. kuliah
 2. nota

Kbkk

mencirikan

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama untuk kemajuan bersama

Konsep/Istilah

 1. tuntutan 20 perkara oleh Sabah dan Sarawak.
 2. Kerajaan persekutuan

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan syarat-syarat Perjanjian Malaysia 1963

No comments:

Post a Comment