RPT P.ISLAM

Friday, June 24, 2011

MINGGU 25


ISNIN-20 JUN 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

20/06/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Reaksi dalam negeri terhadap pembentukan Malaysia

Objektif

1. Menjelaskan reaksi negara yang dicadangkan dalam pembentukan Malaysia iaitu Sabah, Sarawak dan Brunei

Kaedah/Aktiviti

 1. nota dan penerangan

Kbkk

menjelaskan

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama

Konsep/Istilah

 1. referendum

2. tuntutan perkara 20

3. hak wilayah asingan

Refleksi

Pelajar dapat menghuraikan reaksi Negara sabah,Sarawak dan Brunei terhadap pembentukan Malaysia

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 20/06/2011

MASA: 09.45-10.20pg

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Nur dan Hidayah Allah

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca ayat 35 Surah an-Nur dengan fasih dan lancar

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan pengertian intisari ayat secara ringkas

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan pengertian hidayah

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis hidayah

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

20/06/11( 12.05-12.40t/hr )

Kelas

5K3

Tajuk

Reaksi dalam negeri terhadap pembentukan Malaysia

Objektif

1. Menjelaskan reaksi negara yang dicadangkan dalam pembentukan Malaysia iaitu Sabah, Sarawak dan Brunei

Kaedah/Aktiviti

nota dan penerangan

Kbkk

menjelaskan

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama

Konsep/Istilah

 1. referendum

2. tuntutan perkara 20

3. hak wilayah asingan

Refleksi

Pelajar dapat menghuraikan reaksi Negara sabah,Sarawak dan Brunei terhadap pembentukan Malaysia

SELASA-21 JUN 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

21/06/11( 09.45-10.20pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Reaksi luar negeri terhadap pembentukan Malaysia.

Objektif

1. menjelaskan tindakbalas Indonesia dan Filipina terhadap isu pembentukan Malaysia

Kaedah/Aktiviti

 1. kuliah
 2. nota

Kbkk

 1. menyatakan sebab dan akibat
 2. menyusun peristiwa

Nilai/Unsur patriotisme

 1. muafakat membawa berkat
 2. bersatu menentang sebarang ancaman luar

Konsep/Istilah

 1. Ganyang Malaysia
 2. konfrontasi

Refleksi

Proses P&P berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

21/06/11( 10.55-12.05t/hr )

Kelas

5S3

Tajuk

Reaksi dalam negeri terhadap pembentukan Malaysia

Objektif

1. Menjelaskan reaksi negara yang dicadangkan dalam pembentukan Malaysia iaitu Sabah, Sarawak dan Brunei

Kaedah/Aktiviti

nota dan penerangan

Kbkk

menjelaskan

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama

Konsep/Istilah

 1. referendum

2. tuntutan perkara 20

3. hak wilayah asingan

Refleksi

Pelajar dapat menghuraikan reaksi Negara Sabah,Sarawak dan Brunei terhadap pembentukan Malaysia

RABU-22 JUN 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

22/06/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Reaksi luar negeri terhadap pembentukan Malaysia.

Objektif

 1. menjelaskan tindakbalas Indonesia dan Filipina terhadap isu pembentukan Malaysia

Kaedah/Aktiviti

 1. kuliah
 2. nota

Kbkk

 1. menyatakan sebab dan akibat
 2. menyusun peristiwa

Nilai/Unsur patriotisme

 1. muafakat membawa berkat
 2. bersatu menentang sebarang ancaman luar

Konsep/Istilah

 1. Ganyang Malaysia
 2. konfrontasi

Refleksi

Proses P&P berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

22/06/11( 10.55-11.30pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Reaksi luar negeri terhadap pembentukan Malaysia.

Objektif

 1. menjelaskan tindakbalas Indonesia dan Filipina terhadap isu pembentukan Malaysia

Kaedah/Aktiviti

 1. kuliah
 2. nota

Kbkk

 1. menyatakan sebab dan akibat
 2. menyusun peristiwa

Nilai/Unsur patriotisme

 1. muafakat membawa berkat
 2. bersatu menentang sebarang ancaman luar

Konsep/Istilah

 1. Ganyang Malaysia
 2. konfrontasi

Refleksi

Proses P&P berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 22/06/2011

MASA: 11.30-12.40t/hr

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Nur dan Hidayah Allah

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca ayat 35 Surah an-Nur dengan fasih dan lancar

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan pengertian intisari ayat secara ringkas

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan pengertian hidayah

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis hidayah

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

KHAMIS-23 JUN 2011

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 23/06/2011

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Nur dan Hidayah Allah (sambungan)

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan golongan yang akan mendapat hidayah

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan kepentingan hidayah

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan cara untuk mendapatkan hidayah

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

23/06/11( 09.45-10.55pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Langkah- langkah pembentukan Malaysia dan Perjanjian Malaysia 1963.

Objektif

 1. menghuraikan langkah- langkah ke arah pembentukan Malaysia

Kaedah/Aktiviti

1. penerangan

2. sumbang saran

Kbkk

 1. menyusun mengikut kronologi

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama untuk kemajuan bersama

Konsep/Istilah

 1. JAK
 2. JPPK
 3. PBB

Refleksi

Pelajar dapat menyusun langkah- langkah pembentukan Malaysia.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

23/06/11( 10.55-12.05t/hr )

Kelas

5K4

Tajuk

Langkah- langkah pembentukan Malaysia dan Perjanjian Malaysia 1963.

Objektif

 1. menghuraikan langkah- langkah ke arah pembentukan Malaysia

Kaedah/Aktiviti

1. penerangan

2. sumbang saran

Kbkk

 1. menyusun mengikut kronologi

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama untuk kemajuan bersama

Konsep/Istilah

 1. JAK
 2. JPPK
 3. PBB

Refleksi

Pelajar dapat menyusun langkah- langkah pembentukan Malaysia.

JUMAAT-24 JUN 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 24/06/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Nur dan Hidayah Allah (sambungan)

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan golongan yang akan mendapat hidayah

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan kepentingan hidayah

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan cara untuk mendapatkan hidayah

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

24/06/11( 10.40-11.40pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Langkah- langkah pembentukan Malaysia dan Perjanjian Malaysia 1963.

Objektif

 1. menghuraikan langkah- langkah ke arah pembentukan Malaysia

Kaedah/Aktiviti

1. penerangan

2. sumbang saran

Kbkk

 1. menyusun mengikut kronologi

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama untuk kemajuan bersama

Konsep/Istilah

 1. JAK
 2. JPPK
 3. PBB

Refleksi

Pelajar dapat menyusun langkah- langkah pembentukan Malaysia.

No comments:

Post a Comment