RPT P.ISLAM

Sunday, April 10, 2011

MINGGU 14

ISNIN-4 APRIL 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

04/04/11( 08.15-09.25 )

Kelas

5S3

Tajuk

Bab 4: Pembinaan negara dan bangsa Malaysia

 • Latar belakang Malayan Union
 • Sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan

Objektif

 1. Menjelaskan latar belakang Malayan Union
 2. Menghuraikan faktor-faktor yang mendorong British memperkenalkan Malayan Union

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

 • memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Setia kepada bangsa dan negara

Konsep/Istilah

 1. Malayan Union

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan.


 

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 04/04/2011

MASA: 10.55-12.05t/hr

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Talak Jalan Penyelesaian Terbaik

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian Talak

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan rukun Talak

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan syarat sah Talak

ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan syarat suami yang mencerai, isteri yang dicerai dan lafaz Talak

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

04/04/11( 12.05-12.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

Bab 4: Pembinaan negara dan bangsa Malaysia

 • Latar belakang Malayan Union
 • Sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan

Objektif

 1. Menjelaskan latar belakang Malayan Union
 2. Menghuraikan faktor-faktor yang mendorong British memperkenalkan Malayan Union

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

 • memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Setia kepada bangsa dan negara

Konsep/Istilah

 1. Malayan Union

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan.

SELASA-5 APRIL 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 05/04/2011

MASA: 09.45-10.55PG

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Talak Jalan Penyelesaian Terbaik

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian Talak

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan rukun Talak

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan syarat sah Talak

ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan syarat suami yang mencerai, isteri yang dicerai dan lafaz Talak

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

05/04/11( 10.55-12.05 )

Kelas

5K3

Tajuk

Bab 4: Pembinaan negara dan bangsa Malaysia

 • Latar belakang Malayan Union
 • Sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan

Objektif

 1. Menjelaskan latar belakang Malayan Union
 2. Menghuraikan faktor-faktor yang mendorong British memperkenalkan Malayan Union

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

 • memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Setia kepada bangsa dan negara

Konsep/Istilah

 1. Malayan Union

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan.

RABU-6 APRIL 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

06/04/11( 09.45-10.55 )

Kelas

5K4

Tajuk

 • Ciri-ciri Malayan Union

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri Malayan Union satu persatu

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. soal jawab
 3. sumbang saran

Kbkk

 • Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Setia kepada bangsa dan negara

Konsep/Istilah

 1. Prinsip Jus Soli
 2. Majlis Eksekutif
 3. Majlis Raja-raja

Refleksi

P&P berjalan dengan baik.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

06/04/11( 11.30-12.40 )

Kelas

5S3

Tajuk

 • Ciri-ciri Malayan Union

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri Malayan Union satu persatu

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. soal jawab
 3. sumbang saran

Kbkk

 • Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Setia kepada bangsa dan negara

Konsep/Istilah

 1. Prinsip Jus Soli
 1. Majlis Eksekutif
 2. Majlis Raja-raja

Refleksi

P&P berjalan dengan baik.

KHAMIS-7 APRIL 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 07/04/2011

MASA: 08.15-09.45PG

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Talak Jalan Penyelesaian Terbaik (sambungan)

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan bahagian Talak

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan hikmah kuasa Talak diberi kepada suami

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan hukum Talak satu persatu

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

07/04/11( 10.55-11.30 )

Kelas

5S3

Tajuk

 • Reaksi terhadap Malayan Union.

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab orang Melayu menentang Malayan Union .
 2. Pelajar dapat menerangkan sebab-sebab orang dagang dan lain-lain menyokong Malayan Union

Kaedah/Aktiviti

 1. Membahagikan pelajar kepada kumpulan yang menentang dan menyokong Malayan Union.
 2. Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas
 3. Penerangan guru

Kbkk

 • memberi sebab musabab

Nilai/Unsur patriotisme

 1. perpaduan
 2. bersatu menentang penjajah

Konsep/Istilah

 1. golongan melayu radikal
 2. orang dagang

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan sebab-sebab dan cara-cara orang Melayu menentang Malayan Union .


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

07/04/11( 12.05-12.40 )

Kelas

5K3

Tajuk

 • Ciri-ciri Malayan Union

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri Malayan Union satu persatu

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. soal jawab
 3. sumbang saran

Kbkk

 • Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Setia kepada bangsa dan negara

Konsep/Istilah

 1. Prinsip Jus Soli
 1. Majlis Eksekutif
 2. Majlis Raja-raja

Refleksi

P&P berjalan dengan baik.

JUMAAT-8 APRIL 2011

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 08/04/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Talak Jalan Penyelesaian Terbaik (sambungan)

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan bahagian Talak

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan hikmah kuasa Talak diberi kepada suami

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan hukum Talak satu persatu

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 65% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

08/04/11( 08.15-09.25 )

Kelas

5K3

Tajuk

 • Reaksi terhadap Malayan Union.

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab orang Melayu menentang Malayan Union .
 2. Pelajar dapat menerangkan sebab-sebab orang dagang dan lain-lain menyokong Malayan Union

Kaedah/Aktiviti

 1. Membahagikan pelajar kepada kumpulan yang menentang dan menyokong Malayan Union.
 2. Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas
 3. Penerangan guru

Kbkk

 • memberi sebab musabab

Nilai/Unsur patriotisme

 1. perpaduan
 2. bersatu menentang penjajah

Konsep/Istilah

 1. golongan melayu radikal
 2. orang dagang

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan sebab-sebab dan cara-cara orang Melayu menentang Malayan Union .


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

08/04/11( 10.40-11.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

 • Reaksi terhadap Malayan Union.

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab orang Melayu menentang Malayan Union .
 2. Pelajar dapat menerangkan sebab-sebab orang dagang dan lain-lain menyokong Malayan Union

Kaedah/Aktiviti

 1. Membahagikan pelajar kepada kumpulan yang menentang dan menyokong Malayan Union.
 2. Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas
 3. Penerangan guru

Kbkk

 • memberi sebab musabab

Nilai/Unsur patriotisme

 1. perpaduan
 2. bersatu menentang penjajah

Konsep/Istilah

 1. golongan melayu radikal
 2. orang dagang

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan sebab-sebab dan cara-cara orang Melayu menentang Malayan Union .


 

No comments:

Post a Comment