RPT P.ISLAM

Saturday, April 2, 2011

MINGGU 13

ISNIN-28 MAC 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

28/03/11( 08.15-09.25 )

Kelas

5S3

Tajuk

Sistem Jemaah Menteri di Kelantan

Objektif

 1. Menghuraikan ciri-ciri Sistem Jemaah Menteri di Kelantan

Kaedah/Aktiviti

 1. Kuliah
 2. sumbang saran

Kbkk

 • mencirikan

Nilai/Unsur patriotisme

 • muafakat membawa berkat

Konsep/Istilah

 1. Menteri Pengimarahan Negeri

Refleksi

P&P berjalan dengan baik.


 

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 28/03/2011

MASA: 10.55-12.05t/hr

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Batas-batas Pergaulan

BBM: buku teks,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian aurat

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan batas-batas aurat lelaki dan perempuan

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan hukum melihat aurat

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

28/03/11( 12.05-12.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

Sistem Jemaah Menteri di Kelantan

Objektif

 1. Menghuraikan ciri-ciri Sistem Jemaah Menteri di Kelantan

Kaedah/Aktiviti

 1. Kuliah
 2. sumbang saran

Kbkk

 • mencirikan

Nilai/Unsur patriotisme

 • muafakat membawa berkat

Konsep/Istilah

 1. Menteri Pengimarahan Negeri

Refleksi

P&P berjalan dengan baik.

SELASA-29 MAC 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 29/03/2011

MASA: 09.45-10.55PG

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Batas-batas Pergaulan

BBM: buku teks,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian aurat

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan batas-batas aurat lelaki dan perempuan

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan hukum melihat aurat

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

29/03/11( 10.55-12.05 )

Kelas

5K3

Tajuk

Sistem Jemaah Menteri di Kelantan

Objektif

 1. Menghuraikan ciri-ciri Sistem Jemaah Menteri di Kelantan

Kaedah/Aktiviti

 1. Kuliah
 2. sumbang saran

Kbkk

 • mencirikan

Nilai/Unsur patriotisme

 • muafakat membawa berkat

Konsep/Istilah

 1. Menteri Pengimarahan Negeri

Refleksi

P&P berjalan dengan baik.

RABU-30 MAC 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

30/03/11( 09.45-10.55 )

Kelas

5K4

Tajuk

 • Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu
 • Prinsip Demokrasi dan konsep Persekutuan di Negeri Sembilan

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan kandungan Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu
 2. Pelajar dapat menjelaskan prinsip demokrasi dan konsep Persekutuan di Negeri Sembilan

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. soal jawab

Kbkk

 • Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Menyanjung warisan bangsa

Konsep/Istilah

 1. Luak
 2. Buapak
 3. Lembaga

Refleksi

P&P berjalan dengan baik.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

30/03/11( 11.30-12.40 )

Kelas

5S3

Tajuk

 • Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu
 • Prinsip Demokrasi dan konsep Persekutuan di Negeri Sembilan

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan kandungan Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu
 1. Pelajar dapat menjelaskan prinsip demokrasi dan konsep Persekutuan di Negeri Sembilan

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. soal jawab

Kbkk

 • Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Menyanjung warisan bangsa

Konsep/Istilah

 1. Luak
 1. Buapak
 2. Lembaga

Refleksi

P&P berjalan dengan baik.

KHAMIS-31 MAC 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 31/03/2011

MASA: 08.15-09.45PG

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Batas-batas Pergaulan (sambungan)

BBM: nota guru, papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan konsep berpakaian menurut Islam

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan pakaian yang dilarang di dalam Islam

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan hikmah menutup aurat

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan pengajaran ayat

REFLEKSI KENDIRI:

- Kelas berjalan dengan lancar.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

31/03/11( 10.55-11.30 )

Kelas

5S3

Tajuk

LATIHAN BAB 3 ( 20 Soalan Objektif, 1 Soalan Esei )


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

31/03/11( 12.05-12.40 )

Kelas

5K3

Tajuk

 • Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu
 • Prinsip Demokrasi dan konsep Persekutuan di Negeri Sembilan

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan kandungan Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu
 1. Pelajar dapat menjelaskan prinsip demokrasi dan konsep Persekutuan di Negeri Sembilan

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. soal jawab

Kbkk

 • Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Menyanjung warisan bangsa

Konsep/Istilah

 1. Luak
 1. Buapak
 2. Lembaga

Refleksi

P&P berjalan dengan baik.

JUMAAT-1 APRIL 2011

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 01/04/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Batas-batas Pergaulan (sambungan)

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan konsep berpakaian menurut Islam

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan pakaian yang dilarang di dalam Islam

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan hikmah menutup aurat

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan pengajaran ayat

REFLEKSI KENDIRI:

- Kelas berjalan dengan lancar.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

01/04/11( 08.15-09.25 )

Kelas

5K3

Tajuk

LATIHAN BAB 3 ( 20 Soalan Objektif, 1 Soalan Esei )


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

01/04/11( 10.40-11.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

LATIHAN BAB 3 ( 20 Soalan Objektif, 1 Soalan Esei )

No comments:

Post a Comment