RPT P.ISLAM

Saturday, April 30, 2011

MINGGU 16

ISNIN-18 APRIL 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

18/04/11( 08.15-09.25 )

Kelas

5S3

Tajuk

 • Tindakan orang Melayu menentang Malayan Union.

Objektif

 1. Menjelaskan cara-cara orang Melayu menentang Malayan Union

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

 • menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

 • kerjasama

Konsep/Istilah

 1. UMNO
 2. Kongres Melayu
 3. rapat umum
 4. demonstrasi.

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan cara-cara orang Melayu menentang Malayan Union.


TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 18/04/2011

MASA: 10.55-12.05t/hr

BAHAGIAN: Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Ahli Sunnah wal-Jamaah

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian Ahli Sunnah wal-Jamaah

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan pegangan akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan pandangan Ahli Sunnah wal-Jamaah dalam isu al-quran, melihat Allah,

pelaku dosa besar dan tentang iman.

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan kepentingan berpegang dengan Ahli Sunnah wal-Jamaah.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

18/04/11( 12.05-12.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

 • Tindakan orang Melayu menentang Malayan Union.

Objektif

 1. Menjelaskan cara-cara orang Melayu menentang Malayan Union

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

 • menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

 • kerjasama

Konsep/Istilah

 1. UMNO
 2. Kongres Melayu
 3. rapat umum
 4. demonstrasi.

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan cara-cara orang Melayu menentang Malayan Union.

SELASA-19 APRIL 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 19/04/2011

MASA: 09.45-10.55PG

BAHAGIAN: Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Ahli Sunnah wal-Jamaah

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian Ahli Sunnah wal-Jamaah

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan pegangan akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan pandangan Ahli Sunnah wal-Jamaah dalam isu al-quran, melihat Allah,

pelaku dosa besar dan tentang iman.

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan kepentingan berpegang dengan Ahli Sunnah wal-Jamaah.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

19/04/11( 10.55-12.05 )

Kelas

5K3

Tajuk

 • Tindakan orang Melayu menentang Malayan Union.

Objektif

 1. Menjelaskan cara-cara orang Melayu menentang Malayan Union

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

 • menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

 • kerjasama

Konsep/Istilah

 1. UMNO
 2. Kongres Melayu
 3. rapat umum
 4. demonstrasi.

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan cara-cara orang Melayu menentang Malayan Union.

RABU-20 APRIL 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

13/04/11( 09.45-10.55 )

Kelas

5K4

Tajuk

 • Persekutuan Tanah Melayu (PTM) 1948

Objektif

 1. Menjelaskan faktor-faktor pembentukan PTM.
 2. Menyusun langkah-langkah ke arah pembentukan PTM

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. soal jawab
 3. sumbang saran

Kbkk

 1. membuat urutan
 2. memberi sebab

Nilai/Unsur patriotisme

 • perpaduan

Konsep/Istilah

 1. orang dagang
 2. status-quo
 3. jus soli

Refleksi

P&P berjalan dengan baik.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

20/04/11( 11.30-12.40 )

Kelas

5S3

Tajuk

 • Persekutuan Tanah Melayu (PTM) 1948

Objektif

 1. Menjelaskan faktor-faktor pembentukan PTM.
 2. Menyusun langkah-langkah ke arah pembentukan PTM

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. soal jawab
 3. sumbang saran

Kbkk

 1. membuat urutan
 2. memberi sebab

Nilai/Unsur patriotisme

 • perpaduan

Konsep/Istilah

 1. orang dagang
 2. status-quo
 3. jus soli

Refleksi

P&P berjalan dengan baik.

KHAMIS-21 APRIL 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 21/04/2011

MASA: 08.15-09.45PG

BAHAGIAN: sirah dan tamadun Islam

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Perkembangan Pendidikan pada zaman Kerajaan Abbasiyah

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan institusi pendidikan pada zaman Kerajaan Abbasiyah

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan factor-faktor perkembangan pendidikan pada zaman Kerajaan

Abbasiyah

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan bidang ilmu yang diterokai pada zaman Kerajaan Abbasiyah.

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan kesan perkembangan ilmu pada zaman Kerajaan Abbasiyah.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

21/04/11( 10.55-11.30 )

Kelas

5S3

Tajuk

 • Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu (PTM) 1948.

Objektif

 1. Menjelaskan ciri-ciri utama Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu (PTM) 1948.

Kaedah/Aktiviti

 1. Kuliah
 2. Soal jawab

Kbkk

 • mencirikan, mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 1. kerjasama antara golongan pemerintah dan yang diperintah
 2. menghargai sumbangan tokoh.

Konsep/Istilah

 1. status quo
 2. Rakyat Raja Melayu
 3. Rakyat British.

Refleksi

Objektif p&p tercapai.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

21/04/11( 12.05-12.40 )

Kelas

5K3

Tajuk

 • Persekutuan Tanah Melayu (PTM) 1948

Objektif

 1. Menjelaskan faktor-faktor pembentukan PTM.
 2. Menyusun langkah-langkah ke arah pembentukan PTM

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. soal jawab
 3. sumbang saran

Kbkk

 1. membuat urutan
 2. memberi sebab

Nilai/Unsur patriotisme

 • perpaduan

Konsep/Istilah

 1. orang dagang
 2. status-quo
 3. jus soli

Refleksi

P&P berjalan dengan baik.

JUMAAT-22 APRIL 2011

GOOD FRIDAY

No comments:

Post a Comment