RPT P.ISLAM

Monday, January 17, 2011

MINGGU 2

ISNIN-10 JANUARI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

10/01/11( 08.15-09.25 )

Kelas

5S3

Tajuk

 1. Perubahan sistem politik
 • Pengenalan Sistem Birokrasi Barat

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat
 2. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di Filipina dan Burma

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran
 3. melengkapkan nota berpandukan maklumat yang terdapat di dalam buku teks

Kbkk

 • Membanding beza
 • Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Sedia berkorban untuk Negara

Konsep/Istilah

 1. birokrasi
 2. barangay
 3. ecomienda
 4. ecomiendero

Refleksi

Pelajar dapat membandingkan beberapa aspek dalam pentadbiran di Filipina dan Burma sebelum dan semasa penjajahan Barat


TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 10/01/2011

MASA: 10.55-12.05t/hr

BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Layanan Baik Terhadap Orang Bukan Islam

BBM: buku teks,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan intisari ayat 6 dari surah at-taubah

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan kepentingan memberi layanan baik terhadap orang bukan islam

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan strategi dakwah kepada orang bukan islam

ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan sifat-sifat seorang pendakwah

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. Semua pelajar memberi kerjasama yang baik.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

10/01/11( 12.05-12.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

 1. Perubahan sistem politik
 • Pengenalan Sistem Birokrasi Barat

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat
 2. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di Filipina

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran
 3. melengkapkan nota berpandukan maklumat yang terdapat di dalam buku teks

Kbkk

 • Membanding beza
 • Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Sedia berkorban untuk Negara

Konsep/Istilah

 1. birokrasi
 2. barangay
 3. ecomienda
 4. ecomiendero

Refleksi

Pelajar dapat membandingkan beberapa aspek dalam pentadbiran di Filipina sebelum dan semasa penjajahan Barat

SELASA-11 JANUARI 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 11/01/2011

MASA: 09.45-10.55PG

BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran(sambungan)

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Layanan Baik Terhadap Orang Bukan Islam

BBM: buku teks,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan intisari ayat 6 dari surah at-taubah

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan kepentingan memberi layanan baik terhadap orang bukan islam

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan strategi dakwah kepada orang bukan islam

ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan sifat-sifat seorang pendakwah

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. Pelajar mampu menghuraikan sifat-sifat yang perlu ada pada setiap pendakwah.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

11/01/11( 10.55-12.05 )

Kelas

5K3

Tajuk

Perubahan sistem politik

 • Pengenalan Sistem Birokrasi Barat

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat
 2. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di Filipina dan Burma

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran
 3. melengkapkan nota berpandukan maklumat yang terdapat di dalam buku teks

Kbkk

 • Membanding beza
 • Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Sedia berkorban untuk Negara

Konsep/Istilah

 1. birokrasi
 2. barangay
 3. ecomienda
 4. ecomiendero

Refleksi

Pelajar dapat membandingkan beberapa aspek dalam pentadbiran di Filipina dan Burma sebelum dan semasa penjajahan Barat

RABU-12 JANUARI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

12/01/11( 09.45-10.55 )

Kelas

5K4

Tajuk

Perubahan Sistem Politik

Objektif

 1. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di Burma, Indonesia, dan Indochina

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan berpandukan rajah dan nota yang diringkaskan

Kbkk

 • Membanding beza

Nilai/Unsur patriotisme

 • Sedia menerima perubahan

Konsep/Istilah

 1. Union Indochinoise
 2. Myo-ok

Refleksi

Pelajar dapat membandingkan beberapa aspek dalam pentadbiran di Burma, Indonesia dan Indochina sebelum dan semasa penjajahan Barat


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

12/01/11( 11.30-12.40 )

Kelas

5S3

Tajuk

Perubahan Sistem Politik

Objektif

 1. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di Indonesia, Indochina dan Thailand

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan berpandukan rajah dan nota yang diringkaskan

Kbkk

 • Membanding beza

Nilai/Unsur patriotisme

 • Sedia menerima perubahan

Konsep/Istilah

 1. Union Indochinoise
 2. Myo-ok

Refleksi

Pelajar dapat membandingkan beberapa aspek dalam pentadbiran di Indonesia, Indochina dan Thailand sebelum dan semasa penjajahan Barat

KHAMIS-13 JANUARI 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 13/01/2011

MASA: 08.15-09.45PG

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru,bacaan ayat secara individu dan berkumpulan

TAJUK: Perkahwinan dan Hikmahnya

BBM: buku teks

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian perkahwinan

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan tujuan perkahwinan

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan hukum nikah satu persatu

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan hikmah perkahwinan dalam Islam

REFLEKSI KENDIRI:

- Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

13/01/11( 10.55-11.30 )

Kelas

5S3

Tajuk

Perubahan Sistem Politik

Objektif

 1. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di Tanah Melayu

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. menyenaraikan anggota bagi setiap Negeri Selat, Melayu Bersekutu dan Melayu Tidak Bersekutu dalam bentuk peta minda

Kbkk

Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • sedia menerima perubahan

Konsep/Istilah

 1. Sistem pembesar 4 lipatan
 2. Negeri-negeri Selat
 3. Negeri Melayu Bersekutu
 4. Negeri Melayu Tidak Bersekutu

Refleksi

Berpandukan buku teks, pelajar dapat menyenaraikan anggota bagi setiap negeri Selat, Melayu Bersekutu dan Melayu Tidak Bersekutu di Tanah Melayu.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

13/01/11( 12.05-12.40 )

Kelas

5K3

Tajuk

Perubahan Sistem Politik

Objektif

 1. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di Indonesia

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan berpandukan rajah dan nota yang diringkaskan

Kbkk

Membanding beza

Nilai/Unsur patriotisme

 • Sedia menerima perubahan

Konsep/Istilah

 1. Bupati
 2. Volksraad

Refleksi

Pelajar dapat membandingkan beberapa aspek dalam pentadbiran di Indonesia sebelum dan semasa penjajahan Barat

JUMAAT-14 JANUARI 2011

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 14/01/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Perkahwinan dan Hikmahnya

BBM: buku teks, nota guru

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian perkahwinan

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan tujuan perkahwinan

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan hukum nikah satu persatu

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan hikmah perkahwinan dalam Islam

REFLEKSI KENDIRI:

- Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

14/01/11( 08.15-09.25 )

Kelas

5K3

Tajuk

Perubahan Sistem Politik

Objektif

 1. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di Indochina, Tanah Melayu dan Thailand

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. perbincangan kumpulan
 3. sumbang saran

Kbkk

Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • mempertahankan maruah bangsa dan negara

Konsep/Istilah

 1. Union Indochinoise
 2. Negeri-negeri Selat
 3. Negeri-negeri Bersekutu
 4. Negeri-negeri Tidak Bersekutu

Refleksi

Pelajar dapat membandingkan beberapa aspek dalam pentadbiran di Tanah Melayu, Indochina dan Thailand sebelum dan semasa penjajahan Barat


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

14/01/11( 10.40-11.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

Perubahan Sistem Politik

Objektif

 1. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di Tanah Melayu

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. Menyenaraikan anggota bagi setiap Negeri Selat, Melayu Bersekutu dan Melayu Tidak Bersekutu dalam bentuk peta minda

Kbkk

Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • sedia menerima perubahan

Konsep/Istilah

 1. Sistem pembesar 4 lipatan
 2. Negeri-negeri Selat
 3. Negeri Melayu Bersekutu
 4. Negeri Melayu Tidak Bersekutu

Refleksi

Berpandukan buku teks, pelajar dapat menyenaraikan anggota bagi setiap negeri Selat, Melayu Bersekutu dan Melayu Tidak Bersekutu di Tanah Melayu.No comments:

Post a Comment