RPT P.ISLAM

Friday, January 28, 2011

MINGGU 3

ISNIN-17 JANUARI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

17/01/11( 08.15-09.25 )

Kelas

5S3

Tajuk

Nasionalisme di Asia Tenggara


- Faktor-faktor kemunculan Nasionalisme di Asia Tenggara

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan faktor-faktor Kemunculan Nasionalisme di Asia Tenggara

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

 • memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • mempertahankan kedaulatan negara

Konsep/Istilah

 1. Sistem polo
 2. Priyayi
 3. Gerakan Islah

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang P&P berlangsung.


TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 17/01/2011

MASA: 10.55-12.05t/hr

BAHAGIAN: Aqidah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Martabat Iman

BBM: buku teks,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan konsep Iman

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan cirri-ciri orang yang bertambah Iman

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab Iman boleh bertambah dan berkurang

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan kebaikan Iman bertambah dan berkurang

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

17/01/11( 12.05-12.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

Nasionalisme di Asia Tenggara


 • Faktor-faktor kemunculan Nasionalisme di Asia Tenggara

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan faktor-faktor Kemunculan Nasionalisme di Asia Tenggara

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

 • memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • mempertahankan kedaulatan negara

Konsep/Istilah

 1. Sistem polo
 2. Priyayi
 3. Gerakan Islah

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang P&P berlangsung.

SELASA-18 JANUARI 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 18/01/2011

MASA: 09.45-10.55PG

BAHAGIAN: Aqidah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Martabat Iman

BBM: buku teks,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan konsep Iman

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri orang yang bertambah Iman

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab Iman boleh bertambah dan berkurang

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan kebaikan Iman bertambah dan berkurang

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

18/01/11( 10.55-12.05 )

Kelas

5K3

Tajuk

Nasionalisme di Asia Tenggara

 • Faktor-faktor kemunculan Nasionalisme di Asia Tenggara

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan faktor-faktor Kemunculan Nasionalisme di Asia Tenggara

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

 • memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • mempertahankan kedaulatan negara

Konsep/Istilah

 1. Sistem polo
 2. Priyayi
 3. Gerakan Islah

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang P&P berlangsung. Namun terdapat beberapa orang pelajar yang tidak memberi perhatian ketika guru mengajar.

RABU-19 JANUARI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

19/01/11( 09.45-10.55 )

Kelas

5K4

Tajuk

 • Perkembangan Nasionalisme
 • Gerakan Nasionalisme di Filipina

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri Nasionalisme pada tahap pertama dan tahap kedua
 2. Pelajar dapat menerangkan gerakan Nasionalisme yang berlaku di Filipina

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan berpandukan rajah dan nota yang diringkaskan

Kbkk

 • Membanding beza

Nilai/Unsur patriotisme

 • Sedia berkorban untuk negara

Konsep/Istilah

 1. Revolusi
 2. Gerakan Dakyah

Refleksi

Pelajar dapat membezakan gerakan nasionalisme yang berlaku pada tahap pertama dan tahap kedua.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

19/01/11( 11.30-12.40 )

Kelas

5S3

Tajuk

 • Perkembangan Nasionalisme
 • Gerakan Nasionalisme di Filipina

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri Nasionalisme pada tahap pertama dan tahap kedua
 2. Pelajar dapat menerangkan gerakan Nasionalisme yang berlaku di Filipina

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan berpandukan rajah dan nota yang diringkaskan

Kbkk

 • Membanding beza

Nilai/Unsur patriotisme

 • Sedia berkorban untuk negara

Konsep/Istilah

 1. Revolusi
 2. Gerakan Dakyah

Refleksi

Pelajar dapat membezakan gerakan nasionalisme yang berlaku pada tahap pertama dan tahap kedua.

KHAMIS-20 JANUARI 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 20/01/2011

MASA: 08.15-09.45PG

BAHAGIAN: Akhlak

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab

TAJUK: Adab Bermusafir

BBM: buku teks, nota guru

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud musafir

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan hukum musafir satu persatu

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan adab-adab bermusafir

ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan kesan meninggalkan adab bermusafir

REFLEKSI KENDIRI:

- Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

20/01/11( 10.55-11.30 )

Kelas

5S3

Tajuk

Gerakan Nasionalisme di Indonesia dan Indochina

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan perkembangan Nasionalisme kedua-dua tahap di Indonesia dan Indochina

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • sedia berkorban untuk mempertahankan negara

Konsep/Istilah

 1. sekular
 2. golongan madarin

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan maksud setiap konsep


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

20/01/11( 12.05-12.40 )

Kelas

5K3

Tajuk

 • Perkembangan Nasionalisme
 • Gerakan Nasionalisme di Filipina

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri Nasionalisme pada tahap pertama dan tahap kedua
 2. Pelajar dapat menerangkan gerakan Nasionalisme yang berlaku di Filipina

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan berpandukan rajah dan nota yang diringkaskan

Kbkk

Membanding beza

Nilai/Unsur patriotisme

 • Sedia berkorban untuk negara

Konsep/Istilah

 1. Revolusi
 2. Gerakan Dakyah

Refleksi

Pelajar dapat membezakan gerakan nasionalisme yang berlaku pada tahap pertama dan tahap kedua.

JUMAAT-21 JANUARI 2011

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 21/01/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Akhlak

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Adab Musafir

BBM: buku teks, nota guru

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud musafir

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan hukum musafir satu persatu

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan adab-adab bermusafir

ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan kesan meninggalkan adab bermusafir

REFLEKSI KENDIRI:

- Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

21/01/11( 08.15-09.25 )

Kelas

5K3

Tajuk

Gerakan Nasionalisme di Indonesia dan Indochina

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan perkembangan Nasionalisme kedua-dua tahap di Indonesia dan Indochina

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • mempertahankan maruah bangsa dan negara

Konsep/Istilah

 1. secular
 2. golongan madarin

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan maksud setiap konsep


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

21/01/11( 10.40-11.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

Gerakan Nasionalisme di Indonesia dan Indochina

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan perkembangan Nasionalisme kedua-dua tahap di Indonesia dan Indochina

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. Sumbang saran

Kbkk

Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • sedia menerima perubahan

Konsep/Istilah

 1. secular
 2. golongan madarin

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan maksud setiap konsep
No comments:

Post a Comment