RPT P.ISLAM

Monday, January 17, 2011

MINGGU 1

ISNIN-3 JANUARI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/01/11( 08.15-09.25 )

Kelas

5S3

Tajuk

 1. Pengenalan format peperiksaan Sejarah SPM.
 2. Memperkenalkan bab-bab yang akan dipelajari di dalam subjek Sejarah tingkatan 5.
 3. Soal jawab berkaitan topik-topik Sejarah tingkatan 4.

Objektif

 1. Pelajar dapat memahami tajuk-tajuk yang terkandung di dalam subjek Sejarah tingkatan 5.
 2. Pelajar boleh bersedia awal tentang tajuk yang akan diajar.

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

 1. prasejarah
 1. hijrah
 2. revolusi

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan berkaitan tajuk-tajuk sejarah tingkatan 4 dengan baik.


TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 03/01/2011

MASA: 10.55-12.05t/hr

BAHAGIAN: -

AKTIVITI: - Penerangan guru

TAJUK: pengenalan tajuk-tajuk tingkatan 5

BBM: buku teks

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat memahami tajuk yang akan dipelajari.

ARAS 2:Pelajar dapat bersedia awal bagi tajuk yang akan diajar.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. Semua pelajar memberi kerjasama yang baik.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/01/11( 12.05-12.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

 1. Pengenalan format peperiksaan Sejarah SPM.
 2. Memperkenalkan bab-bab yang akan dipelajari di dalam subjek Sejarah tingkatan 5.
 3. Soal jawab berkaitan topik-topik Sejarah tingkatan 4.

Objektif

 1. Pelajar dapat memahami tajuk-tajuk yang terkandung di dalam subjek Sejarah tingkatan 5.
 2. Pelajar boleh bersedia awal tentang tajuk yang akan diajar.

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

 1. prasejarah
 1. hijrah
 2. revolusi

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan berkaitan tajuk-tajuk sejarah tingkatan 4 dengan baik.

SELASA-4 JANUARI 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 03/01/2011

MASA: 09.45-10.55PG

BAHAGIAN: -

AKTIVITI: - Penerangan guru

TAJUK: pengenalan tajuk-tajuk tingkatan 5

BBM: buku teks

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat memahami tajuk yang akan dipelajari.

ARAS 2:Pelajar dapat bersedia awal bagi tajuk yang akan diajar.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. Semua pelajar memberi kerjasama yang baik.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

04/01/11( 10.55-12.05 )

Kelas

5K3

Tajuk

 1. Pengenalan format peperiksaan Sejarah SPM.
 2. Memperkenalkan bab-bab yang akan dipelajari di dalam subjek Sejarah tingkatan 5.
 3. Soal jawab berkaitan topik-topik Sejarah tingkatan 4.

Objektif

 1. Pelajar dapat memahami tajuk-tajuk yang terkandung di dalam subjek Sejarah tingkatan 5.
 2. Pelajar boleh bersedia awal tentang tajuk yang akan diajar.

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

 1. prasejarah
 1. hijrah
 2. revolusi

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan berkaitan tajuk-tajuk sejarah tingkatan 4 dengan baik.

RABU-5 JANUARI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

05/01/11( 09.45-10.55 )

Kelas

5K4

Tajuk

Bab 1: Kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara

 • Imperialisme Barat di Asia tenggara

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan maksud imperialisme
 2. Pelajar dapat menyenaraikan kuasa-kuasa imperialis dan tanah jajahan

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. merujuk peta Asia Tenggara
 3. melengkapkan jadual berkenaan kuasa imperialis Barat dan negara yang dijajah

Kbkk

menyenaraikan dan memadankan

Nilai/Unsur patriotisme

 • mempertahankan maruah bangsa dan negara

Konsep/Istilah

 1. Imperialis
 2. Imperialisme

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan maksud setiap konsep.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

05/01/11( 11.30-12.40 )

Kelas

5S3

Tajuk

Bab 1: Kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara

 • Imperialisme Barat di Asia tenggara

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan maksud imperialisme
 2. Pelajar dapat menyenaraikan kuasa-kuasa imperialis dan tanah jajahan

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. merujuk peta Asia Tenggara
 3. melengkapkan jadual berkenaan kuasa imperialis Barat dan negara yang dijajah

Kbkk

menyenaraikan dan memadankan

Nilai/Unsur patriotisme

 • mempertahankan maruah bangsa dan negara

Konsep/Istilah

 1. Imperialis
 2. Imperialisme

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan maksud setiap konsep.

KHAMIS-6 JANUARI 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 06/01/2011

MASA: 08.15-09.45PG

BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru,bacaan ayat secara individu dan berkumpulan

TAJUK: Layanan Baik Terhadap Orang Bukan Islam ( ayat 5 Surah at-Taubah )

BBM: buku teks

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca ayat 5 Surah at-Taubah dengan lancar dan fasih

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan hukum tajwid ( nun dan mim mati ) yang terdapat di dalam

ayat tersebut

REFLEKSI KENDIRI:

- Kelas berjalan dengan lancar. Pelajar dapat membaca ayat al-Quran dengan lancar dan bertajwid


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

06/01/11( 10.55-11.30 )

Kelas

5S3

Tajuk

Faktor-faktor Imprealisme Barat di Asia Tenggara

Objektif

 1. Pelajar dapat menghuraikan faktor-faktor imprealisme Barat di Asia Tenggara

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. perbincangan kumpulan
 3. sumbang saran

Kbkk

Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • mempertahankan maruah bangsa dan negara

Konsep/Istilah

 1. revolusi perindustrian
 2. telegraf
 3. slogan

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan faktor-faktor Imprealisme Barat di Asia Tenggara dengan baik.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

06/01/11( 12.05-12.40 )

Kelas

5K3

Tajuk

Bab 1: Kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara

 • Imperialisme Barat di Asia tenggara

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan maksud imperialisme
 2. Pelajar dapat menyenaraikan kuasa-kuasa imperialis dan tanah jajahan

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. merujuk peta Asia Tenggara
 3. melengkapkan jadual berkenaan kuasa imperialis Barat dan negara yang dijajah

Kbkk

menyenaraikan dan memadankan

Nilai/Unsur patriotisme

 • mempertahankan maruah bangsa dan negara

Konsep/Istilah

 1. Imperialis
 2. Imperialisme

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan maksud setiap konsep.

JUMAAT-7 JANUARI 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 07/01/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru,bacaan ayat secara individu dan berkumpulan

TAJUK: Layanan Baik Terhadap Orang Bukan Islam ( ayat 5 Surah at-Taubah )

BBM: buku teks

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca ayat 5 Surah at-Taubah dengan lancar dan fasih

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan hukum tajwid ( nun dan mim mati ) yang terdapat di dalam

ayat tersebut

REFLEKSI KENDIRI:

- Kelas berjalan dengan lancar. Namun terdapat beberapa orang pelajar yang masih kurang lancar dalam bacaan ayat al-Quran.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

07/01/11( 08.15-09.25 )

Kelas

5K3

Tajuk

Faktor-faktor Imprealisme Barat di Asia Tenggara

Objektif

 1. Pelajar dapat menghuraikan faktor-faktor imprealisme Barat di Asia Tenggara

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. perbincangan kumpulan
 3. sumbang saran

Kbkk

Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • mempertahankan maruah bangsa dan negara

Konsep/Istilah

 1. revolusi perindustrian
 2. telegraf
 3. slogan

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan faktor-faktor Imprealisme Barat di Asia Tenggara dengan baik.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

07/01/11( 10.40-11.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

Faktor-faktor Imprealisme Barat di Asia Tenggara

Objektif

 1. Pelajar dapat menghuraikan faktor-faktor imprealisme Barat di Asia Tenggara

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. perbincangan kumpulan
 3. sumbang saran

Kbkk

Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • mempertahankan maruah bangsa dan negara

Konsep/Istilah

 1. revolusi perindustrian
 2. telegraf
 3. slogan

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar. Para pelajar memberi kerjasama yang baik.


1 comment: