RPT P.ISLAM

Saturday, September 4, 2010

MINGGU 33

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN-16 OGOS 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 16/08/2010

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Tajwid

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Hukum Mad

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan pengertian Mad Badal

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan contoh-contoh Mad Badal

REFLEKSI KENDIRI:

- 65% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

16/08/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan latar belakang pembentukan Kerajaan Umaiyah
 2. Pelajar dapat menerangkan sumbangan Kerajaan Umaiyah

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab
 • bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • monarki
 • baitulmal

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 16/08/2010

MASA: 10.55-12.05

BAHAGIAN: Tajwid

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan,soal jawab

TAJUK: Mad Badal

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan pengertian Mad Badal

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan contoh-contoh Mad Badal

REFLEKSI KENDIRI:

- 60% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

SELASA-17 OGOS 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

17/08/10( 10.55-12.05 )

Kelas

4S3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan latar belakang pembentukan Kerajaan Umaiyah
 2. Pelajar dapat menerangkan sumbangan Kerajaan Umaiyah

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab
 • bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • monarki
 • baitulmal

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

17/08/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan latar belakang pembentukan Kerajaan Umaiyah

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • monarki
 • baitulmal

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

RABU-18 OGOS 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 18/08/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Tajwid

AKTIVITI: - Penerangan guru, sumbang saran,perbincangan

TAJUK: Hukum Mad

BBM: buku teks, Laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan pengertian Mad Asli

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan contoh-contoh Mad Asli

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

18/08/10( 10.55-11.30 )

Kelas

4K3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan sumbangan Kerajaan Umaiyah (sambungan)

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • monarki
 • baitulmal
 • syiah
 • khawarij

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

18/08/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan sumbangan Kerajaan Umaiyah (sambungan)

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • monarki
 • baitulmal
 • syiah
 • khawarij

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

KHAMIS-19 OGOS 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 19/08/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Tajwid

AKTIVITI: - Penerangan guru, sumbang saran,perbincangan

TAJUK: Hukum Mad

BBM: buku teks, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan pengertian Mad Asli

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan contoh-contoh Mad Asli

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

19/08/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan sumbangan Kerajaan Umaiyah

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • monarki
 • baitulmal
 • syiah
 • khawarij

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

JUMAAT-20 OGOS 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

20/08/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan sumbangan Kerajaan Umaiyah dalam bidang pendidikan dan ekonomi

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • jizyah
 • baitulmal
 • zakat
 • ghanimah
 • kharaj

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

20/08/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan sumbangan Kerajaan Umaiyah dalam bidang pendidikan dan ekonomi

Kaedah/Aktiviti

 1. perbincangan
 2. sumbang saran
 3. penerangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

- keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • jizyah
 • baitulmal
 • zakat
 • ghanimah
 • kharaj

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

20/08/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan sumbangan Kerajaan Umaiyah dalam bidang pendidikan dan ekonomi

Kaedah/Aktiviti

 1. perbincangan
 2. sumbang saran
 3. penerangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • jizyah
 • baitulmal
 • zakat
 • ghanimah
 • kharaj

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.
No comments:

Post a Comment