RPT P.ISLAM

Saturday, August 14, 2010

MINGGU 32

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN-9 OGOS 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 09/08/2010

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Tuntutan Taubat

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan konsep taubat

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab manusia perlu bertaubat

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan syarat-syarat bertaubat

REFLEKSI KENDIRI:

- 80% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

09/08/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sumbangan Uthman b. Affan
 2. Pelajar dapat menerangkan latar belakang peribadi Ali B. Abi Talib

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab
 • bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • bersikap kepimpinan cemerlang

Konsep/Istilah

 • musyawarah
 • kharaj

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


 

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 09/08/2010

MASA: 10.55-12.05

BAHAGIAN: Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan,soal jawab

TAJUK: Tuntutan Taubat

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan konsep taubat

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab manusia perlu bertaubat

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan syarat-syarat bertaubat

REFLEKSI KENDIRI:

- 70% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

SELASA-10 OGOS 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

10/08/10( 10.55-12.05 )

Kelas

4S3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sumbangan Uthman b. Affan
 2. Pelajar dapat menerangkan latar belakang peribadi Ali B. Abi Talib

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab
 • bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • bersikap kepimpinan cemerlang

Konsep/Istilah

 • musyawarah
 • kharaj

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

10/08/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sumbangan Uthman b. Affan

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab
 • bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • bersikap kepimpinan cemerlang

Konsep/Istilah

 • - musyawarah
 • kharaj

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

RABU-11 OGOS 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 11/08/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru, sumbang saran,perbincangan

TAJUK: Tuntutan Taubat

BBM: buku teks, Laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan konsep taubat Nasuha

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan hikmat bertaubat

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

11/08/10( 10.55-11.30 )

Kelas

4K3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sumbangan Ali b. Abi Talib

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • bersikap kepimpinan cemerlang

Konsep/Istilah

 • syura
 • baiah
 • murtad

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

11/08/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sumbangan Ali b. Abi Talib

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • bersikap kepimpinan cemerlang

Konsep/Istilah

 • syura
 • baiah
 • murtad

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

KHAMIS-12 OGOS 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV    

TARIKH: 12/08/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru, sumbang saran,perbincangan

TAJUK: Tuntutan Taubat

BBM: buku teks, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan konsep taubat Nasuha

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan hikmat bertaubat

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

12/08/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan latar belakang peribadi Ali B. Abi Talib
 2. Pelajar dapat menjelaskan sumbangan Ali b. Abi Talib

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • bersikap kepimpinan cemerlang

Konsep/Istilah

 • syura
 • baiah
 • murtad

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

JUMAAT-13 OGOS 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

13/08/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya-KHULAFA' AL-RASYIDIN ( KUIZ )

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan maksud perkataan :

  - hafiz, zimmi, jizyah, kharaj, wali

 2. Pelajar dapat menjawab mengikut kehendak soalan

Kaedah/Aktiviti

 1. perbincangan
 2. sumbang saran
 3. penerangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • bersikap kepimpinan cemerlang

Konsep/Istilah

 • wali
 • zimmi
 • jizyah

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

13/08/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya-KHULAFA' AL-RASYIDIN ( KUIZ )

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan maksud perkataan :

  - hafiz, zimmi, jizyah, kharaj, wali

 2. Pelajar dapat menjawab mengikut kehendak soalan

Kaedah/Aktiviti

 1. perbincangan
 2. sumbang saran
 3. penerangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

- bersikap kepimpinan cemerlang

Konsep/Istilah

 • wali
 • zimmi
 • jizyah

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

13/08/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya-KHULAFA' AL-RASYIDIN ( KUIZ )

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan maksud perkataan :

  - hafiz, zimmi, jizyah, kharaj, wali

 2. Pelajar dapat menjawab mengikut kehendak soalan

Kaedah/Aktiviti

 1. perbincangan
 2. sumbang saran
 3. penerangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

- bersikap kepimpinan cemerlang

Konsep/Istilah

 • wali
 • zimmi
 • jizyah

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


 


 

No comments:

Post a Comment