RPT P.ISLAM

Saturday, August 14, 2010

MINGGU 31

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN-2 OGOS 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 02/08/2010

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Adab Amar Makruf dan Nahi Munkar

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud Amar Makruf dan Nahi Munkar

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan sifat-sifat pendakwah

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan cara melaksanakan Amar Makruf dan Nahi Munkar

REFLEKSI KENDIRI:

- 85% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

02/08/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan konsep Khalifah
 2. Pelajar dapat menjelaskan syarat-syarat khalifah yang hendak dipilih
 3. Pelajar dapat menerangkan cara seseorang khalifah dipilih

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab
 • bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • bersikap kepimpinan cemerlang

Konsep/Istilah

 • khulafa' al-rasyidin

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


 

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 02/08/2010

MASA: 10.55-12.05

BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan,soal jawab

TAJUK: Adab Amar Makruf dan Nahi Munkar

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud Amar Makruf dan Nahi Munkar

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan sifat-sifat pendakwah

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan cara melaksanakan Amar Makruf dan Nahi Munkar

REFLEKSI KENDIRI:

- 80% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

SELASA-3 OGOS 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/08/10( 10.55-12.05 )

Kelas

4S3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan konsep Khalifah
 2. Pelajar dapat menjelaskan syarat-syarat khalifah yang hendak dipilih
 3. Pelajar dapat menerangkan cara seseorang khalifah dipilih

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab
 • bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • bersikap kepimpinan cemerlang

Konsep/Istilah

 • khulafa' al-rasyidin

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/08/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan konsep Khalifah
 2. Pelajar dapat menjelaskan syarat-syarat khalifah yang hendak dipilih

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab
 • bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • bersikap kepimpinan cemerlang

Konsep/Istilah

- khulafa' al-rasyidin

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

RABU-04 OGOS 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 04/08/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

AKTIVITI: - Penerangan guru, sumbang saran,perbincangan

TAJUK: Adab Amar Makruf dan Nahi Munkar

BBM: buku teks, Laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan akibat tiada amar makruf dan nahi munkar

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan hikmat melaksanakan amar makruf dan nahi munkar

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar dapat melakonkan cara-cara untuk menegakkan amar makruf dan nahi munkar


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

04/08/10( 10.55-11.30 )

Kelas

4K3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan menyenaraikan tugas-tugas khalifah
 2. Pelajar dapat menjelaskan latar belakang peribadi Abu Bakar al-Siddiq

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • bersikap kepimpinan cemerlang

Konsep/Istilah

 • syura
 • baiah
 • murtad

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

04/08/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan menyenaraikan tugas-tugas khalifah
 2. Pelajar dapat menjelaskan latar belakang peribadi Abu Bakar al-Siddiq

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • bersikap kepimpinan cemerlang

Konsep/Istilah

 • syura
 • baiah
 • murtad

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

KHAMIS-5 OGOS 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV    

TARIKH: 05/08/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

AKTIVITI: - Penerangan guru, sumbang saran,perbincangan

TAJUK: Adab Amar Makruf dan Nahi Munkar

BBM: buku teks, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan akibat tiada amar makruf dan nahi munkar

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan hikmat melaksanakan amar makruf dan nahi munkar

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar dapat melakonkan cara-cara untuk menegakkan amar makruf dan nahi munkar


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

05/08/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan cara seseorang khalifah dipilih
 2. Pelajar dapat menerangkan menyenaraikan tugas-tugas khalifah
 3. Pelajar dapat menjelaskan latar belakang peribadi Abu Bakar al-Siddiq

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • bersikap kepimpinan cemerlang

Konsep/Istilah

 • syura
 • baiah
 • murtad

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

JUMAAT-6 OGOS 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

06/08/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sumbangan Abu Bakar al-Siddiq
 2. Pelajar dapat menerangkan latar belakang peribadi Uthman b. Affan

Kaedah/Aktiviti

 1. perbincangan
 2. sumbang saran
 3. penerangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • bersikap kepimpinan cemerlang

Konsep/Istilah

 • syura
 • baiah
 • murtad

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

06/08/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sumbangan Abu Bakar al-Siddiq
 2. Pelajar dapat menerangkan latar belakang peribadi Uthman b. Affan

Kaedah/Aktiviti

 1. perbincangan
 2. sumbang saran
 3. penerangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

- bersikap kepimpinan cemerlang

Konsep/Istilah

 • syura
 • baiah
 • murtad

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

06/08/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sumbangan Abu Bakar al-Siddiq
 2. Pelajar dapat menerangkan latar belakang peribadi Uthman b. Affan

Kaedah/Aktiviti

 1. perbincangan
 2. sumbang saran
 3. penerangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

- bersikap kepimpinan cemerlang

Konsep/Istilah

 • syura
 • baiah
 • murtad

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


 


 

No comments:

Post a Comment