RPT P.ISLAM

Saturday, September 4, 2010

MINGGU 34

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN-23 OGOS 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 23/08/2010

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Lambaian Kaabah

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan perkara-perkara wajib haji

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan perkara-perkara wajib haji satu persatu

REFLEKSI KENDIRI:

- 65% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

23/08/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan rentetan peristiwa yang berlaku sebelum kemunculan Kerajaan Bani Abbasiyah
 2. Pelajar dapat menerangkan pembentukan kerajaan bani abbasiyah

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab
 • bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • monarki
 • baitulmal

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 23/08/2010

MASA: 10.55-12.05

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan,soal jawab

TAJUK: Lambaian Kaabah

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan perkara-perkara wajib haji

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan perkara-perkara wajib haji satu persatu

REFLEKSI KENDIRI:

- 60% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

SELASA-24 OGOS 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

24/08/10( 10.55-12.05 )

Kelas

4S3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan rentetan peristiwa yang berlaku sebelum kemunculan Kerajaan Bani Abbasiyah
 2. Pelajar dapat menerangkan pembentukan kerajaan bani abbasiyah

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab
 • bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • monarki
 • baitulmal

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

24/08/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan rentetan peristiwa yang berlaku sebelum kemunculan Kerajaan Bani Abbasiyah

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • monarki
 • baitulmal

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

RABU-25 OGOS 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 25/08/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, sumbang saran,perbincangan

TAJUK: Lambaian Kaabah

BBM: buku teks, Laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan perkara-perkara wajib Umrah satu persatu

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan perkara-perkara sunat Haji dan Umrah

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

25/08/10( 10.55-11.30 )

Kelas

4K3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan pembentukan kerajaan bani abbasiyah (sambungan)

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • syiah
 • khawarij

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

25/08/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan pembentukan kerajaan bani abbasiyah (sambungan)

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • syiah
 • khawarij

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

KHAMIS-26 OGOS 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 26/08/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, sumbang saran,perbincangan

TAJUK: Lambaian Kaabah

BBM: buku teks, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan perkara-perkara wajib Umrah satu persatu

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan perkara-perkara sunat Haji dan Umrah

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

26/08/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan pembentukan kerajaan bani abbasiyah

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • syiah
 • khawarij

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

JUMAAT-27 OGOS 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

27/08/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan sumbangan Kerajaan Abbasiyah

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • baitulhikmah

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

27/08/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan sumbangan Kerajaan Abbasiyah

Kaedah/Aktiviti

 1. perbincangan
 2. sumbang saran
 3. penerangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

- keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • baitulhikmah

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

27/08/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan sumbangan Kerajaan Abbasiyah

Kaedah/Aktiviti

 1. perbincangan
 2. sumbang saran
 3. penerangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • baitulhikmah

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.

No comments:

Post a Comment