RPT P.ISLAM

Friday, July 30, 2010

MINGGU 30

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN-26 JULAI 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 26/07/2010

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Dosa-dosa Besar yang Membawa Kehancuran

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan dosa-dosa besar yang membawa kehancuran

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan pengertian arak dan dadah

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan hikmah pengharaman arak dan dadah

Aras 4: Pelajar dapat menerangkan punca-punca membunuh diri

REFLEKSI KENDIRI:

- 85% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

26/07/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan proses pembukaan semula kota Makkah
 2. Pelajar dapat menerangkan strategi dan taktik mengambil semula kota Makkah

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab
 • bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Tabah menghadapi cabaran

Konsep/Istilah

 

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


 

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 26/07/2010

MASA: 10.55-12.05

BAHAGIAN: Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan,soal jawab

TAJUK: Dosa-dosa Besar yang Membawa Kehancuran

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan dosa-dosa besar yang membawa kehancuran

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan pengertian arak,dadah dan membunuh diri

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan hikmah pengharaman arak dan dadah

ARAS 4: Pelajar dapat menerangkan punca-punca membunuh diri

REFLEKSI KENDIRI:

- 70% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

SELASA-27 JULAI 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

27/07/10( 10.55-12.05 )

Kelas

4S3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan proses pembukaan semula kota Makkah
 2. Pelajar dapat menerangkan strategi dan taktik mengambil semula kota Makkah

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab
 • bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Tabah menghadapi cabaran

Konsep/Istilah

 

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

27/07/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan proses pembukaan semula kota Makkah

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Tabah menghadapi cabaran

Konsep/Istilah

-

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

RABU-28 JULAI 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 28/07/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru, sumbang saran,perbincangan

TAJUK: Dosa-dosa Besar yang Membawa Kehancuran

BBM: buku teks, Laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian zina,liwat dan musahaqah

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan faktor-faktor melakukan zina,liwat dan musahaqah

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan kesan buruk zina,liwat dan musahaqah

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

28/07/10( 10.55-11.30 )

Kelas

4K3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan kepentingan pembukaan semula kota Makkah
 2. Pelajar dapat menjelaskan peranan tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam penyebaran Islam ( pengukuhan )

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • berusaha dan produktif

Konsep/Istilah

 

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

28/07/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan kepentingan pembukaan semula kota Makkah
 2. Pelajar dapat menjelaskan peranan tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam penyebaran Islam ( pengukuhan )

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • berusaha dan produktif

Konsep/Istilah

 

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

KHAMIS-29 JULAI 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV    

TARIKH: 29/07/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru, sumbang saran,perbincangan

TAJUK: Dosa-dosa Besar yang Membawa Kehancuran

BBM: buku teks, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian zina,liwat dan musahaqah

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan faktor-faktor melakukan zina,liwat dan musahaqah

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan kesan buruk zina,liwat dan musahaqah

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

29/07/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan strategi dan taktik mengambil semula kota Makkah
 2. Pelajar dapat menerangkan kepentingan pembukaan semula kota Makkah
 3. Pelajar dapat menjelaskan peranan tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam penyebaran Islam ( pengukuhan )

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • berusaha dan produktif

Konsep/Istilah

 

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

JUMAAT-30 JULAI 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

30/07/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah ( LATIHAN )

Objektif

 1. Pelajar dapat memahami bentuk-bentuk soalan
 2. Pelajar dapat menjawab mengikut kehendak soalan

Kaedah/Aktiviti

 1. perbincangan
 2. latihan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

-

Konsep/Istilah

 

Refleksi

Pelajar dapat menyelesaikan latihan yang diberikan dengan baik.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

30/07/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah (LATIHAN )

Objektif

 1. Pelajar dapat memahami bentuk-bentuk soalan
 2. Pelajar dapat menjawab mengikut kehendak soalan

Kaedah/Aktiviti

 1. perbincangan
 2. latihan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

-

Konsep/Istilah

 

Refleksi

Pelajar dapat menyelesaikan latihan yang diberikan dengan baik.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

30/07/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat memahami bentuk-bentuk soalan
 2. Pelajar dapat menjawab mengikut kehendak soalan

Kaedah/Aktiviti

 1. perbincangan
 2. latihan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

-

Konsep/Istilah

 

Refleksi

Pelajar dapat menyelesaikan latihan yang diberikan dengan baik.


 


 


 


 

No comments:

Post a Comment