RPT P.ISLAM

Friday, July 30, 2010

MINGGU 29

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN-19 JULAI 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 19/07/2010

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Hadis

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Perpaduan Teras Kemajuan

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca matan hadis dengan lancar.

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan maksud hadis secara ringkas.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan faktor-faktor perpecahan berdasarkan hadis.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

19/07/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan strategi penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad
 2. Pelajar dapat menerangkan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab
 • bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keluhuran perlembagaan negara

Konsep/Istilah

 • sahifah

Refleksi

Pelajar dapat menceritakan secara ringkas kisah peperangan yang berlaku dalam sejarah Islam.


 

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 19/07/2010

MASA: 10.55-12.05

BAHAGIAN: Hadis

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan,soal jawab

TAJUK: Perpaduan Terasa Kemajuan

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca matan hadis dengan lancar.

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan maksud hadis secara ringkas.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan faktor-faktor perpecahan berdasarkan hadis.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

SELASA-20 JULAI 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

20/07/10( 10.55-12.05 )

Kelas

4S3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan strategi penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad
 2. Pelajar dapat menerangkan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab
 • bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keluhuran perlembagaan negara

Konsep/Istilah

 • sahifah

Refleksi

Pelajar dapat menceritakan secara ringkas kisah peperangan yang berlaku dalam sejarah Islam.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

20/07/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan strategi penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad
 2. Pelajar dapat menyenaraikan nama-nama peperangan yang berlaku dalam sejarah Islam

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keluhuran perlembagaan negara

Konsep/Istilah

 • sahifah

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

RABU-21 JULAI 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 21/07/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Hadis

AKTIVITI: - Penerangan guru, sumbang saran,perbincangan

TAJUK: Perpaduan Teras Kemajuan

BBM: buku teks, Laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan kepentingan menjauhi sifat-sifat yang dilarang.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan cara-cara memupuk perpaduan.

ARAS 3:Pelajar dapat menghuraikan pengajaran hadis tersebut.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

21/07/10( 10.55-11.30 )

Kelas

4K3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan rentetan peristiwa hingga termeterainya Perjanjian Hudaibiyah
 2. Pelajar dapat menjelaskan kandungan Perjanjian Hudaibiyah

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • berusaha dan produktif

Konsep/Istilah

 

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

21/07/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan rentetan peristiwa hingga termeterainya Perjanjian Hudaibiyah
 2. Pelajar dapat menjelaskan kandungan Perjanjian Hudaibiyah

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • berusaha dan produktif

Konsep/Istilah

 

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

KHAMIS-22 JULAI 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV    

TARIKH: 22/07/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Hadis

AKTIVITI: - Penerangan guru, sumbang saran,perbincangan

TAJUK: - Perpaduan Teras Kemajuan

BBM: buku teks, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan kepentingan menjauhi sifat-sifat yang dilarang.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan cara-cara memupuk perpaduan.

ARAS 3:Pelajar dapat menghuraikan pengajaran hadis tersebut.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

22/07/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan
 2. Pelajar dapat menerangkan rentetan peristiwa hingga termeterainya Perjanjian Hudaibiyah
 3. Pelajar dapat menjelaskan kandungan Perjanjian Hudaibiyah

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. penerangan
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • berusaha dan produktif

Konsep/Istilah

 

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

JUMAAT-23 JULAI 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

23/07/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah
 2. Pelajar dapat menerangkan kisah bagaimana Orang Arab Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. penerangan
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • tabah menghadapi cabaran

Konsep/Istilah

 

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

23/07/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah
 2. Pelajar dapat menerangkan kisah bagaimana Orang Arab Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. penerangan
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • tabah menghadapi cabaran

Konsep/Istilah

 

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

23/07/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah
 2. Pelajar dapat menerangkan kisah bagaimana Orang Arab Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. penerangan
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • tabah menghadapi cabaran

Konsep/Istilah

 

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar.


 


 


 

No comments:

Post a Comment