RPT P.ISLAM

Monday, September 29, 2014

MINGGU 39

ISNIN – 22 SEPTEMBER 2014
TINGKATAN: 1A/C 
TARIKH: 22/09/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Adab Terhadap Ibu Bapa
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan jasa-jasa ibu bapa
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan cara menghormati ibu bapa
ARAS 3: Pelajardapat menerangkan cara mentaati ibu bapa
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 22/09/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Beriman kepada Qadak & Qadar(sambungan)
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan salah faham konsep Qadak & Qadar
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan hikmah beriman kepada Qadak & Qadar
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan konsep Ikhtiar,Tawakal,Afalulibad
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 22/09/2014
MASA: 03.25-04.35ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Beriman kepada Qadak & Qadar(sambungan)
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan salah faham konsep Qadak & Qadar
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan hikmah beriman kepada Qadak & Qadar
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan konsep Ikhtiar,Tawakal,Afalulibad
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 23 SEPTEMBER 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 23/09/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Kewajipan Menuttup Aurat
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan hokum menutup aurat
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan had aurat lelaki & perempuan
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan sebab mengapa dituntut menutup aurat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH: 23/09/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Sifat-sifat Allah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 284-286 surah al-Baqarah dengan baik
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan amalan zahir & amalan batin
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah beriman dengan hisab
REFLEKSI KENDIRI:
-  75% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 24 SEPTEMBER 2014
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 24/09/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Adab Terhadap Ibu Bapa
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan jasa-jasa ibu bapa
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan cara menghormati ibu bapa
ARAS 3: Pelajardapat menerangkan cara mentaati ibu bapa
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 24/09/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan ,
TAJUK: Zakat Harta
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Zakat Harta
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan syarat wajib zakat harta
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 24/09/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Sifat-sifat Allah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 284-286 surah al-Baqarah dengan baik
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan amalan zahir & amalan batin
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah beriman dengan hisab
REFLEKSI KENDIRI:
-80% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..
KHAMIS – 25 SEPTEMBER 2014
TINGKATAN: 3F/G 
TARIKH: 25/09/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Kewajipan Menuttup Aurat
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan hokum menutup aurat
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan had aurat lelaki & perempuan
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan sebab mengapa dituntut menutup aurat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH: 25/09/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Sifat-sifat Allah(sambungan)
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan hikmah diutuskan rasul-rasul
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan manusia yang bertanggungjawab terhadap amalannya
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah Allah bersifat maha pengampun & penyayang
REFLEKSI KENDIRI:
-75% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..
JUMAAT – 26 SEPTEMBER 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 26/09/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan ,
TAJUK: Zakat Harta
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Zakat Harta
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan syarat wajib zakat harta
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 26/09/2014
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Sifat-sifat Allah(sambungan)
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan hikmah diutuskan rasul-rasul
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan manusia yang bertanggungjawab terhadap amalannya
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah Allah bersifat maha pengampun & penyayang
REFLEKSI KENDIRI:
-80% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..


No comments:

Post a Comment