RPT P.ISLAM

Sunday, October 5, 2014

MINGGU 40

ISNIN – 29 SEPTEMBER 2014
TINGKATAN: 1A/C 
TARIKH: 29/09/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Batas Pergaulan dalam Islam
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Mahram & Ajnabi
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan kesan buruk akibat pergaulan bebas
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 29/09/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Beriman kepada Qadak & Qadar(sambungan)
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan salah faham konsep Qadak & Qadar
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan hikmah beriman kepada Qadak & Qadar
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan konsep Ikhtiar,Tawakal,Afalulibad
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 29/09/2014
MASA: 03.25-04.35ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Beriman kepada Qadak & Qadar(sambungan)
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan salah faham konsep Qadak & Qadar
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan hikmah beriman kepada Qadak & Qadar
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan konsep Ikhtiar,Tawakal,Afalulibad
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 30 SEPTEMBER 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 30/09/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Batas Pergaulan dalam Islam
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Mahram & Ajnabi
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan kesan buruk akibat pergaulan bebas
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH: 30/09/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Unit 3:Adab Makmum Solat Jumaat
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan adab masuk & berada dalam masjid
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan adab-adab solat jumaat
ARAS 3: Pelajar dapat member pendapat kelebihan adab solat jumaat
REFLEKSI KENDIRI:
-  80% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 1 OKTOBER 2014
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 01/10/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Batas Pergaulan dalam Islam
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Mahram & Ajnabi
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan kesan buruk akibat pergaulan bebas
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 01/10/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan ,
TAJUK: Zakat Harta
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Zakat Harta
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan syarat wajib zakat harta
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 01/10/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Unit 3:Adab Makmum Solat Jumaat
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan adab masuk & berada dalam masjid
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan adab-adab solat jumaat
ARAS 3: Pelajar dapat member pendapat kelebihan adab solat jumaat
REFLEKSI KENDIRI:
-85% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..
KHAMIS – 2 OKTOBER 2014
TINGKATAN: 3F/G 
TARIKH: 02/10/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Batas Pergaulan dalam Islam
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Mahram & Ajnabi
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan kesan buruk akibat pergaulan bebas
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH: 02/10/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Dalil Kewujudan Allah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 62 Surah az-Zumar dengan baik
ARAS 2: Pelajar dapat menyatakan dalil kewujudan Allah
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan bukti kewujudan Allah
REFLEKSI KENDIRI:
-75% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..
JUMAAT – 3 OKTOBER 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 03/10/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan ,
TAJUK: Zakat Harta
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Zakat Harta
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan syarat wajib zakat harta
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 03/10/2014
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Dalil Kewujudan Allah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 62 Surah az-Zumar dengan baik
ARAS 2: Pelajar dapat menyatakan dalil kewujudan Allah
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan bukti kewujudan Allah
REFLEKSI KENDIRI:
-80% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..

No comments:

Post a Comment