RPT P.ISLAM

Sunday, August 31, 2014

MINGGU 35

ISNIN – 25 OGOS 2014
TINGKATAN: 1A/C 
TARIKH: 25/08/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Wuduk
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menghafaz niat wuduk
ARAS 2: Pelajar dapat menunjuk cara berwuduk dengan betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 25/08/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Menunaikan Kewajipan Solat Jumaat
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 9-11Surah al-Jumuah dengan baik
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan perintah Allah yang terkandung dalam ayat
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan hikmah bekerja selepas solat jumaat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 65% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 25/08/2014
MASA: 03.25-04.35ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Menunaikan Kewajipan Solat Jumaat
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 9-11Surah al-Jumuah dengan baik
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan perintah Allah yang terkandung dalam ayat
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan hikmah bekerja selepas solat jumaat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 26 OGOS 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 26/08/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Solat Jenazah
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca doa bagi mayat selepas takbir (ketiga)
ARAS 2: Pelajar dapat membaca doa bagi mayat selepas takbir (keempat)
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH: 26/08/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Keagungan & Kekuasaan Allah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca aya 255 Surah al-Baqarah dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan maksud ayat secara ringkas
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan hikmah ciptaan Allah
REFLEKSI KENDIRI:
-  80% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 27 OGOS 2014
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 27/08/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Wuduk
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menghafaz niat wuduk
ARAS 2: Pelajar dapat menunjuk cara berwuduk dengan betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 27/08/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan ,
TAJUK: Menunaikan Kewajipan Solat Jumaat(sambungan)
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan kepentingan solat jumaat dalam pembangunan umat
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan sebab dituntut segera menunaikan solat jumaat
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan solat dalam kehidupan seharian
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 27/08/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Keagungan & Kekuasaan Allah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca aya 255 Surah al-Baqarah dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan maksud ayat secara ringkas
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan hikmah ciptaan Allah
REFLEKSI KENDIRI:
-85% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..
KHAMIS – 28 OGOS 2014
TINGKATAN: 3F/G 
TARIKH: 28/08/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Solat Jenazah
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca doa bagi mayat selepas takbir (ketiga)
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz doa bagi mayat selepas takbir (keempat)
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH: 28/08/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Rukun Iman Teras Akidah Islam
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan Konsep Rukun Iman
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan Rukun Iman dengan lebih terperinci
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah percaya rukun iman
ARAS 4: Pelajar dapat member pendapat akibat tidak percaya rukun iman
REFLEKSI KENDIRI:
-80% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..
JUMAAT – 29 OGOS 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 29/08/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan ,
TAJUK: Menunaikan Kewajipan Solat Jumaat(sambungan)
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan kepentingan solat jumaat dalam pembangunan umat
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan sebab dituntut segera menunaikan solat jumaat
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan solat dalam kehidupan seharian
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 29/08/2014
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Rukun Iman Teras Akidah Islam
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan Konsep Rukun Iman
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan Rukun Iman dengan lebih terperinci
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah percaya rukun iman
ARAS 4: Pelajar dapat member pendapat akibat tidak percaya rukun iman
REFLEKSI KENDIRI:
-85% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..

No comments:

Post a Comment