RPT P.ISLAM

Sunday, May 4, 2014

MINGGU 18

ISNIN – 28 APRIL 2014
TINGKATAN: 1A/C 
TARIKH: 28/04/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:Hafazan(PBS)
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
BBM: Buku PAFA
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 28/04/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Unit 4:Dosa Jambatan ke Neraka
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Dosa
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan pembahagian dosa
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan cara menghapuskan dosa
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 28/04/2014
MASA: 03.25-04.35ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Unit 4:Dosa Jambatan ke Neraka
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Dosa
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan pembahagian dosa
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan cara menghapuskan dosa
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 29 APRIL 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 29/04/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Ihsan
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud ihsan dalam pekeerjaan
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan maksud ihsan terhadap diri sendiri
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH: 29/04/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Makanan yang Halal & Haram Menurut Islam
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 168 Surah al-Baqarah dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan maksud ayat secara ringkas
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan maksud makanan yang Halal & Haram
ARAS 4: Pelajar dapat memberi pendapat cirri-ciri makanan yang Halal & Haram
REFLEKSI KENDIRI:
-  80% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 30 APRIL 2014
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 30/04/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN: Hafazan(PBS)
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
BBM: Buku PAFA
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 30/04/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan ,
TAJUK: Unit 4:Dosa Jambatan ke Neraka
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan langkah menjauhi dosa
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan hikmah pembalasan dosa
ARAS 3: Pelajar dapat membezakan antara pahala & dosa
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 30/04/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Makanan yang Halal & Haram Menurut Islam
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 168 Surah al-Baqarah dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan maksud ayat secara ringkas
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan maksud makanan yang Halal & Haram
ARAS 4: Pelajar dapat memberi pendapat cirri-ciri makanan yang Halal & Haram
REFLEKSI KENDIRI:
-85% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..
KHAMIS – 1 MEI 2014
TINGKATAN: 3F/G 
TARIKH: 01/05/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Ihsan
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud ihsan dalam pekeerjaan
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan maksud ihsan terhadap diri sendiri
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH: 01/05/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Makanan yang Halal & Haram Menurut Islam
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan hikmat makan makanan yang halal
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan akibat makan makanan yang haram
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan cirri-ciri tipu daya syaitan
ARAS 4: Pelajar dapat menerangkan kelonggaran makan makanan yang haram
REFLEKSI KENDIRI:
-80% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..
JUMAAT – 2 MEI 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 02/05/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan ,
TAJUK: Unit 4:Dosa Jambatan ke Neraka
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan langkah menjauhi dosa
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan hikmah pembalasan dosa
ARAS 3: Pelajar dapat membezakan antara pahala & dosa
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 02/05/2014
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Makanan yang Halal & Haram Menurut Islam
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan hikmat makan makanan yang halal
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan akibat makan makanan yang haram
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan cirri-ciri tipu daya syaitan
ARAS 4: Pelajar dapat menerangkan kelonggaran makan makanan yang haram
REFLEKSI KENDIRI:
-85% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..
No comments:

Post a Comment