RPT P.ISLAM

Sunday, May 11, 2014

MINGGU 19

ISNIN – 5 MEI 2014
TINGKATAN: 1A/C 
TARIKH: 05/05/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:Hafazan(PBS)
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
BBM: Buku PAFA
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 05/05/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Unit 5:Perhimpunan di Mahsyar
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan golongan yang mendapat syafaat
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis syafaat
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah syafaat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 05/05/2014
MASA: 03.25-04.35ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Unit 5:Perhimpunan di Mahsyar
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan golongan yang mendapat syafaat
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis syafaat
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah syafaat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 6 MEI 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 06/05/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN: Hafazan(PBS)
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
BBM: Buku PAFA
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH: 06/05/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Hijrah Rasulullah ke Madinah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Hijrah
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan sebab berlakunya Hijrah
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan peristiwa sebelum Hijrah
ARAS 4: Pelajar dapat menerangkan Perjanjian Aqabah Pertama & Kedua
REFLEKSI KENDIRI:
-  75% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 7 MEI 2014
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 07/05/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN: Hafazan(PBS)
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
BBM: Buku PAFA
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 07/05/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan ,
TAJUK: Unit 5:Perhimpunan di Mahsyar
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Mahsyar
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan hikmah Mahsyar
ARAS 3: Pelajar dapat menceritakan keadaan di Mahsyar
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 07/05/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Hijrah Rasulullah ke Madinah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Hijrah
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan sebab berlakunya Hijrah
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan peristiwa sebelum Hijrah
ARAS 4: Pelajar dapat menerangkan Perjanjian Aqabah Pertama & Kedua
REFLEKSI KENDIRI:
-75% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..
KHAMIS – 8 MEI 2014
TINGKATAN: 3F/G 
TARIKH: 08/05/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN: Hafazan(PBS)
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
BBM: Buku PAFA
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH: 08/05/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Hijrah Rasulullah ke Madinah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan kronologi Hijrah
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan peristiwa selepas Hijrah
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan iktibar daripada peristiwa Hijrah
REFLEKSI KENDIRI:
-75% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..
JUMAAT – 9 MEI 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 09/05/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan ,
TAJUK: Unit 5:Perhimpunan di Mahsyar
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Mahsyar
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan hikmah Mahsyar
ARAS 3: Pelajar dapat menceritakan keadaan di Mahsyar
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 09/05/2014
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN: Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Hijrah Rasulullah ke Madinah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan kronologi Hijrah
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan peristiwa selepas Hijrah
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan iktibar daripada peristiwa Hijrah
REFLEKSI KENDIRI:
-80% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..

No comments:

Post a Comment