RPT P.ISLAM

Saturday, January 11, 2014

MINGGU 2

ISNIN – 6 JANUARI 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 06/01/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Tilawah Al-Quran
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Memohon Keampunan dan Rahmat Allah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
-          Kehidupan berkualiti
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kesan berbuat zalim terhadap diri,masyarakat & alam
                sekitar
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan langkah-langkah memohon keampunan Allah
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan cara mendapat Rahmat Allah
REFLEKSI KENDIRI:
- 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 06/01/2014
MASA: 03.25-04.35ptg
BAHAGIAN:Tilawah Al-Quran
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Memohon Keampunan dan Rahmat Allah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
-          Kehidupan berkualiti
ARAS 1: Pelajar dapat membaca Surah Al-A’raf ayat 23 dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan  maksud ayat kefahaman secara ringkas
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis zalim
REFLEKSI KENDIRI:
- Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik dan objektif tercapai.
SELASA – 7 JANUARI 2014                                                                
Mata pelajaran
PENDIDIKAN ISLAM
Tarikh
07/01/2014 ( 12.50-02.00 ptg )
Kelas
1F/G
P&P tidak dapat dijalankan kerana pelajar terlibat dengan pemeriksaan gigi.
RABU – 8 JANUARI 2014
TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 08/01/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN:Tilawah Al-Quran
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Memohon Keampunan dan Rahmat Allah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
-          Kehidupan berkualiti
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kesan berbuat zalim terhadap diri,masyarakat & alam
                sekitar
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan langkah-langkah memohon keampunan Allah
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan cara mendapat Rahmat Allah
REFLEKSI KENDIRI:
- 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

Mata pelajaran
PENDIDIKAN ISLAM
Tarikh
08/01/2014 ( 4.00-05.10 ptg )
Kelas
1A/C
P&P tidak dapat dijalankan kerana pelajar terlibat dengan pemeriksaan gigi.
KHAMIS – 9 JANUARI 2014
TINGKATAN: 1F/G
TARIKH: 09/01/2014
MASA: 03.25-04.35ptg
BAHAGIAN:Tilawah Al-Quran
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Al-Quran Menjana Kecemerlangan Hidup
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
-          Kehidupan berkualiti
ARAS 1: Pelajar dapat membaca Surah Al-Baqarah ayat 1-5 dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan  maksud ayat kefahaman secara ringkas
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri mukmin bertaqwa
REFLEKSI KENDIRI:
- Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik dan objektif tercapai.
JUMAAT – 10 JANUARI 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 10/01/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Hafazan
AKTIVITI : Hafazan
TAJUK: Surah Al-A’raf ayat 23
BBM: - Buku teks
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca Surah Al-A’raf ayat 1-5 dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz Surah Al-A’raf ayat 1-5 dengan baik
REFLEKSI KENDIRI:
- Masih ramai pelajar yang tidak dapat munguasai kemahiran membaca al-Quran dengan baik.

Mata pelajaran
PENDIDIKAN ISLAM
Tarikh
10/01/2014 ( 05.10-06.20 ptg )
Kelas
1A/C
P&P tidak dapat dijalankan kerana pelajar terlibat pembahagian buku teks.

No comments:

Post a Comment