RPT P.ISLAM

Sunday, May 5, 2013

MINGGU 18

ISNIN – 29 APRIL 2013
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 29/04/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Hafazan, Penerangan, Amali Iqamat
TAJUK: Iqamat dan Jawapannya
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat melaungkan Iqamat dengan betul
ARAS 2: Pelajar dapat menjawab Iqamat dengan betul
REFLEKSI KENDIRI:
-Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 29/04/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab
TAJUK: Ar-Rahim Allah Maha Penyayang
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Ar-Rahim
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan tanda-tanda Allah bersifat Ar-Rahim
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan beriman dengan sifat Ar-Rahim
ARAS 4: Pelajar dapat membezakan antara sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
SELASA – 30 APRIL 2013
TINGKATAN: 3H/1
TARIKH: 30/04/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Batas Pergaulan dalam Islam
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Mahram dan Ajnabi
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan kesan buruk akibat pergaulan bebas antara lelaki dan
                Perempuan ajnabi
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 30/04/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab
TAJUK: Al-Hakim Allah Maha Bijaksana
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Al-Hakim
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan tanda Allah bersifat Al-Hakim
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan kesan beriman dengan sifat Al-Hakim
ARAS 4: Pelajar dapat memberi pendapat amalan yang bercanggah dengan konsep Al-Hakim
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 30/04/2013
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab
TAJUK: Ar-Rahim Allah Maha Penyayang
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Ar-Rahim
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan tanda-tanda Allah bersifat Ar-Rahim
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan beriman dengan sifat Ar-Rahim
ARAS 4: Pelajar dapat membezakan antara sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik

RABU ( 1 MEI 2013 )
CUTI HARI BURUH
KHAMIS – 2 MEI 2013
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 02/05/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Hafazan, Penerangan, Amali Iqamat
TAJUK: Iqamat dan Jawapannya
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat melaungkan Iqamat dengan betul
ARAS 2: Pelajar dapat menjawab Iqamat dengan betul
Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 3H/I
TARIKH: 02/05/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Hadis
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab, buat peta minda
TAJUK: Ihsan Terhadap Binatang
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan bentuk penganiayaan terhadap binatang
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan perlakuan ihsan semasa menyembelih dan membunuh
ARAS 3: Pelajar dapat menghuraikan implikasi penganiayaan terhadap binatang
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
02/05/2013( 04.35-05.10ptg )
Kelas
1G
Tajuk
Kegemilangan Melaka ( Pusat Perdagangan )
Objektif
1. Pelajar dapat menerangkan pemangkin kemajuan perdagangan di Melaka
Kaedah/Aktiviti
1. Penerangan
2. Bercerita
3. Membuat peta minda
Istilah
1. Lingua Franca
2. Nakhoda
Refleksi
Kelas berjalan dengan lancar.
JUMAAT – 3 MEI 2013
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 03/05/2013
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab, buat peta minda
TAJUK: Al-Hakim Allah Maha Bijaksana
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Al-Hakim
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan tanda Allah bersifat Al-Hakim
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan kesan beriman dengan sifat Al-Hakim
ARAS 4: Pelajar dapat memberi pendapat amalan yang bercanggah dengan konsep Al-Hakim
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
03/05/2013( 03.10-03.45ptg )
Kelas
1I
Tajuk
Kegemilangan Melaka ( Pusat Perdagangan )
Objektif
1. Pelajar dapat menerangkan pemangkin kemajuan perdagangan di Melaka
Kaedah/Aktiviti
1. Penerangan
2. Bercerita
3. Membuat peta minda
Istilah
1. Lingua Franca
2. Nakhoda
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 3H/I
TARIKH: 03/05/2013
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN:Sirah
AKTIVITI : Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Saidatina Aishah Ilmuwan Wanita Terunggul
BBM: - Buku Teks, buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan biodata Saidatina Aishah secara ringkas
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan sifat mulia Saidatina Aishah
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan faktor keunggulan jati diri Saidatina Aishah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baikNo comments:

Post a Comment