RPT P.ISLAM

Sunday, April 21, 2013

MINGGU 14


ISNIN – 1 APRIL 2013
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 01/04/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Azan dan Jawapannya
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menerangkan cara melaksanakan Azan dengan betul
ARAS 2: Pelajar dapat melaungkan lafaz Azan dengan betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 01/04/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: TilawahAl-Quran
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab
TAJUK: Menginsafi Kekuasaan Allah swt
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca Surah Ali Imran ayat 26 dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan maksud ayat secara ringkas
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan cara menghargai nikmat Allah swt
REFLEKSI KENDIRI:
- 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 2 APRIL 2013
TINGKATAN: 3H/1
TARIKH: 02/04/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Ihsan
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan Ihsan terhadap binatang
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan Ihsan terhadap alam sekitar
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 02/04/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: TilawahAl-Quran
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab
TAJUK: Menginsafi Kekuasaan Allah swt
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan akibat tidak menghargai nikmat Allah swt
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan sebab-sebab Allah memuliakan hambaNya
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab Allah menghina hambaNya
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 02/04/2013
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: TilawahAl-Quran
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab,
TAJUK: Menginsafi Kekuasaan Allah swt
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca Surah Ali Imran ayat 26 dengan bimbingan guru
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan maksud ayat secara ringkas
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan cara menghargai nikmat Allah swt
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
RABU – 3 APRIL 2013
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
03/04/2013( 12.50-02.00ptg )
Kelas
1G
Tajuk
BAB 4: Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka
·         Parameswara Pengasas Kesultanan Melayu Melaka
Objektif
1.Pelajar dapat menerangkan kronologi kedatangan Parameswara ke    Melaka
Kaedah/Aktiviti
1.Bercerita
2.Penerangan
3.sumbang saran
4.Membuat peta minda
Nilai/Unsur Patriotisme
Kemegahan Terhadap Tamadun Awal
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
03/04/2013( 04.35-05.45ptg )
Kelas
1I
Tajuk
BAB 4: Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka
·         Parameswara Pengasas Kesultanan Melayu Melaka
Objektif
1.Pelajar dapat menerangkan kronologi kedatangan Parameswara ke    Melaka
Kaedah/Aktiviti
1.Bercerita
2.Penerangan
3.sumbang saran
4.Membuat peta minda
Nilai/Unsur Patriotisme
Kemegahan Terhadap Tamadun Awal
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
KHAMIS – 4 APRIL 2013
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 04/04/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Hafazan, Penerangan
TAJUK: Azan dan Jawapannya
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menerangkan cara melaksanakan Azan dengan betul
ARAS 2: Pelajar dapat melaungkan lafaz Azan dengan betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 3H/I
TARIKH: 04/04/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Tilawah al-Quran
AKTIVITI : Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Meyakini Hari Kebangkitan
BBM: - Buku Teks, buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca Surah al-A’raf ayat 57 & 58 dengan bimbingan guru
ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan maksud ayat secara ringkas
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan bukti Allah berkuasa membangkitkan orang selepas mati
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
04/04/2013( 04.35-05.10ptg )
Kelas
1G
Tajuk
BAB 4: Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka
·         Parameswara Pengasas Kesultanan Melayu Melaka
Objektif
1.Pelajar dapat menerangkan factor Melaka dipilih menjadi sebuah kerajaan
Kaedah/Aktiviti
1.Penerangan
2.Sumbang saran
Nilai/Unsur Patriotisme
Kemegahan Terhadap Tamadun Awal
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
JUMAAT – 5 APRIL 2013
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 05/04/2013
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: TilawahAl-Quran
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab, buat peta minda
TAJUK: Menginsafi Kekuasaan Allah swt
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan akibat tidak menghargai nikmat Allah swt
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan sebab-sebab Allah memuliakan hambaNya
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab Allah menghina hambaNya
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
05/04/2013( 03.10-03.45ptg )
Kelas
1I
Tajuk
BAB 4: Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka
·         Parameswara Pengasas Kesultanan Melayu Melaka
Objektif
1.Pelajar dapat menerangkan factor Melaka dipilih menjadi sebuah kerajaan
Kaedah/Aktiviti
1.Penerangan
2.Sumbang saran
Nilai/Unsur Patriotisme
Kemegahan Terhadap Tamadun Awal
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
TINGKATAN: 3H/I
TARIKH: 05/04/2013
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN:Tilawah al-Quran
AKTIVITI : Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Meyakini Hari Kebangkitan
BBM: - Buku Teks, buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud bersyukur
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan cara-cara bersyukur
ARAS 3: Pelajar dapat memberi pendapat tentang perbezaan antara orang bersyukur dengan
                Orang tidak bersyukur
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik

No comments:

Post a Comment