RPT P.ISLAM

Sunday, April 21, 2013

MINGGU 15


ISNIN – 8 APRIL 2013
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 08/04/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:
AKTIVITI :
TAJUK:
BBM:
NILAI ISLAM HADHARI:
P&P tidak dapat dijalankan kerana guru terlibat dengan Festival Nasyid Peringkat Daerah Serian bertempat di SK Pangkalan Sorah
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 08/04/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:
AKTIVITI :
TAJUK:
BBM:
NILAI ISLAM HADHARI:
P&P tidak dapat dijalankan kerana guru terlibat dengan Festival Nasyid Peringkat Daerah Serian bertempat di SK Pangkalan Sorah
SELASA – 9 APRIL 2013
TINGKATAN: 3H/1
TARIKH: 09/04/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Kewajipan Menutup Aurat
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan hukum menutup aurat
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan had aurat lelaki dan perempuan
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan sebab diwajibkan menutup aurat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 09/04/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Adab dan Akhlak
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab
TAJUK: Menghayati Adab Berjiran
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud jiran
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri jiran yang baik
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan hak dan kewajipan Muslim terhadap jiran
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 09/04/2013
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Adab dan Akhlak
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab,
TAJUK: Menghayati Adab Berjiran
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud jiran
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri jiran yang baik
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan hak dan kewajipan Muslim terhadap jiran
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
RABU – 10 APRIL 2013
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
10/04/2013( 12.50-02.00ptg )
Kelas
1G
Tajuk
BAB 4: Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka
·         Asal-usul Nama Melaka
Objektif
1.Pelajar dapat menerangkan Asal-usul Nama Melaka
2. Pelajar dapat menjelaskan kegigihan Parameswara membangunkan Kesultanan Melayu Melaka
Kaedah/Aktiviti
1.Bercerita
2.Penerangan
3.sumbang saran
4.Membuat peta minda
Nilai/Unsur Patriotisme
Kemegahan Terhadap Tamadun Awal
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
10/04/2013( 04.35-05.45ptg )
Kelas
1I
Tajuk
BAB 4: Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka
·         Asal-usul Nama Melaka
Objektif
1.Pelajar dapat menerangkan Asal-usul Nama Melaka
2. Pelajar dapat menjelaskan kegigihan Parameswara membangunkan Kesultanan Melayu Melaka
Kaedah/Aktiviti
1.Bercerita
2.Penerangan
3.sumbang saran
4.Membuat peta minda
Nilai/Unsur Patriotisme
Kemegahan Terhadap Tamadun Awal
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
KHAMIS – 11 APRIL 2013
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 11/04/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:
AKTIVITI :
TAJUK:
BBM:
NILAI ISLAM HADHARI:
P&P tidak dapat dijalankan kerana guru terlibat dengan MTAQ & Festival Nasyid Peringkat Bahagian Samarahan bertempat di Dewan Suarah Samarahan
TINGKATAN: 3H/I
TARIKH: 11/04/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:
AKTIVITI :
TAJUK:
BBM:
NILAI ISLAM HADHARI:
P&P tidak dapat dijalankan kerana guru terlibat dengan MTAQ & Festival Nasyid Peringkat Bahagian Samarahan bertempat di Dewan Suarah Samarahan
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
11/04/2013( 04.35-05.10ptg )
Kelas
1G
Tajuk
Objektif
Kaedah/Aktiviti
Nilai/Unsur Patriotisme
Refleksi
P&P tidak dapat dijalankan kerana guru terlibat dengan MTAQ & Festival Nasyid Peringkat Bahagian Samarahan bertempat di Dewan Suarah Samarahan
JUMAAT – 12 APRIL 2013
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 12/04/2013
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Adab dan Akhlak
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab, buat peta minda
TAJUK: Menghayati Adab Berjiran
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan cara menyemarak hubungan berjiran
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan hikmah memelihara adab berjiran
ARAS 3: Pelajar dapat memberi pendapat kesan tidak beradab kepada jiran
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
12/04/2013( 03.10-03.45ptg )
Kelas
1I
Tajuk
BAB 4: Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka
·         Parameswara Pengasas Kesultanan Melayu Melaka
Kaedah/Aktiviti
1.Ujian PBS
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 3H/I
TARIKH: 12/04/2013
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN:Tilawah al-Quran
AKTIVITI : Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Meyakini Hari Kebangkitan
BBM: - Buku Teks, buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud bersyukur
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan cara-cara bersyukur
ARAS 3: Pelajar dapat memberi pendapat tentang perbezaan antara orang bersyukur dengan
                Orang tidak bersyukur
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik


No comments:

Post a Comment