RPT P.ISLAM

Sunday, July 22, 2012

MINGGU 28


ISNIN – 9 JULAI 2012
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 09/07/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Mandi Wajib (mengangkat hadas besar)
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat mandi wajib
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan cara-cara mandi wajib yang betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 09/07/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Kejayaan Rasulullah saw Meletakkan Asas Akidah Yang Kukuh
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan cara-cara Rasulullah saw berdakwah
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan kesan dakwah baginda kepada masyarakat Jahiliah di
               Makkah
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan ancaman yang dihadapi Rasulullah saw dalam
                berdakwah
REFLEKSI KENDIRI:
- 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 09/07/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Saidina Hamzah Bin Abdul Mutalib Pahlawan Terbilang
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan riwayat hidup Saidina Hamzah
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan sifat-sifat mulia Saidina Hamzah
ARAS 3:Pelajar dapat menceritakan peristiwa yang mendorong beliau memeluk Islam
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 10 JULAI 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 10/07/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab, Amali Iqamat
TAJUK: Azan,Iqamat,Jawapannya,Doa selepas Azan dan Iqamat
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca doa Azan dan Iqamat dengan betul dan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz doa Azan dan Iqamat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 10/07/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Sirah (sambungan)
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Kejayaan Rasulullah saw Meletakkan Asas Akidah Yang Kukuh
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menerangkan penyeksaan terhadap keluarga dan sahabat baginda
ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan faktor-faktor kejayaan dakwah Rasulullah saw
REFLEKSI KENDIRI:
- 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 10/07/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Kejayaan Rasulullah saw Meletakkan Asas Akidah Yang Kukuh
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan cara-cara Rasulullah saw berdakwah
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan kesan dakwah baginda kepada masyarakat Jahiliah di
               Makkah
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan ancaman yang dihadapi Rasulullah saw dalam
                berdakwah
REFLEKSI KENDIRI:
- 75% pelajar yang dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 11 JULAI 2012
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 11/07/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab, Amali Iqamat
TAJUK: Azan,Iqamat,Jawapannya,Doa selepas Azan dan Iqamat
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca doa Azan dan Iqamat dengan betul dan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz doa Azan dan Iqamat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. Namun kehadiran pelajar agak kurang memuaskan
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 11/07/2012
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN:Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Saidina Hamzah Bin Abdul Mutalib Pahlawan Terbilang
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan riwayat hidup Saidina Hamzah
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan sifat-sifat mulia Saidina Hamzah
ARAS 3:Pelajar dapat menceritakan peristiwa yang mendorong beliau memeluk Islam
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
KHAMIS – 12 JULAI 2012
TARIKH: 12/07/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Mandi Wajib (mengangkat hadas besar)
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat mandi wajib
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan cara-cara mandi wajib yang betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 12/07/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Sirah (sambungan)
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Saidina Hamzah Bin Abdul Mutalib Pahlawan Terbilang
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan dua gelaran yang diberikan kepada Saidina Hamzah
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan bukti keberanian Saidina Hamzah
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan sumbangan beliau kepada Islam
REFLEKSI KENDIRI:
- kelas berjalan dengan lancar.
JUMAAT – 13 JULAI 2012
P&P tidak dapat dijalankan kerana guru menghadiri Bengkel SEKKOP 123 Koperasi Sekolah yang diadakan di Hotel Grand Borneo, SabahNo comments:

Post a Comment