RPT P.ISLAM

Sunday, July 22, 2012

MINGGU 29


ISNIN – 16 JULAI 2012
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 16/07/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Mandi Wajib (mengangkat hadas besar)
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat mandi wajib
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan cara-cara mandi wajib yang betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 16/07/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Tilawah al-Quran
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Kepentingan Doa dalam Kehidupan Mukmin
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 201 Surah al-Baqarah dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menyatakan maksud ayat secara ringkas
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan maksud Doa
REFLEKSI KENDIRI:
- 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 16/07/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: ZAKAT Fitrah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Zakat Fitrah
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan syarat wajib Zakat Fitrah
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan kadar Zakat Fitrah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 17 JULAI 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 17/07/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab, Amali Iqamat
TAJUK: Azan,Iqamat,Jawapannya,Doa selepas Azan dan Iqamat
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca doa Azan dan Iqamat dengan betul dan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz doa Azan dan Iqamat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 17/07/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Tilawah al-Quran (sambungan)
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Kepentingan Doa dalam Kehidupan Mukmin
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan adab-adab berdoa
ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan kebaikan berdoa di dunia dan akhirat
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan hikmah berdoa
REFLEKSI KENDIRI:
- 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 17/07/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Tilawah al-Quran
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Kepentingan Doa dalam Kehidupan Mukmin
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 201 Surah al-Baqarah dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menyatakan maksud ayat secara ringkas
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan maksud Doa
REFLEKSI KENDIRI:
- 70% pelajar yang dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 18 JULAI 2012
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 18/07/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab, Amali Iqamat
TAJUK: Azan,Iqamat,Jawapannya,Doa selepas Azan dan Iqamat
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca doa Azan dan Iqamat dengan betul dan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz doa Azan dan Iqamat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. Namun kehadiran pelajar agak kurang memuaskan
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 18/07/2012
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: ZAKAT Fitrah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Zakat Fitrah
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan syarat wajib Zakat Fitrah
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan kadar Zakat Fitrah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
KHAMIS – 19 JULAI 2012
TARIKH: 19/07/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Mandi Wajib (mengangkat hadas besar)
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat mandi wajib
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan cara-cara mandi wajib yang betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 19/07/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Ibadah (sambungan)
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: ZAKAT Fitrah
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan golongan yang berhak menerima zakat fitrah
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan waktu mengeluarkan zakat fitrah
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan hikmah zakat
REFLEKSI KENDIRI:
- kelas berjalan dengan lancar.
JUMAAT – 20 JULAI 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 20/07/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Ibadah(sambungan)
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: ZAKAT Fitrah
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan golongan yang berhak menerima zakat fitrah
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan waktu mengeluarkan zakat fitrah
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan hikmah zakat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 20/07/2012
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN: Tilawah al-Quran (sambungan)
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Kepentingan Doa dalam Kehidupan Mukmin
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan adab-adab berdoa
ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan kebaikan berdoa di dunia dan akhirat
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan hikmah berdoa
REFLEKSI KENDIRI:
- 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
2 comments: