RPT P.ISLAM

Sunday, March 25, 2012

MINGGU 12


ISNIN – 19 MAC 2012
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 19/03/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVIT : Penerangan, hafazan
TAJUK: Rukun Iman
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan Rukun Iman mengikut turutan
ARAS 2: Pelajar dapat menghurai Rukun Iman satu persatu
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 19/03/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Konsep Bersuci
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
-          Kehidupan berkualiti
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian bersuci
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan maksud benda kotor beserta contohnya
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan tanggungjawab bersama menjaga kebersihan
REFLEKSI KENDIRI:
- Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik dan objektif tercapai.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 19/03/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Ar-Rahman Allah Maha Pemurah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Ar-Rahman
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan bukti-bukti Allah bersifat Ar-Rahman
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan kesan beriman dengan Ar-Rahman
ARAS 4: Pelajar dapat membanding beza antara sifat pemurah Allah dengan manusia
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 20 MAC 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 20/03/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVIT : Penerangan, tunjuk cara 
TAJUK: Berwudhuk
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat memperdengarkan bacaan yang telah ditentukan
ARAS 2: Pelajar dapat menunjuk cara berwudhuk
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 20/03/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Tilawah Al-Quran
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Mencontohi Kepatuhan Malaikat
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
-          Kehidupan berkualiti
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan sebab-sebab kederhakaan Iblis
ARAS 2: Pelajar dapat membezakan ciri-ciri orang yang derhaka dengan orang-orang yang
                taat kepada Allah
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan dosa-dosa yang diampunkan Allah dan sebaliknya
REFLEKSI KENDIRI:
- 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik dan objektif tercapai.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 20/03/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Konsep Bersuci
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
-          Kehidupan berkualiti
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian bersuci
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan maksud benda kotor beserta contohnya
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan tanggungjawab bersama menjaga kebersihan
REFLEKSI KENDIRI:
- 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 21 MAC 2012
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 21/03/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVIT : Penerangan, tunjuk cara 
TAJUK: Berwudhuk
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat memperdengarkan bacaan yang telah ditentukan
ARAS 2: Pelajar dapat menunjuk cara berwudhuk
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 21/03/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Ar-Rahman Allah Maha Pemurah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Ar-Rahman
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan bukti-bukti Allah bersifat Ar-Rahman
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan kesan beriman dengan Ar-Rahman
ARAS 4: Pelajar dapat membanding beza antara sifat pemurah Allah dengan manusia
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
KHAMIS – 22 MAC 2012
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 22/03/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVIT : Penerangan, hafazan
TAJUK: Rukun Iman
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan Rukun Iman mengikut turutan
ARAS 2: Pelajar dapat menghurai Rukun Iman satu persatu
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 22/03/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Ar-Rahim Allah Maha Penyayang
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Ar-Rahim
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan bukti-bukti Allah bersifat Ar-Rahim
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan kesan beriman dengan Ar-Rahim
ARAS 4: Pelajar dapat membanding beza antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
JUMAAT – 23 MAC 2012

TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 23/03/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Ar-Rahim Allah Maha Penyayang
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Ar-Rahim
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan bukti-bukti Allah bersifat Ar-Rahim
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan kesan beriman dengan Ar-Rahim
ARAS 4: Pelajar dapat membanding beza antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 23/03/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Tilawah Al-Quran
AKTIVIT : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Mencontohi Kepatuhan Malaikat
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
-          Kehidupan berkualiti
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan sebab-sebab kederhakaan Iblis
ARAS 2: Pelajar dapat membezakan ciri-ciri orang yang derhaka dengan orang-orang yang
                taat kepada Allah
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan dosa-dosa yang diampunkan Allah dan sebaliknya
REFLEKSI KENDIRI:
- 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.


No comments:

Post a Comment