RPT P.ISLAM

Friday, January 28, 2011

MINGGU 4

ISNIN-24 JANUARI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

24/01/11( 08.15-09.25 )

Kelas

5S3

Tajuk

Gerakan Nasionalisme di Burma dan Thailand

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan perkembangan Nasionalisme kedua-dua tahap di Burma dan Thailand

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

 • memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • mempertahankan kedaulatan negara

Konsep/Istilah

 1. Thakin
 2. sekularisme Barat
 3. raja berkuasa mutlak
 4. raja berperlembagaan

Refleksi

Pelajar dapat menerangkan maksud setiap konsep


TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 24/01/2011

MASA: 10.55-12.05t/hr

BAHAGIAN: Hadis

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Kehidupan di Dunia Ibarat Perantau

BBM: buku teks,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca petikan Hadis dengan fasih

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan intisari hadis

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan kelebihan menyegerakan segala urusan kehidupan

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan teknik pengurusan masa secara efektif

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. Semua pelajar memberi kerjasama yang baik.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

24/01/11( 12.05-12.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

Gerakan Nasionalisme di Burma dan Thailand

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan perkembangan Nasionalisme kedua-dua tahap di Burma dan Thailand

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

 • memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • mempertahankan kedaulatan negara

Konsep/Istilah

 1. Thakin
 2. sekularisme Barat
 3. raja berkuasa mutlak
 4. raja berperlembagaan

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang P&P berlangsung.

SELASA-25 JANUARI 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 25/01/2011

MASA: 09.45-10.55PG

BAHAGIAN: Hadis

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Kehidupan di Dunia Ibarat Perantau

BBM: buku teks,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca petikan Hadis dengan fasih

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan intisari hadis

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan kelebihan menyegerakan segala urusan kehidupan

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan teknik pengurusan masa secara efektif

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

25/01/11( 10.55-12.05 )

Kelas

5K3

Tajuk

Gerakan Nasionalisme di Burma dan Thailand

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan perkembangan Nasionalisme kedua-dua tahap di Burma dan Thailand

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

 • memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • mempertahankan kedaulatan negara

Konsep/Istilah

 1. Thakin
 2. sekularisme Barat
 3. raja berkuasa mutlak
 4. raja berperlembagaan

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang P&P berlangsung.

RABU-26 JANUARI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

26/01/11( 09.45-10.55 )

Kelas

5K4

Tajuk

 • LATIHAN ( bab 1 )

Objektif

 1. Pelajar dapat menjawab mengikut kehendak soalan

Kaedah/Aktiviti

 1. Menjawab 20 soalan objektif dan 2 soalan esei

Kbkk

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

 1. Birokrasi barat
 2. Imprealisme
 3. nasiomalisme

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan latihan yang diberikan dengan baik.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

26/01/11( 11.30-12.40 )

Kelas

5S3

Tajuk

 • LATIHAN ( bab 1 )

Objektif

 1. Pelajar dapat menjawab mengikut kehendak soalan

Kaedah/Aktiviti

 1. Menjawab 20 soalan objektif dan 2 soalan esei

Kbkk

 • Membanding beza

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

 1. Birokrasi barat
 2. Imprealisme
 3. nasiomalisme

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan latihan yang diberikan dengan baik.

KHAMIS-27 JANUARI 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 27/01/2011

MASA: 08.15-09.45PG

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Kaifiat Perkahwinan (unit 1)

BBM: buku teks, nota guru

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan ciri-ciri bakal suami dan isteri

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan perempuan yang haram dikahwini selama-lamanya

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan perempuan yang haram dikahwini atas sebab susuan, nasab dan

persemendaan

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan perempuan yang haram dikahwini sementara sahaja

REFLEKSI KENDIRI:

- Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

27/01/11( 10.55-11.30 )

Kelas

5S3

Tajuk

LATIHAN ( bab 1 )

Objektif

 1. Pelajar dapat membetulkan kesalahan dengan jawapan yang sepatutnya

Kaedah/Aktiviti

 1. Perbincangan jawapan

Kbkk

Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • sedia berkorban untuk mempertahankan negara

Konsep/Istilah

 1. nasionalisme
 2. imprealisme

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

27/01/11( 12.05-12.40 )

Kelas

5K3

Tajuk

 • LATIHAN ( bab 1 )

Objektif

 1. Pelajar dapat menjawab mengikut kehendak soalan

Kaedah/Aktiviti

 1. Menjawab 20 soalan objektif dan 2 soalan esei

Kbkk

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

 1. Birokrasi barat
 2. Imprealisme
 3. nasiomalisme

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan latihan yang diberikan dengan baik.

JUMAAT-28 JANUARI 2011

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 28/01/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Kaifiat Perkahwinan (unit 1)

BBM: buku teks, nota guru

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan ciri-ciri bakal suami dan isteri

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan perempuan yang haram dikahwini selama-lamanya

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan perempuan yang haram dikahwini atas sebab susuan, nasab dan

persemendaan

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan perempuan yang haram dikahwini sementara sahaja

REFLEKSI KENDIRI:

- Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

28/01/11( 08.15-09.25 )

Kelas

5K3

Tajuk

LATIHAN ( bab 1 )

Objektif

 1. Pelajar dapat membetulkan kesalahan dengan jawapan yang sepatutnya

Kaedah/Aktiviti

 1. Perbincangan jawapan

Kbkk

Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

 1. Birokrasi barat
 2. Imprealisme
 3. nasiomalisme

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

28/01/11( 10.40-11.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

LATIHAN ( bab 1 )

Objektif

 1. Pelajar dapat membetulkan kesalahan dengan jawapan yang sepatutnya

Kaedah/Aktiviti

 1. Perbincangan jawapan

Kbkk

Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

 1. Birokrasi barat
 2. Imprealisme
 3. nasiomalisme

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.

No comments:

Post a Comment