RPT P.ISLAM

Tuesday, February 18, 2014

MINGGU 7

ISNIN – 10 FEBRUARI 2014
TINGKATAN: 1A/C 
TARIKH: 10/02/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Rukun Iman
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan Rukun Iman mengikut urutan
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan cara beriman kepada Allah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 10/02/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Solat Aidilfitri & Aidiladha
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Solat Aidilfitri & Aidiladha
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan amalan sebelum Solat Aidilfitri & Aidiladha
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan khutbah Aidilfitri & Aidiladha
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 10/02/2014
MASA: 03.25-04.35ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Solat Aidilfitri & Aidiladha
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Solat Aidilfitri & Aidiladha
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan amalan sebelum Solat Aidilfitri & Aidiladha
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan khutbah Aidilfitri & Aidiladha
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 90% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 11 FEBRUARI 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 11/02/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Adab Terhadap Ibu Bapa
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan jasa & pengorbanan ibu bapa
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan cara menghormati ibu bapa
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan cara mentaati ibu bapa
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH: 11/02/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Adab
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Adab Menjaga Fitrah Lelaki & Perempuan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan adab pergaulan antara sesama lelaki,sesama perempuan &
                antara lelaki & perempuan
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan akibat menyalahi fitrah kelakian & keperempuanan
ARAS 3: Pelajar dapat memberi pendapat tentang faktor-faktor melanggar fitrah kejadian
REFLEKSI KENDIRI:
-  85% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 12 FEBRUARI 2014
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 12/02/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Rukun Iman
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan Rukun Iman mengikut urutan
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan cara beriman kepada Allah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 12/02/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Bercerita
TAJUK: Rasul-rasul Ulul Azmi
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Ulul Azmi
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan cirri-ciri Rasul Ulul Azmi
ARAS 3: Pelajar dapat menceritakan secara ringkas cabaran yang dihadapi rasul Ulul Azmi
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 12/02/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Hafazan
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Surah al-Baqarah ayat 1-5
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca Surah al-Baqarah ayat 1-5 dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz Surah al-Baqarah ayat 1-5 dengan baik
REFLEKSI KENDIRI:
-Keseluruhannya pelajar kelas ini dapat menguasai kemahiran membaca al-Quran dengan baik.
KHAMIS – 13 FEBRUARI 2014
TINGKATAN: 3F/G 
TARIKH: 13/02/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Adab Terhadap Ibu Bapa
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan jasa & pengorbanan ibu bapa
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan cara menghormati ibu bapa
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan cara mentaati ibu bapa
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH: 13/02/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Hafazan
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Surah al-Baqarah ayat 1-5
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca Surah al-Baqarah ayat 1-5 dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz Surah al-Baqarah ayat 1-5 dengan baik
REFLEKSI KENDIRI:
-Terdapat beberapa orang pelajar yang belum dapat menguasai kemahiran membaca al-Quran dengan baik.
JUMAAT – 14 FEBRUARI 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 14/02/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan ,
TAJUK: Rasul-rasul Ulul Azmi
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Ulul Azmi
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan cirri-ciri Rasul Ulul Azmi
ARAS 3: Pelajar dapat menceritakan secara ringkas cabaran yang dihadapi rasul Ulul Azmi
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 14/02/2014
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN:Hafazan
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Surah al-Baqarah ayat 1-5
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca Surah al-Baqarah ayat 1-5 dengan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz Surah al-Baqarah ayat 1-5 dengan baik
REFLEKSI KENDIRI:
-Terdapat beberapa orang pelajar yang belum dapat menguasai kemahiran membaca al-Quran dengan baik.


No comments:

Post a Comment