RPT P.ISLAM

Wednesday, March 13, 2013

MINGGU 10


ISNIN – 4 MAC 2013
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 04/03/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Mandi Wajib
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat mandi wajib
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan cara mandi wajib dengan betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 04/03/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab
TAJUK: Ar-Rahman: Allah Maha Pemurah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Ar-Rahman
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan  bukti Allah bersifat Ar-Rahman
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan kesan beriman dengan Ar-Rahman
REFLEKSI KENDIRI:
- 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
04/03/2013( 04.35-05.10ptg )
Kelas
1I
Tajuk
BAB 3: Kerajaan Awal Di Asia Tenggara
             Kerajaan Agraria (Champa & Chih Tu)
Objektif
1.Pelajar menjelaskan ciri-ciri Kerajaan Champa
2.Pelajar dapat menerangkan sistem pemerintahan Kerajaan Champa
Kaedah/Aktiviti
1.Penerangan
2.Sumbang saran
3.Membuat peta minda
Nilai/Unsur Patriotisme
Kemegahan Terhadap Tamadun Awal
Konsep/Istilah
-Pusat pengumpulan
-Perdagangan antara kawasan
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar.
SELASA – 5 MAC 2013
TINGKATAN: 3H/1
TARIKH: 05/03/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Ihsan
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan konsep Ihsan
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan Ihsan dalam ibadat dan pekerjaan
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 05/03/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab
TAJUK: Ar-Rahman Allah Maha Pemurah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menjelaskan ciri amalan yang berlawanan dengan sifat Ar-Rahman
ARAS 2: Pelajar dapat membezakan antara sifat pemurah Allah dengan pemurah manusia
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 05/03/2013
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab,
TAJUK: Ar-Rahman Allah Maha Pemurah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Ar-Rahman
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan  bukti Allah bersifat Ar-Rahman
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan kesan beriman dengan Ar-Rahman
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 65% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
RABU – 6 MAC 2013
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
06/03/2013( 12.50-02.00ptg )
Kelas
1G
Tajuk
BAB 3: Kerajaan Awal Di Asia Tenggara
             Kerajaan Agraria (Champa & Chih Tu )
Objektif
1.Pelajar menjelaskan ciri-ciri Kerajaan Champa
2.Pelajar dapat menerangkan sistem pemerintahan Kerajaan Champa
Kaedah/Aktiviti
1.Penerangan
2.Sumbang saran
3.membuat peta minda
Nilai/Unsur Patriotisme
Kemegahan Terhadap Tamadun Awal
Konsep/Istilah
-Pusat pengumpulan
-Perdagangan antara kawasan
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar.
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
06/03/2013( 02.00-03.10ptg )
Kelas
1I
Tajuk
BAB 3: Kerajaan Awal Di Asia Tenggara
             Kerajaan Agraria (Champa & Chih Tu)
Objektif
1.Pelajar menjelaskan ciri-ciri Kerajaan Chih Tu
2.Pelajar dapat menerangkan sistem pemerintahan Kerajaan Chih Tu
Kaedah/Aktiviti
1.Penerangan
2.Membuat peta minda
3.Soal Jawab
Nilai/Unsur Patriotisme
Kemegahan terhadap tamadun awal
Konsep/Istilah
-Pusat pengedaran barang
-Sistem Pentadbiran
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar. 75% pelajar memahami tajuk ini dengan baik.
KHAMIS – 7 MAC 2013
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 07/03/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Mandi Wajib
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat mandi wajib
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan cara mandi wajib dengan betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 3H/I
TARIKH: 07/03/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Solat Aidilfitri & Aidiladha
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Solat Aidilfitri & Aidiladha
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan hukum Solat Aidilfitri & Aidiladha
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan amalan sebelum Solat Aidilfitri & Aidiladha
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
JUMAAT – 8 MAC 2013
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 08/03/2013
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab, buat peta minda
TAJUK: Ar-Rahman Allah Maha Pemurah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menjelaskan ciri amalan yang berlawanan dengan sifat Ar-Rahman
ARAS 2: Pelajar dapat membezakan antara sifat pemurah Allah dengan pemurah manusia
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
08/03/2013( 03.10-03.45ptg )
Kelas
1G
Tajuk
BAB 3: Kerajaan Awal Di Asia Tenggara
             Kerajaan Agraria (Champa & Chih Tu )
Objektif
1.Pelajar menjelaskan ciri-ciri Kerajaan Chih Tu
2.Pelajar dapat menerangkan sistem pemerintahan Kerajaan Chih Tu
Kaedah/Aktiviti
1.Penerangan
2.Membuat peta minda
3.Soal Jawab
Nilai/Unsur Patriotisme
Kemegahan terhadap tamadun awal
Konsep/Istilah
-Pusat pengedaran barang
-Sistem Pentadbiran
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar. 70% pelajar memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 3H/I
TARIKH: 08/03/2013
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Solat Aidilfitri & Aidiladha
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan hukum dan waktu khutbah Aidilfitri & Aidiladha
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan syarat khutbah Aidilfitri & Aidiladha
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan rukun khutbah Aidilfitri & Aidiladha
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
No comments:

Post a Comment