RPT P.ISLAM

Saturday, May 15, 2010

MINGGU 18

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN-3 MEI 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 03/05/2010

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Rasul Penyampai Wahyu

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan tujuan pengutusan Rasul kepada manusia.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan salah faham terhadap tugas rasul.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan perkara-perkara ghaib dan bahagian-bahagiannya.

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan mengapa manusia wajib meneroka alam mengikut syariat.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/05/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K3

Tajuk

Islam dan penyebarannya di Makkah

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan riwayat hidup Nabi Muhammad s.a.w
 2. Pelajar dapat menerangkan keperibadian Nabi Muhammad sebelum dilantik menjadi rasul.

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan
 • Sumbangsaran
 • Bercerita
 • Mengkaji carta

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah

Konsep/Istilah

 • Wahyu
 • Al-amin
 • Rasul

Refleksi

Kelas berjalan dengan baik. 65% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.


TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 03/05/2010

MASA: 10.55-12.05

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Rasul Penyampai Wahyu

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan tujuan pengutusan Rasul kepada manusia.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan salah faham terhadap tugas rasul.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan perkara-perkara ghaib dan bahagian-bahagiannya.

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan mengapa manusia wajib meneroka alam mengikut syariat.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

SELASA-4 MEI 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

04/05/10( 10.55-12.05 )

Kelas

4S3

Tajuk

Islam dan penyebarannya di Makkah

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan riwayat hidup Nabi Muhammad s.a.w
 2. Pelajar dapat menerangkan keperibadian Nabi Muhammad sebelum dilantik menjadi rasul.

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan
 • Sumbangsaran
 • Bercerita
 • Mengkaji carta

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah

Konsep/Istilah

 • Wahyu
 • Al-amin
 • Rasul

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

04/05/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

Islam dan penyebarannya di Makkah

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan riwayat hidup Nabi Muhammad s.a.w
 2. Pelajar dapat menerangkan keperibadian Nabi Muhammad sebelum dilantik menjadi rasul.

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan
 • Sumbangsaran
 • Bercerita
 • Mengkaji carta

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah

Konsep/Istilah

 • Wahyu
 • Al-amin
 • Rasul

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

RABU-5 MEI 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 05/05/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Adab dan akhlak Islamiah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Adab Menjaga orang sakit

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menerangkan kewajipan menjaga orang sakit.

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan adab menjaga orang sakit.

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan garis panduan menjaga orang sakit dalam Islam.

ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan hikmah beradab ketika menjaga orang sakit.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

05/05/10( 10.55-11.30 )

Kelas

4K3

Tajuk

Kelahiran dan Perkembangan Islam di Makkah

Objektif

 1. Pelajar dapat menghuraikan cara penyebaran Islam di Makkah

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme


 • Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah

Konsep/Istilah

 • Wahyu
 • Al-amin
 • Rasul
 • dakwah

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

05/05/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Kelahiran dan Perkembangan Islam di Makkah

Objektif

 1. Pelajar dapat menghuraikan cara penyebaran Islam di Makkah

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah

Konsep/Istilah

 • Wahyu
 • Al-amin
 • Rasul
 • dakwah

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

KHAMIS-6 MEI 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 06/05/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Adab dan akhlak Islamiah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Adab Menjaga Orang Sakit

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menerangkan kewajipan menjaga orang sakit.

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan adab menjaga orang sakit.

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan garis panduan menjaga orang sakit dalam Islam.

ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan hikmah beradab ketika menjaga orang sakit.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

06/05/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Kelahiran dan Perkembangan Islam di Makkah

Objektif

 1. Pelajar dapat menghuraikan cara penyebaran Islam di Makkah

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. penerangan
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah

Konsep/Istilah

 • Wahyu
 • Al-amin
 • Rasul
 • dakwah

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

JUMAAT-7 MEI2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

07/05/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

Reaksi masyarakat Arab tergadap Islam

Objektif

 1. pelajar dapat menjelaskan reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah
 2. pelajar dapat menerangkan sebab-sebab beserta contoh penentangan masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. penerangan
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • kecekalan menegakkan kebenaran

Konsep/Istilah

 • Wahyu
 • Al-amin
 • Rasul
 • dakwah

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

07/05/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Reaksi masyarakat Arab tergadap Islam

Objektif

 1. pelajar dapat menjelaskan reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah
 2. pelajar dapat menerangkan sebab-sebab beserta contoh penentangan masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. penerangan
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • kecekalan menegakkan kebenaran

Konsep/Istilah

 • Wahyu
 • Al-amin
 • Rasul
 • dakwah

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

07/05/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

Reaksi masyarakat Arab tergadap Islam

Objektif

 1. pelajar dapat menjelaskan reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah
 2. pelajar dapat menerangkan sebab-sebab beserta contoh penentangan masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. penerangan
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • kecekalan menegakkan kebenaran

Konsep/Istilah

 • Wahyu
 • Al-amin
 • Rasul
 • dakwah

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar.No comments:

Post a Comment