RPT P.ISLAM

Wednesday, March 10, 2010

MINGGU 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN-22 FEBRUARI 2010

MATA PELAJARAN: Pendidikan Islam

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 22/02/2010

MASA: 07.05-08.15PG

Proses P&P tidak dapat dijalankan kerana guru terlibat dengan Majlis Tadarus Al-Quran Peringkat Daerah Serian.


MATA PELAJARAN: Sejarah

TINGKATAN: 4K3

TARIKH: 22/02/2010

MASA: 09.45-10.55PG

Proses P&P tidak dapat dijalankan kerana guru terlibat dengan Majlis Tadarus Al-Quran Peringkat Daerah Serian.


MATA PELAJARAN: Pendidikan Islam

TINGKATAN: 4K3

TARIKH: 22/02/2010

MASA: 10.55-12.05

Proses P&P tidak dapat dijalankan kerana guru terlibat dengan Majlis Tadarus Al-Quran Peringkat Daerah Serian.

SELASA-23 FEBRUARI 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

23/02/10( 10.55-12.05 )

Kelas

4S3

Tajuk

 • Sumbangan Tamadun

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sumbangan Tamadun Yunani, Rom, India dan China dalam aspek social, ekonomi dan politik.
 2. Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. soal jawab
 3. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 • dinasti
 • demokrasi
 • republik

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar. Pelajar memberi kerjasama yang baik.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

23/02/2010( 12.05-12.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

Sumbangan Tamadun

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sumbangan Tamadun Yunani, Rom, India dan China dalam aspek social, ekonomi dan politik.
 2. Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. penerangan
 3. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 • dinasti
 • demokrasi
 • republik

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar. Pelajar memberi kerjasama yang baik.

RABU-24 FEBRUARI 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 24/02/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Akal Cahaya Hidup

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud berfikir.

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan kepentingan berfikir.

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan adab-adab berfikir.

ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan cara-cara berfikir.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas tidak dapat dijalankan kerana guru terlibat dengan Festival Nasyid Peringkat Daerah Serian.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

24/02/10( 10.55-11.30 )

Kelas

4K3

Tajuk

Sumbangan Tamadun

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sumbangan Tamadun Yunani, Rom, India dan China dalam aspek social, ekonomi dan politik.
 2. Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. soal jawab
 3. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 • dinasti
 • demokrasi
 • republik

Refleksi

Kelas tidak dapat dijalankan kerana guru terlibat dengan Festival Nasyid Peringkat Daerah Serian.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

24/02/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

 • Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan pengertian agama dan ajaran
 2. Pelajar dapat menyenaraikan agama dan ajaran utama dunia
 3. Pelajar dapat menjelaskan prinsip-prinsip utama setiap agama dan ajaran dunia

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Kepatuhan kepada Tuhan

Konsep/Istilah

 1. Agama
 2. Ajaran
 3. Kepercayaan

Refleksi

Kelas tidak dapat dijalankan kerana guru terlibat dengan Festival Nasyid Peringkat Daerah Serian.

KHAMIS-25 FEBRUARI 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 25/02/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Akal Cahaya Hidup

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud berfikir.

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan kepentingan berfikir.

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan adab-adab berfikir.

ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan cara-cara berfikir.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. Semua pelajar memberikan kerjasama yang baik.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

24/02/10( 09.45-10.55pg )

Kelas

4K4

Tajuk

 • Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan pengertian agama dan ajaran
 2. Pelajar dapat menyenaraikan agama dan ajaran utama dunia
 3. Pelajar dapat menjelaskan prinsip-prinsip utama setiap agama dan ajaran dunia

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Kepatuhan kepada Tuhan

Konsep/Istilah

 1. Agama
 2. Ajaran
 3. Kepercayaan

Refleksi

Proses P&P berlangsung dengan baik.

JUMAAT-26 FEBRUARI 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

26/02/10( 08.15-09.25pg )

Kelas

4K4

Tajuk

 • Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia ( sambungan )

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan prinsip-prinsip utama setiap agama dan ajaran dunia
 2. Pelajar dapat menghuraikan kepentingan agama dalam kehidupan.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Kepatuhan kepada Tuhan

Konsep/Istilah

 1. Agama
 2. Ajaran
 3. Kepercayaan

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar. Namun terdapat beberapa orang pelajar yang tidak memberikan tumpuan semasa proses P&P berlangsung.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

26/02/2010( 09.40-10.40pg )

Kelas

4S3

Tajuk

 • Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan pengertian agama dan ajaran
 2. Pelajar dapat menyenaraikan agama dan ajaran utama dunia
 3. Pelajar dapat menjelaskan prinsip-prinsip utama setiap agama dan ajaran dunia

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Kepatuhan kepada Tuhan

Konsep/Istilah

 1. Agama
 2. Ajaran
 3. Kepercayaan

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

26/02/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

Sumbangan Tamadun

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sumbangan Tamadun Yunani, Rom, India dan China dalam aspek social, ekonomi dan politik.
 2. Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. soal jawab
 3. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 • dinasti
 • demokrasi
 • republik

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


No comments:

Post a Comment