RPT P.ISLAM

Sunday, March 16, 2014

MINGGU 11

ISNIN – 10 MAC 2014
TINGKATAN: 1A/C 
TARIKH: 10/03/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Beristinjak
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan benda-benda yang boleh digunakan untuk beristinjak
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan cara beristinjak menggunakan air
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan cara beristinjak menggunakan batu dan benda kesat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 10/03/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Memanfaatkan Anugerah Allah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 179 Surah al-A’raf dengan baik
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan 4 nikmar kurniaan Allah & fungsinya
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan cirri-ciri ahli Syurga & Neraka
ARAS 4: Pelajar dapat member contoh penyalahgunaan nikmat Allah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 10/03/2014
MASA: 03.25-04.35ptg
BAHAGIAN:Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Memanfaatkan Anugerah Allah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 179 Surah al-A’raf dengan baik
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan 4 nikmar kurniaan Allah & fungsinya
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan cirri-ciri ahli Syurga & Neraka
ARAS 4: Pelajar dapat member contoh penyalahgunaan nikmat Allah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 11 MAC 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 11/03/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Puasa
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan puasa
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan hikmah berpuasa
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH: 11/03/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Berbudi & Berbakti Cara Hidup Mukmin
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 83 Surah al-Baqarah dengan baik
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan perintah Allah yang terkandung dalam ayat bacaan
ARAS 3: Pelajar dapat memberi pendapat tentang adab-adab berkomunikasi
REFLEKSI KENDIRI:
-  80% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 12 MAC 2014
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 12/03/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Beristinjak
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan benda-benda yang boleh digunakan untuk beristinjak
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan cara beristinjak menggunakan air
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan cara beristinjak menggunakan batu dan benda kesat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 12/03/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan ,
TAJUK: Amalan Mukmin Cemerlang
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud hadis secara ringkas
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan amalan yang mendapat pembelaan & pendakwaan
                al-Quran
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kelebihan amalan mukmin cemerlang
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 12/03/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Berbudi & Berbakti Cara Hidup Mukmin
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 83 Surah al-Baqarah dengan baik
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan perintah Allah yang terkandung dalam ayat bacaan
ARAS 3: Pelajar dapat memberi pendapat tentang adab-adab berkomunikasi
REFLEKSI KENDIRI:
-85% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..
KHAMIS – 13 MAC 2014
TINGKATAN: 3F/G 
TARIKH: 13/03/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Puasa
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan puasa
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan hikmah berpuasa
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH: 13/03/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Al-Quran & Hadis Panduan Hidup Mukmin
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud hadis secara ringkas
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan konsep berpegang teguh dengan ajaran al-Quran & Hadis
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan akibat menolak & mempersendakan ajaran al-Quran &
                Hadis
REFLEKSI KENDIRI:
-80% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..
JUMAAT – 14 MAC 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 14/03/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan ,
TAJUK: Amalan Mukmin Cemerlang
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud hadis secara ringkas
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan amalan yang mendapat pembelaan & pendakwaan
                al-Quran
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kelebihan amalan mukmin cemerlang
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 14/03/2014
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Al-Quran & Hadis Panduan Hidup Mukmin
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud hadis secara ringkas
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan konsep berpegang teguh dengan ajaran al-Quran & Hadis
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan akibat menolak & mempersendakan ajaran al-Quran &
                Hadis
REFLEKSI KENDIRI:
-85% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..


No comments:

Post a Comment